Migros 1Ç 2018 finansal sonuçlarını açıkladı

07-05-2018

 §  Mağaza açılış programı

        1Ç 2018: +   51 yeni mağaza, toplam mağaza sayısı: 1.933

              2017: + 193 yeni mağaza 

Finansal Göstergeler

Migros’un güçlü satış büyümesi performansı, geçen yıl kaydedilen rekor büyümenin getirdiği yüksek baz etkisine rağmen, 2018 yılının ilk çeyreğinde de devam etti. 1Ç 2018’de Migros’un konsolide satışları %26,5 mertebesinde arttı ve 3.940 milyon TL’ye ulaştı. Yurtiçi satışlardaki Kipa hariç büyüme performansı Nielsen verilerine göre hem organize hem de organize olmayan FMCG satışlarda pazar payı artışına işaret etti. Migros’un kalite, hizmet ve müşterilerine değer yaratan uygun fiyatlı ürün sunumu Şirketin sürdürülebilir büyüme gücünün temel unsurları oldu.

Migros’un konsolide brüt karı 1Ç 2018’de %31,8 artış kaydetti ve brüt kar marjı %27,3 oldu. Bunun yanısıra, konsolide VAFÖK’te kaydedilen %35,5 mertebesindeki büyüme Şirketin konsolide satış büyümesinin üzerinde oldu. Şirketin operasyonel karlılığı 1Ç 2017’ye göre gelişme kaydetti. Yılın ilk çeyreğinde konsolide VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr) 211 milyon TL’ye ulaştı ve konsolide VAFÖK marjı %5,4 oldu.

Migros, 1Ç 2018’de %10,7 marja karşılık gelen 423 milyon TL kira öncesi VAFÖK yarattı. Şirket operasyonel kar yaratmasına rağmen, ağırlıklı nakit çıkışı gerektirmeyen kur farkı giderleri ve tek seferlik giderler nedeniyle 1Ç 2018’de 241 milyon TL konsolide net zarar kaydetti.

Operasyonel Gelişmeler

Migros 1Ç 2018’de 51 yeni mağaza açtı. Söz konusu dönemde 8 yeni ilde faaliyet gösterilmeye başlandı ve Migros, ülkemizin 81 ilinin tamamında hizmet vermeye başladı. Nisan 2018’de açılan mağaza sayısı ise 17 oldu. Migros’un inorganik büyüme programı kapsamında devralmakta olduğu İstanbul’daki Uyum mağazaları ve Antalya’daki Makromarket mağazalarının Migros formatına dönüşümünün önümüzdeki üç ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.  

Migros 2018 yılında 120-150 arasında yeni mağaza açılışı hedeflemektedir. 2017 yılında kaydedilen güçlü satış büyümesi sonrasında Migros’un 2018 yılında konsolide satış büyümesinin %15-18 mertebesinde olması beklenmektedir. Şirket bu yıl konsolide bazda %5,5-6,0 mertebesinde VAFÖK marjına ulaşmayı hedeflemektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen www.migroskurumsal.com’u ziyaret ediniz.

Migros Ticaret A.Ş.