Şirketimizin 20 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 178.030.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerine, 195.833.000 TL tutarında brüt nakit temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 28 Mayıs 2010 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.   Bu suretle,
 • Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef ve kurum ortaklarımıza % 110 nispetinde 1 TL nominal değerde 1 adet paya 1,10 TL brüt=net nakit temettü,
 • Diğer hissedarlarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan % 93,5 nispetinde ve 1 TL nominal değerde 1 adet paya net 0,935 TL nakit temettü ödenecektir.
Dağıtılacak toplam 195.833.000 TL nakit temettünün;
 • 31.500.000,00 TL’si cari yıl karından ve kalan
164.333.000,00 TL’si enflasyon düzeltme farkları hariç olağanüstü yedeklerden karşılanacaktır.

Şirketimiz tarafından, Türk Ticaret Kanunu gereğince geçmiş yıllarda ayrılan I. tertip ihtiyatlar toplamı sermayenin %20’sine ulaştığı için I. Tertip ihtiyat ayrılmamasına,

Dağıtılacak 195.833.000 TL nakit temettü yanı sıra 21.759.222,22 TL II. Tertip ihtiyat ayrılmasına karar verilmiştir.

Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahiplerinin (sahip oldukları paylar Borsa’da işlem gören pay sahipleri) kar payları hesaplarına aracı kurum tarafından yatırılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’nın 294 sayılı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece, bu hak sahiplerine kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ilişkin 31.12.2007 sonrasında tahakkuk eden temettülerin ödenmemesi gerekmekte olup, ödeme ancak kaydileşme sonrası yapılabilecektir. Bu suretle sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen ve hisse senetlerini fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın kar paylarını alabilmeleri için hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir. Temettü dağıtımına 28 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de başlanacaktır.

BAŞVURU YERLERİ :
 • YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.’nin tüm şubeleri
   
 • YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 • Yapı Kredi Plaza A Blok 9. Kat Levent 34330 İstanbul

 • İMKB TAKAS ve SAKLAMA BANKASI A.Ş.
 • Mecidiyeköy Yolu Sok. No.286 Şişli 34381 İstanbul
 
Şirketimizin 30 Temmuz 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 178.030.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerine, gerekli yasal ihtiyatlar ayrıldıktan sonra kanunen serbest hale gelmiş yedeklerin kar dağıtımına tahsisine ve bu kaynaktan 2.492.420.000 TL’nin brüt nakit temettü dağıtılmasında kullanılmasına karar verilmiştir Bu suretle,
 • Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef ve kurum ortaklarımıza %1.400 nispetinde 1 TL nominal değerde 1 adet paya 14 TL brüt=net nakit temettü,
 • Diğer hissedarlarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan %1.190 nispetinde 1 TL nominal değerde 1 adet paya net 11,90 TL nakit temettü ödenecektir.
Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahiplerinin (sahip oldukları paylar Borsa’da işlem gören pay sahipleri) kar payları hesaplarına aracı kurum tarafından yatırılacaktır. Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’nın 294 sayılı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece, bu hak sahiplerine kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ilişkin 31.12.2007 sonrasında tahakkuk eden temettülerin ödenmemesi gerekmekte olup, ödeme ancak kaydileşme sonrası yapılabilecektir. Bu suretle sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen ve hisse senetlerini fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın kar paylarını alabilmeleri için hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir. Temettü dağıtımına 04 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin aşağıda belirtilen şubelerinde ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de başlanacaktır.

BAŞVURU YERLER : - YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.’nin;
İstanbul’da Harbiye şubesi, Kadıköy Altıyol şubesi, Caddebostan Bağdat Caddesi şubesi, Feneryolu şubesi, Kartal şubesi, Suadiye şubesi, Ataşehir Bulvar şubesi, Nuruosmaniye şubesi, Etiler Nispetiye Caddesi şubesi, Yeditepe şubesi, Yeniköy Yalılar şubesi, Beylikdüzü şubesi, Bakırköy Dikilitaş şubesi,
Ankara’da Ankara şubesi, Bahçelievler şubesi, Çankaya Cinnah şubesi,
İzmir’de İzmir şubesi, Karşıyaka şubesi, Bornova Hükümet Konağı şubesi,
Bursa’da Fomara şubesi,
Balıkesir’de 6 Eylül şubesi,
Antalya’da Aspendos Bulvarı şubesi,
Konya’da Selçuklu şubesi,
Denizli’de Denizli şubesi,
Eskişehir’de Porsuk şubesi,
Adana’da Çukurova şubesi,
Kocaeli’nde Kocaeli şubesi, Gebze Çarşı şubesi,
Mersin’de Mersin şubesi,
Erzurum’da Cumhuriyet şubesi,
Kayseri’de 27 Mayıs şubesi ve
Diyarbakır’da Dağkapı şubesi, - YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yapı Kredi Plaza A Blok 9. Kat Levent 34330 İstanbul - İMKB TAKAS ve SAKLAMA BANKASI A.Ş.
Mecidiyeköy Yolu Sok. No.286 Şişli 34381 İstanbul
Şirketimizin 29 Nisan 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 178.030.000 YTL sermayeyi temsil eden hisse senetlerine 105.494.954,71 YTL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılmasına ve kar payı ödemesine 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.

