Bağımsız Denetçi


Şirketimizin 23 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği ve Denetimden Sorumlu Komite’nin de önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından önerilen “Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (a member of PricewaterhouseCoopers)” 2016 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.