Şirketimizin güncel duyurularına https://www.migroskurumsal.com/Icerik.aspx?IcerikID=35 sayfasındaki Haberler bölümünden ulaşılabilir.
06 Nisan 2020
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2020 günü saat: 14:00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir - İSTANBUL adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı metni, gündem ve vekaletname örneği, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı önerisi, Genel Kurul İç Yönergesi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanına Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Genel Kurul Bilgilerinden erişilebilir.
16 Mayıs 2019
Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2019 tarihinde yapılmıştır.
Genel Kurul toplantı tutanağına https://www.migroskurumsal.com/userfiles/image/pdf/migros-gk-16-05-2019-toplanti-tutanagi.pdf linkinden ulaşılabilir.
12 Temmuz 2017
Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Kipa")'nin sermayesini temsil eden diğer paylarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca ve Kurul'un 22.06.2017 tarihli izni çerçevesinde, Şirketimiz tarafından satın alınması için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılan zorunlu pay alım teklifi sürecinde Şirketimiz Kurul'a başvuruda bulunarak söz konusu sürecin 10 işgününden 20 işgününe uzatılmasını talep etmiştir. 12.07.2017 tarihli başvurumuz, 12.07.2017 tarihinde olumlu sonuçlanmış olup söz konusu pay alım teklifi süreci 26 Temmuz 2017 tarihinde saat 17:00'de tamamlanacaktır.

Konuya ilişkin daha önceki açıklamalarımızda belirtildiği üzere; gerek A Grubu gerekse B Grubu 1,-TL nominal değerli Kipa payları için pay alım teklifi fiyatı 2,2477 TL olarak devam etmektedir.

Bilgi Formunun güncellenmiş hali için tıklayınız. Kurul tarafından onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu Tadil Metni için tıklayınız.
23 Haziran 2017
Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Kipa")'nın toplam sermayesinin yaklaşık %95,50'sini temsil eden paylarının Şirketimize devir işleminin tamamlanması sonucunda Kipa'nın yönetim ve kontrolü Şirketimize geçmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Kipa'nın sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin Pay Alım Teklifi Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Pay Alım Teklifi işlemleri 29 Haziran 2017 ile 12 Temmuz 2017 tarihleri arasında 10 işgünü boyunca gerçekleştirilecektir. Gerek A Grubu gerekse B Grubu 1,-TL nominal değerli Kipa payları için pay alım teklifi fiyatı 2,2477 TL’dir.

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu için tıklayınız.
16 Mart 2017
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2017 günü saat: 14:00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir - İSTANBUL adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Gündemine, Vekaletname Örneğine, Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilanına ve Genel Kurul İç Yönergesine Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Genel Kurul Bilgilerinden erişilebilir.
01 Mart 2016
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2016 saat: 14:00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir - İSTANBUL adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifine ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanına Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Genel Kurul Bilgilerinden, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikasına ise Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Migros Kurumsal alt başlığından erişilebilir.
26 Şubat 2016
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2016 günü saat: 14:00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir - İSTANBUL adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Gündemine, Vekaletname Örneğine, Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilanına ve Genel Kurul İç Yönergesine Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Genel Kurul Bilgilerinden erişilebilir.
17 Mart 2015
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Nisan 2015 Perşembe günü saat: 12:00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir - İSTANBUL adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifine ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanına Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Genel Kurul Bilgilerinden, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikasına ise Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Migros Kurumsal alt başlığından erişilebilir.
16 Mart 2015
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Nisan 2015 Perşembe günü saat: 12:00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir - İSTANBUL adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Gündemine, Vekaletname Örneğine, Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilanına, Genel Kurul İç Yönergesine ve Esas Sözleşme tadil metnine Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Genel Kurul Bilgilerinden erişilebilir.
29 Ocak 2015
Şirketimizin 29 Ocak 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 16, "Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri" başlıklı 17 ve "Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 19. maddelerine ilişkin olarak önerilen tadil tasarısının onaylanmasına, söz konusu tadil tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli izinlerin alınmasına ve gerekli izinlerin alınması sonrası tadil tasarısının yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.01.2015 tarihinde başvuru yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı mukabilinde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alınacak olup, gerekli izinler alındıktan sonra tadil tasarısı, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

