MİGROS AÇIKLAMA:

02-01-2015

02 Ekim 2014 ve 01 Aralık 2014 tarihli özel durum açıklamalarımızda, Migros Ticaret A.Ş'nin ("Migros") sermayesinin %40,25'ini temsil eden hisselerinin Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH") tarafından satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan teklifin şirketimizin nihai ana ortağı BC Partners tarafından alındığı ve bu kapsamda durum tespit süreçlerinin (due diliegence) tamamlandığı bildirilmişti.

BC Partners tarafından bize bildirildiği üzere, bugün itibarıyla, ilgili taraflar arasındaki tüm görüşmeler tamamlanmış olup AEH ile Migros'un ana hissedarı MH Perakendecilik ve T.A.Ş.'nin ("MH Perakendecilik") tek ortağı Moonlight Capital SA ("Moonlight Capital") arasında, AEH tarafından dolaylı olarak Migros'un %40,25 oranında hissesinin iktisap edilmesi amacıyla hisse alım sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse Devrinin gerçekleşmesi resmi makam ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasına bağlıdır.

Sözkonusu sözleşmeye göre, hisse satışı nedeniyle BC Partners'a ödenecek tutarın hesaplanmasında daha önce açıklandığı üzere bir adet Migros pay fiyatı 26 TL'ye denk gelecek şekilde hareket edilecektir.

Gerekli izinlerin alınmasını takiben pay devirleri tamamlandığında, Migros'un %50 hissesine sahip olacak olan MH Perakendecilik'in %80,5 oranındaki hissesi AEH tarafından, %19,5 oranındaki hissesi ise BC Partners tarafından kontrol edilen Moonlight Capital tarafından sahip olunacaktır.

Migros'un geri kalan paylarının %30,5'ine Moonlight Capital sahip olacak, kalan %19,5 pay ise halka açık paylardan oluşacaktır.

BC Partners böylelikle iştirakleri Moonlight Capital ve MH Perakendecilik vasıtasıyla Migros hisselerinin 40.25%'ini kontrol edecektir.

Sözkonusu satın alma işlemlerinin tamamlanması sonrasında, belirli şartlar ve süre dahilinde, Migros'un yönetim kontrolü AEH ve BC Partners tarafından eşit olarak paylaşılacaktır.

Bununla birlikte, Moonlight Capital'ın MH Perakendecilik'in %19,5 oranındaki hisse payına ilişkin olarak, pay devrini takiben 24 ay sonrasında, ençok 30. ay bitene kadar gerçekleştirilmek üzere sözkonusu hisseleri Moonlight Capital'ın "satma hakkı" ve AEH'nin ise "satın alma hakkı" bulunmaktadır.

Kamuoyu, ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.