Sayın Ortaklarımız,

Ekonomik ve Sektörel Değerlendirme

Geçtiğimiz yıl yurt dışında birçok gelişmiş ülkede, iyileşen global ekonomik görünümle beraber faiz artırımları gündemdeyken, içinde bulunduğumuz günlerde artan büyüme kaygılarıyla birlikte yeniden faiz indirimleri konuşulmaya başlandı. Bu durum, Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelere önümüzdeki dönemde sermaye akışı açısından yeniden fırsat yaratabilir. Ülkemizde enflasyon, faiz oranları, büyüme ve kurlar daha öngörülebilir seviyelere gelmiş ve kredi maliyetleri gerilemiştir. Bu durum özel sektörün yatırım planlarını olumlu etkilemektedir. Bu pozitif gelişmelerin, istihdama da yansıması önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek konulardan olacaktır.

Stratejiler ve Operasyonel Performans

Şirketimizin geçtiğimiz yıl performansını değerlendirdiğimizde, Migros’un 2019 yılında büyümesinin kuvvetli olduğunu görüyoruz. Şirketin satışları bir önceki yıla göre %23,9 arttı ve konsolide satış hacmi 23,2 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide esas faaliyet kârı bir önceki yıla göre iyileşme gösterdi. Konsolide VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr) 1,5 milyar TL’yi (TFRS 16 dahil 2,2 milyar TL) aştı. VAFÖK marjı %6,6 (TFRS 16 dahil %9,6) oldu. Migros, operasyonlarından güçlü serbest nakit akışı yaratmaya devam etti ve yaratılan bu kaynaklar 2019 yılında bir önceki yıla göre gelişme kaydetti. Diğer taraftan, güçlü operasyonel performansa rağmen, özellikle kurlardaki artış dolayısıyla artan finansal giderler neticesinde 2019 yılında 492 milyon TL konsolide net zarar kaydedildi.

Ülkemizde gıda perakende sektörü açısından büyüme sürmektedir. Tüketicilerin harcanabilir gelirinin artmasıyla beraber gıdaya ayrılan bütçe de artacaktır. Migros olarak büyüyoruz ve her yıl binlerce yeni istihdam yaratıyoruz. Geçtiğimiz yıl 341 milyon TL yatırım yaptık ve mevcut mağaza portföyümüze 137 yeni mağaza ilave ettik. Migros’un yurt dışı iştirakleri dahil toplam mağaza sayısı 2.198’e ulaştı. Diğer taraftan, yoğun rekabetin yaşandığı bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Sektörde çok sayıda mağaza açılıyor. Diğer taraftan, Migros bu rekabet ortamında pazar payı kazanmaktadır. Değerli ortaklarımız, Migros geçtiğimiz üç yıl içerisinde cirosunu %110 arttırdı, bu anlamda hızlı büyümemizi mağazalarımızdaki müşteri artışımızla ve online operasyonlarımızın performansını geliştirerek de sağlıyoruz.

Migros İyi Gelecek Planı

Sayın ortaklarımız, biz müşterilerimizin ne yediğini önemsiyoruz. Bu anlamda, sağlıklı ürünleri müşterilerimizin sofralarına getirebilmek için her geçen gün daha fazla çaba harcıyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, sadece taze ürün gruplarına yönelik açtığımız dağıtım merkezleri sayesinde hem verimlilik artışı sağlıyor hem de daha taze ürünleri daha kısa sürede müşterilerimize ulaştırabiliyoruz. Biliyorsunuz, önceki yıllarda ilgili bakanlık ile iş birliği yapmış ve meyve sebze ürünlerinin tüketicilere sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını garanti altına alan iyi tarım uygulamalarını devreye almıştık. Yüzlerce kontrol noktasında ürünlerin kalitesini garanti altına alan bu uygulamaları kırmızı et ve tavuk ürünlerine de yaygınlaştırmıştık. 

Değerli paydaşlarımız, Migros olarak bir taraftan işimizi daha verimli yönetmeye çalışırken diğer taraftan dünya ve topluma sorumluluk ile atılan her adım başarı ile sonuçlanır diye düşünüyoruz. Bu suretle, sürdürülebilirlik çatısı altında odaklandığımız konuları bir araya getirdik ve Migros iyi gelecek planını oluşturduk. İklim değişikliği ile mücadeleden atık yönetimine, Şirket kaynaklarımızın etkin kullanımından inovatif uygulamalara kadar belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda çalışıyoruz. Nakliye giderlerimizi hassasiyetle yönetiyoruz, su ve enerji kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanıyoruz, karbon ayak izimizi ölçüyor ve azaltıyoruz. Özetle, değer zincirimiz boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerimizi ölçüyor ve bu etkileri en aza indirilebilmek için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. Tüm bu sürdürülebilirlik çabalarıyla bugün sağlıklı büyüyen ve operasyonlarından kar eden Migros’un, gelecekte de bu başarısını sürdürebilmesini garanti altına alıyoruz.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Önümüzdeki dönemde Şirket olarak odaklanacağımız konular büyüme ve operasyonlarımızdan yaratılan serbest nakit akışının geliştirilmesi olacaktır. Yeni mağazalar açacağız, yeni istihdam yaratacağız. Şirketimizin Euro borçluluğunun daha da azaltılması yakından takip ettiğimiz konular arasında olacak. Önümüzdeki dönemde daha verimli çalışacağız, maliyetlerimizi kontrol edeceğiz ve hedeflerimize ulaşacağız. Geçtiğimiz üç yılda, satışlarımızı nasıl iki katına çıkardıysak, önümüzdeki yıllarda da güçlü büyüme rakamları ile yine sizlerin karşısında olacağız.

Sevgi ve saygılarımla,

Tuncay Özilhan
Yönetim Kurulu Başkanı
Migros Ticaret A.Ş.