Migros 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

05-03-2019

 §  Mağaza açılış programı

         2018: 238 yeni mağaza

Finansal Göstergeler

Migros’un konsolide satışları 2018’de %22 oranında arttı ve 18,7 milyar TL’ye ulaştı. Mağaza portföyünü 238 yeni açılışı ile genişleten Migros, 2018 yılında 1.217 milyon TL VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr) kaydetti. Daha iyi brüt karlılık yanı sıra sabit giderlerin yüksek gerçekleşen nominal satışlar içerisindeki payının azalmasıyla birlikte konsolide VAFÖK gelişme gösterdi ve yıllık %39,6 artış kaydetti. Bunun yanı sıra, turistik bölgelerde yer alan sezonluk mağazaların güçlü satış performansı da Migros’un satış büyümesine katkıda bulundu. Şirket Kipa, Uyum ve Makromarketler mağazalarının başarılı entegrasyonunun bir göstergesi olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi %6,5 VAFÖK marjı seviyelerine 2018 yılında yeniden ulaştı. Migros, konsolide bazda %11,7 marja denk gelen 2.186 milyon TL büyüklüğünde kira öncesi VAFÖK yarattı.

Migros’un güçlü operasyonel performansına rağmen, TL’nin Euro karşısında değer kaybetmesi kur farkı giderlerini artırdı ve kaydedilen finansal giderler neticesinde 2018 yılında 835 milyon TL net konsolide zarar kaydedildi.

Migros konsolide satışlarını son 3 yılda iki katına çıkararak 9.390 milyon TL’den 18.717 milyon TL’ye yükseltti. Şirket, bu süre zarfında organik büyüme programı kapsamında 663 yeni mağaza açılışı gerçekleştirdi. Migros satış hedeflerini aşarken faaliyet karlılığındaki istikrarını sürdürdü. Şirket, 2015 – 2018 yılları arasındaki 3 yıllık dönemde konsolide VAFÖK’ünü iki katına çıkararak 602 milyon TL’den 1.217 milyon TL’ye yükseltti. Migros’un büyümesi planlandığı gibi devam ederken, Şirket özgün markalı ürün portföyünü genişletti ve müşterilerine en yüksek değeri sunmaya devam etti. Daha verimli tedarik zinciri çözümleri, geniş taze ürün tedarik ağı ve gelişmiş et işleme kapasitesi Şirket’in rekabet gücünü arttırmasına katkıda bulundu. Ayrıca Migros, dijitalleşme çağında müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunmaya devam etti ve müşterileri tarafından her zaman ve her yerde ulaşılabilir olmaya yönelik çabalarını arttırdı.

Operasyonel Gelişmeler

Migros Şubat 2019’da EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)’nin de katılım gösterdiği ve tamamı nitelikli yatırımcılara satılan, üçüncü tahvil ihracını gerçekleştirdi ve 2018 yılındaki tahvil ihraçlarıyla beraber toplam 396 milyon TL orta vadeli kaynak yarattı. Migros’un ulusal kredi derecelendirme notu (Fitch Ratings) yatırım yapılabilir seviyede olup A+ (Durağan)’dır. Şirket döviz borcunu azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.* UFRS 16 etkisi arındırılmış


Daha fazla bilgi için lütfen www.migroskurumsal.com’u ziyaret ediniz.