Migros Türk Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin 176.266.866 YTL’den 178.030.000 YTL’ye arttırılması hakkında bilgi:

Migros Türk Ticaret A.Ş.’nin 20 Eylül 2007 tarih ve 834 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, çıkarılmış sermayesinin,
  • Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. hisselerinin Ece Grubu’na satışı dolayısıyla oluşan iştirak satış karından 1.003.247,86 YTL,
  • 2003 yılı diğer kazançlara isabet eden olağanüstü ihtiyatlardan 331.994,77 YTL ve
  • 2004 yılı diğer kazançlara isabet eden olağanüstü ihtiyatlardan 427.891,37 YTL olmak üzere toplam 1.763.134,00 YTL tutarında artırılmasına ve bu suretle ortaklarımıza bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
Migros Türk Ticaret A.Ş.’nin 190.000.000 YTL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut 176.266.866 YTL çıkarılmış sermayesi 1.763.134 YTL artışla 178.030.000 YTL’ye yükseltilecektir.

Ortaklarımızın arttırılan 1.763.134 YTL’lik sermayeyi temsil eden paylardan ellerindeki mevcut payların % 1,000264’ü oranında, bedelsiz pay alma hakları vardır.

Arttırılan sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulunca, 23/10/2007 tarih ve 86/1053 sayı ile kayda alınmıştır.

Başvuru Şekli:

Bedelsiz pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 09 Kasım 2007 tarihinden itibaren kullandırılacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa’da işlem gören pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.
Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen ortaklarımız, bedelsiz pay alma haklarını sahip oldukları 11. tertip, 12. tertip ve 13. tertip  hisse senetlerinin 15 no.lu yeni pay alma kuponlarını ibraz ederek kullanabileceklerdir.

Başvuru Yerleri:
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adres: Cumhuriyet Cad. Ferah Apt. No.233 34367 Harbiye-İstanbul

Yapı Kredi A.Ş’nin İstanbul’da Caddebostan Bağdat Caddesi şubesi, Suadiye şubesi, Nakkaştepe şubesi, Beylikdüzü şubesi, Bakırköy Dikilitaş şubesi, Kartal şubesi, Nuruosmaniye şubesi, Ataşehir Bulvar şubesi, Ataköy Atrium şubesi, Etiler Nispetiye Caddesi şubesi, Yeditepe şubesi, Yeniköy Yalılar şubesi, Feneryolu şubesi,
Ankara’da Ankara şubesi, Ankara Bahçelievler şubesi, Çankaya Cinnah şubesi,
İzmir’de İzmir şubesi, Karşıyaka Yalı şubesi, Bornova Hükümet Konağı şubesi,
Bursa’da Fomara şubesi, Setbaşı Maviköşe şubesi,
Antalya’da Aspendos Bulvarı şubesi,
Eskişehir’de Porsuk şubesi,
Adana’da Çukurova şubesi
Kocaeli’nde Kocaeli şubesi ve
Mersin’de Mersin şubesi

Şirketimiz sermayesinin 137.700.000YTL’den 158.355.000YTL’ye arttırılması hakkında bilgi:

Şirketimizin, 12 Nisan 2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı’sında,çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içinde; konsolide olarak elde ettiği 73.705.332,00 YTL vergi ve ana ortaklık pay sonrası net kardan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile esas sözleşme hükümlerine göre ayrılan 2.253.355,73 YTL birinci tertip kanuni ihtiyat düşüldükten sonra geriye kalan 71.451.976,27 YTL’nin olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına,  Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tespit edilen 53.920.573,70 YTL tutarındaki dağıtılabilir kardan,1999 yılı diğer kazançlara isabet eden olağanüstü ihtiyatlardan 8.434.153,82 YTL,2002 yılı diğer kazançlara isabet eden olağanüstü ihtiyatlardan 10.272.901,77 YTL ve 2003 yılı diğer kazançlara isabet eden olağanüstü ihtiyatlardan 1.947.944,41 YTL olmak üzere toplam 20.655.000 YTL tutarında kar payının sermayeye eklenmek suretiyle, 137.700.000YTL’den 158.355.000YTL’ye  arttırılmasına karar verilmiştir. 
Arttırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulunca, 01/05/2006 tarih ve 818/6960 sayı ile kayda alınmıştır. Ortaklarımızın arttırılan 20.655.000.- YTL’lik sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki mevcut payların % 15’i oranında, bedelsiz hisse senedi alma hakları vardır. 
Bedelsiz yeni pay alma hakları halen Yapı Kredi Bankası A.Ş. tüm şubelerinde ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.’de (Merkez) devam etmektedir. Bedelsiz pay alma hakkının kullanımı herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

Başvuru Şekli:

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız;
Yapı Kredi Bankası Şubelerine veya Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş Merkezine başvurup sahip oldukları 11. Tertip ya da 12.Tertip hisse senetlerinin 13 no’lu yeni pay alma kuponlarını ibraz ederek 13.Tertip hisse senetlerini alabilirler.  

Başvuru Yerleri:
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Bankası A.Ş ’nin Tüm Şubeleri.

Şirketimiz sermayesinin 55.080.000 YTL’den 137.700.000 YTL’ye arttırılması hakkında bilgi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 11/12/2003 tarihli kararı ile çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içinde; tamamı yeniden değerleme değer artış fonundan karşılanmak suretiyle, 55.080.000 YTL’dan 137.700.000 YTL’na arttırılmasına karar verilmiştir.

Arttırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulunca, 29/12/2003 tarih ve 208/1550 sayı ile kayda alınmıştır. Ortaklarımızın arttırılan 82.620.000 YTL’lık sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki mevcut payların % 150’si oranında, bedelsiz hisse senedi alma hakları vardır.

Bedelsiz yeni pay alma hakları halen Koçbank A.Ş. tüm şubelerinde ve Koç Menkul Değerler A.Ş.’de (Merkez) devam etmektedir. Bedelsiz pay alma hakkının kullanımı herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

Başvuru Şekli:

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız;
Koçbank Şubelerine veya Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş Merkezine başvurup sahip oldukları 11. Tertip ya da 12.Tertip hisse senetlerinin 13 no’lu yeni pay alma kuponlarını ibraz ederek 13.Tertip hisse senetlerini alabilirler.

Başvuru Yerleri:
Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Koçbank A.Ş ’nin Tüm Şubeleri.