Tadil tasarısının eski ve yeni metinleri için tıklayınız.
19 Mart 2014
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2014 Perşembe günü saat: 11:00’da Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir - İSTANBUL adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak olup Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımına ilişkin teklifine, Genel Kurul İç Yönergesine ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanına Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Genel Kurul Bilgilerinden, Yıllık Faaliyet Raporuna ise Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Finansal Raporlardan erişilebilir.
17 Mart 2014
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2014 Perşembe günü saat: 11:00’da Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir - İSTANBUL adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Gündemine, Vekaletname Örneğine, Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilanına ve Kar Dağıtımına ilişkin bilgilere Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Genel Kurul Bilgilerinden erişilebilir.  

T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na kayıtlı Şirketimizin Ticaret Sicil Numarası 659896'dır.
 
02 Eylül 2013
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 25 Eylül 2013 Çarşamba günü saat: 11:00’da Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir - İSTANBUL adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Gündemine, Vekaletname Örneğine, Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilanına, Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararına, Kar Dağıtımına ilişkin bilgilere, Genel Kurul İç Yönergesine ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanına Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Genel Kurul Bilgilerinden erişilebilir.
09 Nisan 2013
Şirketimizin 09 Nisan 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

Ana sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5., "Sermaye" başlıklı 7., "Hisse Senetleri" başlıklı 8., "Hisse İhracı" başlıklı 9., "Menkul Kıymet Çıkarılması" başlıklı 10., "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11., "Tutanak ve Eklerinin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi ve İlanı" başlıklı 11/A, "Oy Kullanma" başlıklı 12., "Başkanlık Divanı" başlıklı 13., "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 14., "Hükümet Komiseri" başlıklı 15., "Yönetim Kurulu" başlıklı 16., "Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri" başlıklı 17., "Yönetim Kurulu Toplantısı" başlıklı 18., "Yönetim Kurulu Toplantı Karar Nisabı" başlıklı 19., "Şirketin Temsili ve İlzamı" başlıklı 20., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 21., madde numarası 22 olarak değiştirilen "Mali Tablo ve Bağımsız Denetim" başlıklı 23/A, madde numarası 23 olarak değiştirilen "İlan" başlıklı 25., madde numarası 24 olarak değiştirilen "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 26., madde numarası 26 olarak değiştirilen "Karın Dağıtımı" başlıklı 28., madde numarası 28 olarak değiştirilen "Yedek Akçe" başlıklı 30. ve madde numarası 30 olarak değiştirilen "Kanuni Hükümler" başlıklı 32. maddelerinin mevcut içeriklerinin ekteki şekilde tadil edilmesine, ana sözleşmeden; "Murakıplar" başlıklı 22., "Murakıplar'ın Görevleri" başlıklı 23., "Murakıplar'ın Ücretleri" başlıklı 24. ve "Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme" başlıklı 33. maddelerin çıkarılmasına ve ayrıca ana sözleşmenin, mevcut içerikleri aynı kalmak suretiyle, "Senelik Hesaplar" başlıklı 27. maddesinin, madde numarasının 25 olarak, "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 29. maddesinin, madde numarasının 27 olarak, "Şirketin Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 31. maddesinin, madde numarasının 29 olarak, "Mahkeme Mercii" başlıklı 34. maddesinin, madde numarasının 31 olarak ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35. maddesinin, madde numarasının 32 olarak değiştirilmesine ve bununla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli izinlerin alınmasına ve kararın bundan sonra yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Değişiklikleri için tıklayınız.
12 Aralık 2012
Kaydileştirilmeyen Hisse Senetlerinin Sahipleri Tüm Haklarını 31.12.2012'de Kaybedeceklerdir.
25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Şirketimize teslim edilmeyen tüm Migros Türk T.A.Ş. hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamazlarsa, anılan tarihten itibaren bu hisselerden doğan bütün haklarını kanun gereği kaybedeceklerdir.

Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki temsilini ve yükümlülüklerini anlaşmalı aracı kurumu olan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile yerine getirmektedir.

Bu doğrultuda, henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş Migros Türk T.A.Ş. hisse senetlerine sahip olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini kaydileştirmek üzere öncelikle 444 10 44 nolu telefondan bilgi almaları ve Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne (Telefon : 0212 319 82 22) müracaat etmeleri rica olunur.

İşbu duyuru pay sahiplerimizin haklarının korunması amacıyla yapılmış olup, kaydileştirme işlemleri için zamanında Şirketimiz ile irtibat kurmayan pay sahiplerimizin kanunun amir hükümlerinin uygulanması sonucu 31 Aralık 2012 tarihinde oluşabilecek hak kayıplarından dolayı Şirketimizin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan ederiz.
18 Temmuz 2012
25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.
              
06 Haziran 2012
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat: 14:30’da Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir-İSTANBUL adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Gündemine, Vekaletname Örneğine, Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilanına ve Bilgilendirme Dökümanına sol menünün altındaki Genel Kurul başlığından erişebilirsiniz.
              
21 Nisan 2011
Migros Ticaret A.Ş. (“Migros”) ile Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ades”), Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Amaç”) ve Egeden Gıda Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin (“Egeden”) TTK’nın 451. maddesi, KVK’nun 19 ve 20. maddeleri ile SPK’nın Seri: I No: 31 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde birleşmesine ilişkin duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Migros-Ades, Amaç ve Egeden Birleşmesi Duyuru Metni tıklayınız.
18 Nisan 2011

Ana ortağımız MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. (“MH”) 06.04.2011 ve 08.04.2011 tarihli özel durum açıklamalarında belirttiği üzere 31.000.000 TL nominal değerli Migros hissesini satmaya karar vermiştir. Hisse devir/takas işlemleri 18.04.2011 tarihinde tamamlanmış olup, son durum itibariyle sermaye yapısı aşağıda verilmiştir.

Migros Ticaret A.Ş    
Adı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
MH Perakendecilik ve T.A.Ş. 143.323.336,00 80,51
Diğer 34.706.664,00 19,49
Toplam
178.030.000,00
100,00

26 Mayıs 2009

Migros Ticaret A.Ş.’nin mevcut 174.323.340 TL olan sermayesi, birleşme dolayısıyla 3.706.660 TL artışla 178.030.000 TL’ye yükseltilmiştir. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak nama yazılı Migros Ticaret A.Ş. payları, birleşme nedeniyle infisah edecek Migros Türk T.A.Ş.’nin Migros Ticaret A.Ş. dışındaki pay sahiplerine mevcut paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır. Migros Türk T.A.Ş.’nin hissedarlarına birleşme nedeni ile her 1 adet Migros Türk T.A.Ş. payı karşılığında 1 adet Migros Ticaret A.Ş. payı verilecek ve paylar üzerinden değişim 1:1 oranı üzerinden gerçekleşecektir. Pay değişimi başlangıç tarihinden itibaren Migros Türk T.A.Ş. payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeyecektir. Pay değişim işlemleri, 29 Mayıs 2009 tarihinden itibaren başlayacaktır. Pay değişim işlemi için süre sınırlaması yoktur.

