Bağımsız Denetçi


Şirketimizin 29 Nisan 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından önerilen “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.