Migros sürdürülebilirlik çalışmalarıyla hem Türkiye hem de uluslararası arenada liderler arasında

11-11-2016

Migros, Borsa İstanbul’un BİST Endeksi’ndeki şirketler arasında yaptığı incelemeyle oluşturduğu ‘BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üç yıl üst üste gıda perakende sektörünün ilk ve tek temsilcisi olarak yer aldı. Ayrıca Migros, 2015 yılında ilk kez CDP’ye (Karbon Saydamlık Projesi) yaptığı raporlamada almış olduğu ‘D’ notunu 2016 yılında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarında büyük bir ivme yakalayarak, ‘A-‘ ye çıkardı.

Migros, Borsa İstanbul’un BİST Endeksi’ndeki şirketler arasında yaptığı incelemeyle oluşturduğu ‘BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üç yıl üst üste gıda perakende sektörünün ilk ve tek temsilcisi olarak yer aldı. Ayrıca Migros, 2015 yılında ilk kez CDP’ye (Karbon Saydamlık Projesi) yaptığı raporlamada almış olduğu ‘D’ notunu 2016 yılında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarında büyük bir ivme yakalayarak, ‘A-‘ ye çıkardı. Migros Ticaret A.Ş., ‘BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki şirketler arasında yer alarak üç yıl üstüste listeye giren tek gıda perakendecisi oldu. 2016 yılında, BİST 50 endeksi şirketlerine ek olarak BİST 100 şirketlerinden gönüllü olanların da değerlendirmeye alındığı ‘BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Migros, kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst düzeyde olan 43 şirket arasında yer aldı.

Endeks, şirketlerin küresel ısınma, biyoçeşitlilik, doğal kaynakların verimli kullanımı, su kaynaklarının azalması, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, tedarik zinciri, şirket kurumsal yönetişimi, sağlıklı ve iyi yaşam önceliği gibi konularına yaklaşımını ve şeffaflık ilkesine bağlılığını ortaya koyuyor.

Migros, 2015 yılında ilk kez raporlama yaptığı CDP’deki (Carbon Disclosure Project - Karbon Saydamlık Projesi) notunu 2016 yılındaki sürdürülebilirlik çalışmalarıyla büyük bir ivme yakalayarak, ‘D’den ‘A-’ye çıkardı. İklim değişikliği üzerindeki dolaylı ve doğrudan etkilerini azaltmak üzere yaptıkları çalışmaları yıllık olarak CDP’ye raporlayan şirketler, Uluslararası CDP komitesi tarafından değerlendirmeye alınarak çalışmaları notlanıyor.

Migros, son beş yıldır sürdürülebilirlik çalışma süreçlerinin tek bir noktadan koordinasyonu için şirket bünyesinde, üst düzey yöneticilerinin başkanlık yaptığı “Sürdürülebilirlik Komitesi” oluşturdu. Sürdürülebilirlik Komitesi, şirketin bütün fonksiyonlarını içeren sürdürülebililik, verimlilik, doğal kaynakların kullanımı gibi sürdürülebilir tüm değerlerin somut kriterler ile ölçülüp değerlendirilmesini sağlıyor. Migros, doğaya bıraktığı karbon ayakizini ölçümleyerek yıllar içinde bunu azaltmak için planlama yapıyor.