Migros İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

1. Amaç
Migros, işyeri ortamından kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerine karşı çalışanlarını, iş ortaklarını ve müşterilerini korumak amacıyla güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler; sürekliliğini sağlamak amacıyla proaktif yaklaşımlar sergiler.

Çalışma hayatında sürdürülebilir bir gelecek için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının önemine inanan Migros; tüm çalışanları, iş ortakları ve müşterileri ile birlikte ortak bir ‘güvenlik kültürü’ oluşturmak üzere çalışmalar yürütür.

Çalışanlarına verdiği iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, bilgilendirmeler, saha gözetimi, ekipman ve fiziki şartların iyileştirilmesi gibi çalışmalarıyla daha güvenli bir iş ortamı sağlayarak, kaza ihtimallerini düşürerek, iş günü kaybında iyileşme sağlamayı amaçlar.

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Migros, Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde; iş güvenliği kavramını kalite ve verimlilik ilkeleri ile birlikte oluşturmuştur. Uygulamakta olduğu süreçlerini tüm lokasyonlarında standart hale getirerek, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almıştır.

Migros yönetmekte olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının şartlarını yerine getirmektedir. Çalışanlarına, güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlayarak, yürürlükteki güvenlik ve sağlık mevzuatına, kurum içi gerekliliklere uymaktadır. Kaynakların etkin kullanımını sağlayarak, yönetim ve iletişim etkinliğini arttırmaktadır.

Migros gerçekleştirmekte olduğu dış kurum ve iç denetim süreçleriyle, kurmuş olduğu yönetim sisteminin etkinliğini doğrular, iyileştirilmesi gereken alanlarını tespit ederek, tehlikelerin belirlenmesi, sağlık ve güvenlik sorunlarının çözüme kavuşturulması ve iyileştirmesi için çalışmaktadır.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçleri
3.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu:
Migros, sunduğu çalışma ortamının güvenliği ve sağlığa uygunluğunun takip ve raporlaması amacıyla 2013 yılında, Migros Genel Müdürlüğü’nde üst düzey yöneticilerden oluşan ve doğrudan Şirket Genel Müdürü’ne raporlama yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nu oluşturmuştur. Kurul toplam Migros iş gücünün tamamını temsil etmektedir ve Şirketin tüm faaliyetleriyle ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliğinin tesis ve takibinden sorumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu genel müdürlük bünyesinde mevzuata uygun olarak iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve ilgili departman yöneticilerinin katılımı ile düzenli toplantılar gerçekleştirir, durum değerlendirmesi yapar, karar alır. Kurulda alınan kararların uygulamaları sahada yürütülür. Kurulun değerlendirmeleri ve aldığı kararlar kuruluş seviyesindeki tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

3.2. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri
Migros, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini işbaşı yapmadan önce ve periyodik eğitim olarak verir. Hizmet alınan lokasyonlarda ve işe girişlerde işbaşı ve periyodik İSG eğitimleri, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından, yüz yüze sınıf içi eğitimi olarak gerçekleştirilir. Bununla birlikte, tüm lokasyonlardaki çalışanlara verilen eğitimler uzaktan eğitimler ile desteklenir. Bu kapsamda çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, acil durumlar, çalışan temsilcisi, kurul üyeleri, ekipmanların güvenli kullanımı, ilk yardım ve hijyen eğitimleri verilir.

3.3. İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirmeleri
Migros, tüm iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve yönetim sistemi çalışmaları kapsamında risk değerlendirme ve analiz raporlarını hazırlar, risk değerlendirmelerini yasal süreler ve şartlara göre yeniler.

Risk değerlendirme raporlarını belirlenen düzeltici/önleyici faaliyetler ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapılması takip eder.

3.4. İş Sağlığı ve Güvenliği acil durum eylem planları
Migros, tüm iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve yönetim sistemi çalışmaları kapsamında acil durum eylem planı hazırlar, planları yasal süreler ve şartlara göre yeniler.

Hazırlanan Acil Durum Eylem Planları kapsamında belirlenen yangınla mücadele, arama-kurtarma-tahliye, ilk yardım, enerji kaynakları müdahale ekiplerine mahalli itfaiye teşkilatları, uzman firmalar ve iş güvenliği uzmanları tarafından eğitimler verilerek, yıllık tatbikatlar düzenlenir.

3.5. İş Sağlığı ve Güvenliği ortam ve sağlık gözetimi
Migros tüm işyerlerine iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, serbest danışmanlar İSG süreçlerinin ve uygulamalarının denetlendiği ve gerektiğinde düzeltici/önleyici faaliyetlerin yapıldığı ziyaretler yapar.

İş güvenliği uzmanları tarafından iş kazalarının, ramak kala olayların kayıtları tutulur, incelenir ve raporlanır. İşyeri hekimleri tarafından ortam gözetimi, çalışanlara işe giriş tetkikleri ve periyodik muayeneler yapılır.

3.6. İş Sağlığı ve Güvenliği kontrol ve ölçümleri
Genel müdürlük ve şubeler, mağazalar, dağıtım merkezleri, meyve-sebze depoları ve MİGET’te çalışanların kullanmakta olduğu iş ekipmanlarının İSG şartlarını sağlamaları amacı ile iş ekipmanlarına yetkili kuruluşlar tarafından periyodik kontrolleri yaptırılır. Yapılan periyodik kontroller neticesinde ekipmanlarda iyileştirmeler sağlanır.

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının saha gözetimlerinde yaptıkları tespitler doğrultusunda ortam ölçümleri yapılması sağlanır.

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi: 
18.06.2020