• Perakende Güneşi Ödülü’12
  • ASTD BEST’13
  • Brandon Hall Excellence’13
  • Cubic Award’13
  • ASTD Excellence’14
  • Training Top 125’14
  • CORPU’14
  • 2014 Peer Awards For Excellence
  • Interactive Media Awards’14
  • En Çok İstihdam Sağlayan İşletme’14