İlgili yasal düzenlemeler ve Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde finansal raporlarımız pay sahipleri, menfaat sahipleri ve diğer tüm ilgililerin bilgisine sunulmaktadır.

PDF formatındaki finansal sonuçları okuyabilmek için Adobe Acrobat Reader uygulamasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz