Migros Ticaret A.Ş. 4Ç 2012 ve 2012 yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı.

03-04-2013

Migros Ticaret A.Ş. 4Ç 2012 ve 2012 yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı.

  • Satışlar


6,482 m TL (+%12.7) - 2012 yılı (5,753 m TL – 2011 yılı)
1,650 m TL (+%10.0) - 4Ç 2012 (1,500 m TL – 4Ç 2011)

  • Brüt Kar


1,705 m TL (+%14.1) – 2012 yılı (1,494 m TL – 2011 yılı)
438 m TL (+%11.1) - 4Ç 2012 (394 m TL – 4Ç 2011)

  • VAFÖK


430 m TL (+%8.0) – 2012 yılı (398 m TL – 2011 yılı)
110 m TL (+%7.9) - 4Ç 2012 (102 m TL – 4Ç 2011)


Migros Ticaret A.Ş, 2012 yılında pazar payını ve konsolide satışlarını yeni mağaza açılışları ve daha güçlü birebir mağaza satışları sayesinde yıllık %12,7 mertebesinde arttırarak çift haneli büyüme yakalamıştır. 2011 yılında devri gerçekleşen indirim mağazacılığı formatının yarattığı satış hacmi sadece iki senede daha karlı supermarket operasyonları yerine konmuştur. Şirketin konsolide satışları yılın son çeyreğinde %10.0 artış göstermiştir. Diğer taraftan, 2012 yılında yurtdışı operasyonlardan %12.3 büyüme ile 396 m TL ciro elde edilmiştir.

Şirket, Migros markasına odaklanarak hızlı mağaza açılış programına 2012 yılında 166 yeni mağaza ile devam etmiştir. 2012 yılında, 159 süpermarket, 2 hipermarket ve 5 Ramstore açılışı ile toplam mağaza sayısı 882’ye ulaşmıştır.

Konsolide brüt kar yıllık %14,1 artış göstererek 1.7 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2011 yılında brüt kar marjı %26 olan Migros, 2012 yılsonunda %26.3 brüt kar marjına ulaşarak brüt kar marjı hedefini aşmıştır.

Konsolide VAFÖK yıllık %8 artış kaydederken %6.6 olan VAFÖK marjı şirket hedefini aşmıştır.

31 Aralık 2012 itibariyle 1.45 milyar TL olan net borç, şirket yönetiminin hedefinden bir miktar daha iyi gerçekleşmiştir. Şirketin uyguladığı hızlı büyüme stratejisi ile karlılıktan ödün verilmeden son birkaç yıldır başarı ile çift haneli büyüme yakalanmaktadır. Bunun yanında ihtiyatlı maliyet yönetimi ve geliştirilen rekabetçi pozisyon ile beraber süregelen büyüme, operasyonel karlılığın artmasına katkı sağlamaktadır. İşletme sermayesi yönetimi, yeni merkezi dağıtım sistemleri ve tedarik zinciri yönetiminde teknolojinin daha etkin kullanılması Şirketin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, daha sağlıklı bir bilanço yapısı elde edilmiş olup, 2010 yılsonunda 4.3x olan Net Borç/VAFÖK rasyosu 2012 yılsonunda 3.4x’e gerilemiştir.

Migros Ticaret A.Ş. supermarket pazarındaki öncü konumunu güçlendirmek için yurtiçi satış alanının %87’sine tekabül eden ve önümüzdeki döneme yönelik fırsatlar gördüğü ana iş kolu Süpermarket işine odaklanmaya devam edecektir. Şirket, 2013 yılında 100-150 arası yeni süpermarket ve 2-3 yeni hipermarket açılışı planlamakta olup yurtiçinde organize perakende sektöründeki pazar payını arttırmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, Kazakistan ve Makedonya operasyonları şirketin konsolide satışlarına katkı yapmaya devam edecektir.

Migros Ticaret A.Ş.