Migros 2Ç 2018 finansal sonuçlarını açıkladı

09-08-2018

 §  Mağaza açılış programı

        1YY 2018: +   134 yeni mağaza, toplam mağaza sayısı: 2.011

              2017: + 193 yeni mağaza 

Finansal Göstergeler

Migros’un konsolide satışları 2018 yılının ilk yarısında %20,3 artışla 8.463 milyon TL’ye ulaştı ve Şirketin güçlü satış büyüme momentumu devam etti. Kipa hariç yurtiçi satışlar 2Ç 2018’de %19,3 büyüme ile bir önceki çeyrek büyümesine göre (1Ç 2018: %17,9) daha güçlü seyretti. 2Ç 2018’de Kipa mağazalarındaki satış alanı optimizasyonu, Şirketin konsolide bazda satış performans göstergelerini etkiledi. Migros’un satışları konsolide bazda 2Ç 2018’de yıllık %15,3 büyüdü.

Migros’un konsolide brüt karı 1YY 2018’de %27,6 artış kaydetti ve brüt kar marjı %27,6 oldu. Bunun yanısıra, konsolide VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr) yılın ilk yarısında %39,5 artışla güçlü seyretti ve VAFÖK marjı %5,7 olarak gerçekleşti. 1YY 2018’de konsolide VAFÖK 486 milyon TL’ye ulaştı. Migros, 1YY 2018’de %11,1 marja karşılık gelen 936 milyon TL kira öncesi VAFÖK yarattı.

2Ç 2018’de kaydedilen %6,1 mertebesindeki konsolide VAFÖK marjı, yılın ilk çeyreğine göre gelişme gösterdi. Migros konsolide bazda 2Ç 2018’de 275 milyon TL VAFÖK ve 512 milyon TL kira öncesi VAFÖK yarattı. Diğer taraftan, 2Ç 2018’de Euro kurunun değer artışı dolayısıyla kaydedilen kur farkı giderleri, Şirketin güçlü operasyonel performansını etkiledi ve Şirket 2Ç 2018’de 291 milyon TL konsolide net zarar kaydetti.

Operasyonel Gelişmeler

Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, Sermaye Piyasası Kurulu, Migros ile Kipa’nın kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin başvurusunu 19 Temmuz 2018 tarihinde onayladı. Birleşmenin Ağustos 2018 sonu itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir.

Diğer taraftan Migros, tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere - EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)’nin de katılım gösterdiği, 150 milyon TL tutarında tahvil ihracı ile, borçlanma aracı piyasasındaki ilk ihracını Temmuz 2018’de gerçekleştirdi. İhraç öncesinde, Migros’un ulusal kredi derecelendirme notu Fitch Ratings tarafından AA- (Durağan) olarak duyuruldu.

Migros 1YY 2018’de 134 yeni mağaza açtı. Bunun yanı sıra Şirket, Temmuz 2018’de mağaza portföyüne 41 yeni mağaza daha ekledi. Şirketin mağaza sayısı 31 Temmuz 2018 itibariyle 2.052’ye ulaştı.
 

Şirketin 2018 yılı konsolide satış büyümesi hedefi %15-18’den ~ %20’ye çıkarıldı. Yıllık mağaza açılış hedefi de 120-150’den 200+’ya yükseltildi. 2018 yılı için hedeflenen yatırım harcamaları konsolide bazda 440 milyon TL olarak revize edildi. Şirket %5,5-6,0 mertebesindeki 2018 yılı konsolide VAFÖK marjı beklentisini devam ettirmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen www.migroskurumsal.com’u ziyaret ediniz.

Migros Ticaret A.Ş.