Migros 4Ç 2016 finansal sonuçlarını açıkladı.

09-03-2017

Mağaza açılış programı
4Ç 2016: + 38 yeni mağaza, toplam mağaza sayısı: 1,605
2016: + 232 yeni mağaza

Finansal Göstergeler
Migros’un 2016 yılında konsolide satışları %17,8 artış göstererek 11.059 milyon TL’ye ulaştı. Turistik lokasyonlarda yaz döneminde nispeten zayıf ziyaretçi sayısına rağmen, 2016 yılında yurtiçi satışların büyüme oranı %19,7 oldu. Şirketin bütün mağaza formatlarının güçlü satış performansı neticesinde, 4Ç 2016’da yurtiçi satış büyümesi geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,9 arttı. Migros, Nielsen’e göre, hem organize FMCG’de (hızlı tüketim ürünleri) hem de toplam FMCG’de pazar payını artırdı.

2016 yılında konsolide brüt kar %17,3 artışla 3 milyar TL’ye yaklaştı. Brüt kar marjı bir önceki yıla göre %26,8 ile neredeyse aynı seviyede kaldı, diğer taraftan Şirket önceki yıllarda olduğu gibi müşterilerine değer yaratmaya devam etti. İhtiyatlı maliyet yönetimi ile, 2016 yılında personel ve kira giderlerindeki artış büyük ölçüde dengelendi. Konsolide VAFÖK 2016 yılında %14 artışla 686 milyon TL oldu. VAFÖK marjı %6,2 ile Şirketin yılın tamamı için hedeflediği %6,0-6,5 bandında gerçekleşti.

Kira öncesi VAFÖK ise 2016’da geçen yılın aynı dönemine göre %14,5 artarken, kira öncesi VAFÖK marjı %11,2 oldu.

Şirket operasyonel kar yaratmasına rağmen, ağırlıklı nakit çıkışı gerektirmeyen kur farkı giderleri ve tek seferlik giderler nedeniyle 2016 yılında 293 milyon TL net zarar kaydetti.

Operasyonel Gelişmeler
Migros 01 Mart 2017’de Kipa hisselerinin %95,5’ini devraldı. Kipa, devir tarihi itibarıyla 168 mağazaya sahip olup son 12 aylık raporlama döneminde (diğer bir değişle 01 Aralık 2015 – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında) 2,3 milyar TL satış kaydetmiştir. Kipa hisselerinin satın alınması, Migros için stratejik bir yatırım olup Migros’un uzun dönemli büyümesine katkı sağlanması beklenmektedir.

Bunun yanısıra, Tazedirekt operasyonlarının Migros tarafından devralınması önemli bir teknoloji yatırımı olup, taze ve doğal gıda ürün kategorilerinin online satışının daha da geliştirilmesine yardımcı olacaktır.Diğer taraftan, Şirketin organik büyümesi aynı hızda devam etti ve Migros, 2016 yılında Makedonya’da iştiraki vasıtasıyla açtığı 1 mağaza dahil olmak üzere toplam 232 yeni mağazayı portföyüne ekledi.Özetle, Migros 2016 yılında yeni mağaza açılışları, satış performansı ve VAFÖK’e ilişkin hedeflerinin tamamını tutturdu.

Şirket 2017 yılında 120-150 yeni mağaza açılışı hedeflemektedir. Migros’un konsolide satış büyümesinin Kipa’nın 10 aylık sonuçlarını da içerecek şekilde %30-35 mertebesinde olması beklenmektedir. Şirket 2017 yılında Kipa dahil konsolide bazda %5,0-5,5 mertebesinde VAFÖK marjına ulaşmayı hedeflemektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen www.migroskurumsal.com’u ziyaret ediniz.


Migros Ticaret A.Ş.