Migros 4Ç 2015 finansal sonuçlarını açıkladı.

01-03-2016

 • Satışlar
  4Ç 2015: 2.378 milyon TL + % 13,8 (4Ç 2014: 2.090 milyon TL)
  2015: 9.390 milyon TL + % 15,6 (FY 2014: 8.123 milyon TL)
 • Brüt kar
  4Ç 2015: 649 milyon TL + %15,6 (4Ç 2014: 562 milyon TL)
  2015: 2.526 milyon TL + %16,7 (FY 2014: 2.163 milyon TL)
 • VAFÖK
  4Ç 2015: 149 milyon TL + %11,5 (4Ç 2014: 134 milyon TL)
  2015: 602 milyon TL + %13,8 (FY 2014: 529 milyon TL)
 • Kira öncesi VAFÖK
  4Ç 2015: 275 milyon TL + %15,2 (4Ç 2014: 239 milyon TL)
  2015: 1.082 milyon TL + %16,2 (FY 2014: 931 milyon TL)
 • Mağaza açılış programı
  4Ç 2015: + 67 yeni mağaza
  2015: + 257 yeni mağaza, toplam mağaza sayısı: 1.410

 

Finansal Göstergeler

Migros 2015 yılında yurtiçinde %16,6 mertebesinde satış artışı kaydederken konsolide satışlar %15,6 artışla 9.390 milyon TL’ye ulaştı. Özgün markalı ürünler yanısıra taze ürün kategorilerinde uygulanan uzun dönemli stratejiler ve marka odaklı çeşitlilik, Migros’un müşterilerine daha rekabetçi fiyatlar sunmasının yolunu açtı ve son 2 yılda satış performansının iyileşmesine yardımcı oldu. Şirketin 2013 yılında %10,2 mertebesinde olan yurtiçi satış büyümesi 2015 yılında %16,6 seviyesine ulaştı. Migros, Nielsen verilerine göre, geçtiğimiz yıl hem modern hem de toplam Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) sektöründe pazar payı kazanmayı sürdürdü. Konsolide brüt kar 2015’de 2.526 milyon TL’ye ulaştı. Son birkaç yılda gıda perakende sektöründe artan rekabete ve fiyatlamadaki ucuzluk gelişimine rağmen, Migros brüt karlılığını korudu, önceki yıllara göre daha güçlü bir satış büyümesi kaydetti ve güçlü negatif işletme sermayesi yarattı. Etkin tedarik zinciri yönetimi ve operasyonel verimlilik, önümüzdeki yıllarda da bu performansın sürekliliğini sağlamak için Şirketin odaklandığı konular olmaya devam edecektir. 2015 yılında VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz Öncesi Kar) %13,8 artışla 602 milyon TL’ye ulaşırken VAFÖK marjı %6,4 (2014: %6,5) ile Şirketin yılın tamamı için hedeflediği %6,0-6,5 bandında gerçekleşti. Kira giderleri öncesi VAFÖK ise 2015’te geçen yıla göre %16,2 artarken, kira giderleri öncesi VAFÖK marjı %11,5 olarak gerçekleşti. (2014: %11,5) Diğer taraftan, Şirket 2015 yılında operasyonlarından önemli ölçüde faaliyet karı yaratmasına rağmen, çoğunluğu nakit çıkışı gerektirmeyen kur farkı giderleri ve bir kereye mahsus “maddi olmayan duran varlıklarında oluşan ancak nakit çıkışı gerektirmeyen değer düşüklüğü” dolayısıyla 370 milyon TL net zarar kaydetti.

Operasyonel Gelişmeler

Şirket 2015’te yıllık büyüme hedefini aştı ve mevcut mağaza portföyüne 7 Macrocenter ve 8 Ramstore (3 Kazakistan’da ve 5 Makedonya’da) dahil olmak üzere toplam 257 yeni mağaza ekledi. (2014: 199) 2016 yılının ilk iki ayında yurtiçinde 30 yeni mağaza açıldı ve böylece Şubat 2016 sonu itibariyle, Şirketin toplam mağaza sayısı ise 1.427’ye ulaştı. Borsa İstanbul tarafından Ocak 2016’da yapılan açıklamaya göre, Migros, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı. Hatırlanacağı üzere, Şirket 2014 yılından beri BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor. Sosyal sorumluluk, çevre, verimlilik ve daha iyi kurumsal yönetim uygulamaları gelecekte de Migros’un öncelikli konularından olmaya devam edecektir.

Şirket 2015 yılı için mağaza açılışı (Beklenti: 225+, Gerçekleşen: 257), satış büyümesi ve VAFÖK ile ilgili hedeflerine ulaşırken, yıllık konsolide satış büyümesi %15,6 ve VAFÖK marjı %6,4 olarak gerçekleşti.

Migros 2016 yılında 150-200 arasında mağaza açılışı ve konsolide bazda çift haneli satış büyümesi hedeflemektedir. Son birkaç yılda Migros’un büyüme stratejisi, yıllık çift haneli büyüme rakamları, büyüyen mağaza ağı, pazar payı kazanımı ve sektörde daha rekabetçi konumlanması ile desteklenmiştir. Bunun yanı sıra, ihtiyatlı maliyet yönetimi ve etkin işletme sermayesi yönetimi, Şirket için güçlü operasyonel marjı beraberinde getirmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen www.migroskurumsal.com’u ziyaret ediniz.