Pay değişimine ilişkin duyuru metni için tıklayınız.
08 Nisan 2009
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 28 Nisan 2009 Salı günü saat: 11:00’de Turgut Özal Bulvarı No: 6 34758 Ataşehir-İSTANBUL adresindeki Migros T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Gündemine, Vekaletname Örneğine ve Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilanına sol menünün altındaki Genel Kurul başlığından erişebilirsiniz.
27 Mart 2009
Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. (“Moonlight”) ile Migros T.A.Ş.’nin (“Migros”) TTK’nın 451. maddesi, KVK’nun 19 ve 20. maddeleri ile SPK’nın Seri: I No: 31 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde birleşmesine ilişkin duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Migros-Moonlight Birleşmesi Duyuru Metni
 
15 Aralık 2008
İrtibat: Migros T.A.Ş. Yatırımcı İlişkileri
  Tel : 0216 579 31 42 veya 0216 579 38 47
  E-mail : yatirimci@migros.com.tr
Konu: YTL’den TL’ye geçişte hisse değerleri
05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, 01.01.2009 tarihinden itibaren para biriminden “Yeni” ibaresinin kaldırılmasıyla “Yeni Türk Lirası”na yapılan atıflar kendiliğinden “Türk Lirası”na dönüşecektir. 5083 sayılı Kanun’un 3. maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında “Türk Lirası”na veya “Lira”ya yapılan atıflar, 2. maddede belirtilen değişim oranında “Yeni Türk Lirası”na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede 5083 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca, hisse senetlerinde “Türk Lirası”na veya “Lira”ya yapılan atıflar da, 2. maddede belirtilen değişim oranında “Yeni Türk Lirası”na yapılmış sayılacaktır.

Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre, 01.01.2009 tarihinden itibaren, “Yeni Türk Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin, nominal değeri “Yeni Türk Lirası” (“Yeni Türk Lirası” uygulaması kalktıktan sonra “Türk Lirası” olarak ifade edilecek) olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi “Türk Lirası” olduğunun belirlenmesi ve bu hususta yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.

Şirketimizin 1 hissesinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı T.T.K’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında, 08.04.2005 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında karar verilen, 19.04.2005 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek 22.04.2005 tarih ve 6288 sayılı TTSG’de ilan edilen ana sözleşme değişikliği ile 1 hissenin nominal değeri 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Nominal değer değişikliği dolayısıyla pay değişim işlemleri için yeni hisse senedi basılmamış, hisse değişimi Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ellerinde henüz değişimi tamamlanmamış fiziki hisse senedi bulunan hissedarlarımızın hisse senetleri üzerindeki nominal değer eski “TL” olarak yer aldığından, bu hisselerin kaydi olarak hak sahibine verilmesi esnasında 5083 sayılı Kanun kapsamında YTL’na dönüşüm için gerekli hesaplama yapılacak, bu paylar kaydi sistemde 01.01.2009 tarihine kadar YTL, bu tarihten sonra ise 05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında TL olarak izlenecektir.
06 Ekim 2008
Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. (“Moonlight”), 23 Eylül 2008 tarihinde açıklandığı üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) Seri: IV, No: 8 sayılı “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Migros T.A.Ş.’nin (“Migros”) diğer ortaklarının elinde bulunan Migros payları için çağrıda bulunacaktır. Çağrı, 6 Ekim 2008 (dahil) tarihinde saat 9:00'da başlayıp, 20 Ekim 2008 (dahil) tarihinde saat 17:00'de sona erecektir.  Çağrı fiyatı, 1 YTL nominal değerli 100 pay için 21,95 YTL (her bir pay başına 0,2195 YTL) olarak belirlenmiştir.  Çağrıya ilişkin diğer bilgiler 3 Ekim 2008 Cuma günü Hürriyet ve Sabah gazetelerinde ilgili bilgi formunda yayınlanmıştır.

