Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26/06/2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı’sında Tansaş Perakende Mağazacılık A.Ş. ile birleşilmesi nedeniyle çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içinde; Tansaş’dan intikal eden özvarlığın itibari olarak karşılanması suretiyle, 158.355.000 YTL’den 176.266.866 YTL’ye arttırılmasına karar verilmiştir. Sermaye artışı, Migros’un mevcut ortaklarının haklarınınkısıtlanması suretiyle yapılmıştır.

Arttırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulunca, 26/07/2006 tarih ve 1408/13348 sayı ile kayda alınmıştır. İhraç olunan nama yazılı Migros payları birleşme nedeniyle infisah eden Tansaş’ın, Migros dışındaki pay sahiplerine mevcut paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmaktadır. Tansaş’ın hissedarlarına birleşme nedeni ile her bir Tansaş payı karşılığında 0,15691991448112 adet Migros payı verilmekte olup, paylar üzerinden değişim 1:0,15691991448112 oranı üzerinden gerçekleşmiştir. Birleşme nedeniyle Tansaş infisah etmiş olup, pay dağişimi başlangıc tarihinden itibaren Tansaş payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmemektedir. Migros tarafından ihraç edilen paylar 2006 hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kar elde edilmesi halinde ilk kez 2006 yılının karından temettü verilecektir.

Pay değişim işlemleri halen Yapı Kredi Bankası A.Ş. tüm şubelerinde ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.’de (Merkez) devam etmektedir. Pay değişim hakkının kullanımı herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

Başvuru Şekli:
Pay değişim haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız; Yapı Kredi Bankası Şubelerine veya Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş Merkezine başvurup sahip oldukları Tansaş hisse senetlerini ibraz ederek, Migros hisse senetlerini alabilirler.

Başvuru Yerleri:
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi A.Ş ’nin Tüm Şubeleri.