İlgili Kişi Başvuru Formu

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Lütfen, adınızı girin!
Lütfen, soyadınızı girin!
Lütfen, T.C Kimlik No girin!
Lütfen, adresinizi girin!
Lütfen, telefon numaranızı 5xxxxxxxxx formatında girin!
Lütfen, e-posta adresinizi girin!

Yukarıda belirtilen bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

Başvurunuzla ilgili gerekli incelemenin yapılabilmesi için bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, ‘Açıklamalar’ kısmında başvuru sahibiyle ilişkinizi ve kendi kimlik bilgilerinizi de belirtmeniz, özel yetkilendirildiğiniz vekaletname örneğini, başvurunuza ait çağrı numaranızla birlikte kisiselverikoruma@migros.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. Velisi ya da vasisi olduğunuz küçük/kısıtlı adına başvuru yapıyorsanız, başvuru sahibiyle ilişkinizi ve/veya yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi paylaşmanızı rica ederiz.

BAŞVURU İÇERİĞİ

Lütfen talebinize konu olan kişisel verilerin neler olduğunu belirtin. Bu kapsamda kişisel verilerinize ilişkin talebinizi, başvurunuza sağlıklı yanıt verebilmesi açısından belirli, açık ve anlaşılabilir şekilde aşağıda yazmanızı rica ederiz.

Lütfen, başvuru içeriğinizi girin!

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belittiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun'un 13'üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına kimlik teyidi vb. amaçlarla bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı, yanlış / yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz şekilde yapılan başvurular sebebiyle Migros ile ilgili üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek talep ve zararlardan sorumlu olacağımı beyan, kabul ve taahhüt ederim.