Migros Çağrı İlanı'nı görüntülemek için tıklayınız.
25 Temmuz 2008
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 04 Eylül 2008 Salı günü saat: 11:00’de Turgut Özal Bulvarı No:6 34758 Ataşehir / Kadıköy İstanbul adresindeki Migros T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemine ve Vekaletname Örneğine sol menünün altındaki Genel Kurul başlığından erişebilirsiniz.
12 Nisan 2008
Şirketimizin 11 Nisan 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

1- 2007 yılı Faaliyet Raporu, Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Kar Dağıtım önerisi görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Şirketimiz 2007 yılı faaliyetlerinden 552.875.145,12 YTL konsolide vergi sonrası net kar elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi uyarınca 14.555.409,28 YTL tutarında %5 kanuni ihtiyat ayrıldıktan ve Genel Kurullarınca kar dağıtım kararı almamış bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin 14.437.227,51 YTL olan karı düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 523.882.508,33 YTL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 3.592.265,22 YTL bağışın eklenmesiyle oluşan 527.474.773,55 YTL’nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 276.552.776,24 YTL dağıtılabilir cari yıl karı olduğu görülerek 29 Nisan 2008 Salı günü 2007 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul’a;

SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan konsolide Cari dönem karından;

14.555.409,28 YTL %5 oranında I.Tertip İhtiyat
105.494.954,71 YTL Hissedarlara Brüt temettü
9.659.345,47 YTL %10 oranında II.Tertip İhtiyat ve
bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasının önerilmesine,

Yukarıdaki temettü dağıtım teklifinin Genel Kurul’ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak;

Dağıtılacak 105.494.954,71 YTL nakit temettü yanı sıra I. ve II. Tertip ihtiyatların tamamının cari yıl diğer kazançlardan karşılanmasına,
  • Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef ve kurum ortaklarımıza %59,25684 nispetinde 1 YTL nominal değerde 1 adet paya 59,25684 Ykr brüt=net nakit temettü ödenmesi;
  • Diğer hissedarlarımıza %59,25684 nispetinde ve 1YTL nominal değerde bir adet paya brüt 59,25684 Ykr, net 50,36832 Ykr nakit temettü ödenmesi;
ve temettü dağıtımının SPK düzenlemeleri gereğince en geç Mayıs ayı sonuna kadar yapılmasının önerilmesine karar verildi.

2- Şirketimizin kar dağıtım politikasının 29 Nisan 2008 tarihli Genel Kurul toplantısında, hissedarların bilgisine aşağıdaki şekilde sunulmasına karar verildi.

Şirketimiz; uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir kârın en az %20'si oranında temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

3- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirketimizin 2008 yılı hesap dönemi için Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (a member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve kararın Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
04 Nisan 2008
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 29 Nisan 2008 Salı günü saat: 11:00’de Büyükdere cad. No:84 Gayrettepe-İSTANBUL adresindeki Divan City’de yapılmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Gündemine ve Vekaletname Örneğine sol menünün altındaki Genel Kurul başlığından erişebilirsiniz.
23 Şubat 2007
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 05 Nisan 2007 Perşembe günü saat: 11:30’da Cumhuriyet Caddesi No.2, Elmadağ, Şişli/İSTANBUL adresindeki Divan Oteli’nde yapılmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Gündemine, Vekaletname Örneğine ve Genel Kurul Çağrı İlanına sol menünün altındaki Genel Kurul Başlığından erişebilirsiniz.
03 Ağustos 2006
Migros’un 190.000.000 YTL.’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut 158.355.000YTL. olan çıkarılmış sermayesi, birleşme dolayısıyla 17.911.866 YTL artışla 176.266.866 YTL.'sına yükseltilmistir. Sermaye artışı, Migros’un mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle yapılmaktadır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunan nama yazılı Migros payları birleşme nedeniyle infisah edecek Tansaş’ın, Migros dışındaki pay sahiplerine mevcut paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmaktadır. Tansaş ‘ın hissedarlarına birleşme nedeni ile her bir Tansaş payı karşılığında 0,15691991448112 adet Migros payı verilmeye baslanmiş ve paylar üzerinden değişim 1:0,15691991448112 oranı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Birleşme nedeniyle Tansaş infisah etmiş olup, pay değişimi başlangıç tarihinden itibaren Tansaş payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmemektedir.

İhraç edilen paylar 2006 hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2006 yılının kârından temettü verilecektir.