Bu suretle,
 • Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef ve kurum ortaklarımıza %59,25684 nispetinde 1 YTL nominal değerde paya 59,25684 Ykr brüt=net nakit temettü,
 • Diğer hissedarlarımıza %59,25684 nispetinde ve 1YTL nominal değerde paya brüt 59,25684 Ykr, net 50,36832 Ykr nakit temettü ödenecektir.
Dağıtılacak 105.494.954,71 YTL nakit temettü yanı sıra I. ve II. Tertip ihtiyatların tamamı cari yıl diğer kazançlardan karşılanacaktır.
Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahiplerinin (sahip oldukları paylar Borsa’da işlem gören pay sahipleri) kar payları hesaplarına aracı kurum tarafından yatırılacaktır.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’nın 294 sayılı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece, bu hak sahiplerine kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ilişkin 31.12.2007 sonrasında tahakkuk eden temettülerin ödenmemesi gerekmekte olup, ödeme ancak kaydileşme sonrası yapılabilecektir. Bu suretle sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen ve hisse senetlerini fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın kar paylarını alabilmeleri için hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir. Temettü dağıtımına 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin aşağıda belirtilen şubelerinde ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Harbiye Şubesinde başlanacaktır.

Başvuru Yerleri:
Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin;
İstanbul’da Caddebostan Bağdat Caddesi şubesi, Suadiye şubesi, Nakkaştepe şubesi, Beylikdüzü şubesi, Bakırköy Dikilitaş şubesi, Kartal şubesi, Nuruosmaniye şubesi, Ataşehir Bulvar şubesi, Ataköy Atrium şubesi, Etiler Nispetiye Caddesi şubesi, Yeditepe şubesi, Yeniköy Yalılar şubesi, Feneryolu şubesi,
Ankara’da Ankara şubesi, Ankara Bahçelievler şubesi, Çankaya Cinnah şubesi,
İzmir’de İzmir şubesi, Karşıyaka Yalı şubesi, Bornova Hükümet Konağı şubesi,
Bursa’da Fomara şubesi, Setbaşı Maviköşe şubesi,
Antalya’da Aspendos Bulvarı şubesi,
Eskişehir’de Porsuk şubesi,
Adana’da Çukurova şubesi,
Kocaeli’nde Kocaeli şubesi ve
Mersin’de Mersin şubesi

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Cumhuriyet Caddesi No.233 Harbiye/İstanbul
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Mecidiyeköy Yolu Sok. No.286 Şişli 34381 İstanbul
Şirketimizin 05 Nisan 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 176.266.866 YTL sermayeyi temsil eden hisse senetlerine 40.000.000,00 YTL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılmasına ve kar payı ödemesine 15 Mayıs 2007 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.

Bu suretle, 
 • Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1 Ykr’lik nominal hisseye %22,6929 nispetinde brüt=net nakit temettü,
 • Diğer hissedarlarımıza 1 Ykr’lik nominal hisseye %22,6929 nispetinde brüt (net %19,2889) nakit temettü ödenecektir.
Dağıtılacak toplam 40.000.000,00 YTL nakit temettünün;

34.084.314,68 YTL’sı Cari yıl diğer kazançlardan,
5.915.685,32 YTL’sı 2003 yılı diğer kazançlara isabet eden olağanüstü ihtiyatlardan, karşılanacaktır.

Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahiplerinin (sahip oldukları paylar Borsa’da işlem gören pay sahipleri) kar payları hesaplarına aracı kurum tarafından yatırılacaktır.

Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen ve hisse senetlerini fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın kar paylarının ödenmesine ibraz edilecek 11.Tertip, 12.Tertip ve 13.Tertip hisse senetlerinin 2006 yılı kar payı kuponları karşılığında 15 Mayıs 2007 tarihinden itibaren Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin aşağıda belirtilen şubelerinde ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Harbiye Şubesinde başlanacaktır.
 
Başvuru Yerleri:
Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin
İstanbul’da
Caddebostan Bağdat Caddesi şubesi, Nakkaştepe şubesi, Beylikdüzü şubesi, Bakırköy Dikilitaş şubesi, Kartal şubesi, Nuruosmaniye şubesi, Ataşehir Bulvar şubesi, Ataköy Atrium şubesi, Etiler Nispetiye Caddesi şubesi, Yeditepe şubesi, Yeniköy Yalılar şubesi, Feneryolu şubesi,
Ankara’da Ankara şubesi, Ankara Bahçelievler şubesi, Çankaya Cinnah şubesi, İzmir’de İzmir şubesi, Karşıyaka Yalı şubesi, Bornova Hükümet Konağı şubesi, Bursa’da Fomara şubesi,
Antalya’da Aspendos Bulvarı şubesi,
Eskişehir’de Porsuk şubesi,
Adana’da Çukurova şubesi,    
Kocaeli’nde Kocaeli şubesi ve
Mersin’de Mersin şubesi
 
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. - Cumhuriyet Caddesi No.233 Harbiye/İstanbul
İMKB Takas ve Saklama Banakası A.Ş. - Mecidiyeköy Yolu Sok. No.286 Şişli 34381 İstanbul

Şirketimizin 08.04.2005 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda 2004 yılı karından 137.700.000 YTL. sermayeyi temsil eden hisse senetlerine brüt % 15 (net %14,73) oranında (1YTL.-’lik hisseye 0,15 YTL. brüt temettü) kar payı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Kar paylarının ödenmesine ibraz edilecek 2004 yılı kar payı kuponları karşılığında 16.05.2005 tarihinden itibaren KOÇBANK A.Ş. şubelerinde ve Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'de başlanmıştır.