"Şirketimiz uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul'un onayına sunulan tutarda karı, nakit, bedelsiz pay veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir yahut Şirket bünyesinde bırakabilir.

Genel Kurul'ca kar dağıtılmasına karar verilmesi halinde kar paylarının ödenme zamanı bizzat Genel Kurul tarafından belirlenebileceği gibi bu konuda Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'nu yetkilendirmesi de mümkündür. Her halükarda dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır. Ayrıca dağıtımda Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK tebliğlerinde belirlenen sair gerekliliklere de uyulur.

Şirketimizde karda imtiyazlı pay bulunmadığı gibi, pay sahipleri dışında kara katılan başkaca kişiler yoktur.

Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."