Başvuru Şekli:

Pay değişim işlemleri, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 03/08/2006 tarihinden itibaren başlamistir. Pay değişim işlemi için süre sınırlaması yoktur.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan Tansaş pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa’da işlem gören pay sahipleri), Migros paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.

Başvuru Yerleri:

Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Cumhuriyet Cad. Ferah Apt. No.233 34367 Harbiye-İstanbul
Koçbank A.Ş’nin Tüm Şubeleri
26 Haziran 2006

Şirketimizin 26 Haziran 2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında;
  • Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş.’nin 31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle adı geçen şirketle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37-39. Maddeleri hükümleri dairesinde birleşilmesine,
  • Bu suretle, birleşme nedeniyle şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 158.355.000 YTL’den 176.266.866 YTL’sına arttırılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadiline,
karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveline sol menudeki Genel Kurul Bilgileri bölümünden ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul’un tescili sonrası, ihraç edilecek payların kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulacaktır. Gerekli yasal sürecin tamamlanmasını müteakip, birleşme nedeniyle ihraç olunacak 17.911.866 YTL tutarındaki nama yazılı paylar berlişme ile infisah edecek Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş. ortaklarına Migros T.A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.
24 Mayıs 2006
Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş.’nin, Migros T.A.Ş.’ye katılması suretiyle birleşmesi, birleşmenin 31.12.2005 tarihli özel amaçlı bireysel mali tablolar esas alınarak ve Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş.‘nin 31.12.2005 tarihli bilançosunun tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Migros T.A.Ş.’ye devrolunması suretiyle mezkur şirketle birleşilmesi konusunda gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bu meyanda, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ön izinler doğrultusunda Birleşme Sözleşmesi’nin onaylanması ve ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6.maddesinin değişikliği için ekte yeralan gündemi müzakere etmek ve gerekli kararları almak üzere Genel Kurul’un 26 Haziran 2006 Pazartesi günü saat 09:30’da Turgut Özal Bulvarı No.Ata6 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplantıya davet edilmesine ve davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına karar verilmiştir. Gundem, Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ve Olağanüstü Genel Kurul Çağrı ilanına sol menude Genel Kurul Bilgileri altında ulasabilirsiniz.

Migros-Tansas Birlesme Duyuru Metni ve Birlesme Sozlesmesi
08 Mayıs 2006
Şirketimizin 20.655.000 YTL (%15) tutarındaki kar payının sermayeye eklenerek bedelsiz pay olarak dağıtılabilmesini teminen, 190.000.000 YTL. kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan mevcut 137.700.000 YTL. çıkarılmış sermayesinin 158.355.000 YTL.'sına yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek payların dağıtımına Koçbank A.Ş’nin tüm şubelerinde ve Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş Harbiye Şubesinde 08 Mayıs 2006 tarihinden itibaren başlanmıştır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa’da işlem gören pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.

Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen Ortaklarımız, payların dağıtımına ilişkin ilanımızdan itibaren, ilanda belirtilen adreslere başvurarak sahip oldukları 11.Tertip, 12.Tertip ve 13. Tertip hisse senetlerinin 14 nolu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edecek ve sahip oldukları hisse senetlerinin (Hisse senetlerinin teslim konusunda 31 Aralık 2007 tarihine kadar süreleri bulunan ortakların hisse senetlerini teslim etmeleri durumunda) ve bu sermaye artırımında alacakları payların tamamı, Şirket tarafından münferiden kendileri için Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılan hesaplarına kaydedilecektir. Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup daha önce sahip oldukları hisse senetleri ile aynı haklara sahip olacaklardır. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir.

Bedelsiz pay dağıtımı ile ilgili Milliyet ve Radikal gazetelerinde 06 Mayıs 2006 tarihinde yayınlanan duyuru metnine "Sermaye Artirimi ve Kar Payı Bilgileri" bolumunden ulasabilirsiniz.
20 Mart 2006
Şirketimizin 20 Mart 2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

2005 yılı Faaliyet Raporu, Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Kar Dağıtım önerisi görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 53.920.573,70 YTL. tutarında dağıtılabilir kar elde etmiştir.

Bu suretle kar dağıtımının, 1999 yılı diğer kazançlara isabet eden olağanüstü ihtiyatlardan 8.434.153,82 YTL, 2002 yılı diğer kazançlara isabet eden olağanüstü ihtiyatlardan 10.272.901,77 YTL ve 2003 yılı diğer kazançlara isabet eden olağanüstü ihtiyatlardan 1.947.944,41 YTL olmak üzere toplam 20.655.000 YTL. olarak yapılmasına, kar payının sermayeye eklenmek suretiyle dağıtılmasına ve bu doğrultuda 1 Ykr.’lik nominal hisseye %15 oranında bedelsiz hisse senedi verilmesine,

Bedelsiz hisse senedi dağıtımı ile ilgili sürece Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı müteakip derhal başlanması ile ilgili önerinin Genel Kurul’a sunulmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirketimizin 2006 yılı hesap dönemi için Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (a member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve kararın Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
10 Mart 2006
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 12 Nisan 2006 Çarşamba günü saat: 14:30’da Cumhuriyet Caddesi No.2, Elmadağ, Şişli/İSTANBUL adresindeki Divan Oteli’nde yapılmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Gündemi ve vekaletname örneğine sol menüden erişebilirsiniz.
24 Şubat 2006
Şirketimizin 24 Şubat 2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında; Tansaş Perakende Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi’nin 31.12.2005 tarihi itibariyle konsolide olmayan bilançolar esas alınmak üzere mevcut aktif ve pasiflerinin kül halinde Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi’ne devredilmesi suretiyle, adı geçen şirketle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37-39. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun 451 ve diğer ilgili maddeleri hükümleri dairesinde birleşme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bilahare Genel Kurulun onayına sunulacak olan Birleşme Sözleşmesinin akdedilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar verilmiştir.
1 Şubat 2006
Gelişen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak tüketicilere daha uygun fiyatlarla mal ve hizmet sunacağı ve satış-pazarlama ile genel yönetim konularında daha etkin bir yönetim ve tasarruf sağlayacağı görüşüyle; Türk Ticaret Kanunu’nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37-39. maddeleri hükümleri dairesinde Tansaş Perakende Mağazacılık Ticaret A.Ş.’nin Migros T.A.Ş.’ye katılması suretiyle birleşmesi, birleşmenin 31.12.2005 tarihli konsolide olmayan bilançolar esas alınmak suretiyle ve Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş.’nin 31.12.2005 tarihli bilançosunun tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Migros T.A.Ş.’ye devrolunması suretiyle gerçekleşmesi ve devir dolayısıyla Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş. ortaklarına verilecek hisse miktarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu ve yetkili mahkemece atanacak bilirkişiler tarafından istihsal olunacak bilirkişi raporundan belirlenecek uygun yöntem ile birleştirilmesi, bu esaslar dairesince 24 Şubat 2006 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ve birleşme sözleşmesi aktedilmesi için Genel Kurul’dan yetki talep edilmesine karar verilmiştir.


Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 24 Şubat 2006 Cuma günü saat 11:00’de Turgut Özal Bulvarı, No. Ata6, 34758, Ataşehir, İstanbul adresindeki Migros T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.

Olaganüstü Genel Kurul Gundemi ve vekaletname örneğine sol menuden erişebilirsiniz.
Şirketimizin 08.04.2005 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda 2004 yılı karından 137.700.000 YTL. sermayeyi temsil eden hisse senetlerine brüt % 15 (net %14,73) oranında (1YTL.-’lik hisseye 0,15 YTL. brüt temettü) kar payı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Kar paylarının ödenmesine ibraz edilecek 2004 yılı kar payı kuponları karşılığında 16.05.2005 tarihinden itibaren KOÇBANK A.Ş. şubelerinde ve Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'de başlanmıştır.