Kalite

Migros olarak hedefimiz güvenli gıdaları, güvenli koşullarda müşterilerimiz ile buluşturmak. Bunun için belirlediğimiz üç adım ile güvenli ve sürdürülebilir gıdaya ulaşıyoruz. 'Alırken Güvenli, Saklarken Güvenli ve Satarken Güvenli'

Alırken Güvenli

Tedarikçi seçimine büyük önem veren Migros, tedarikçi firmalarının uygulamalarını Global Gıda Güvenliği İnisiyatifi (GFSI) tarafından tanınan standartlar ile etik, sosyal, çevre, iş sağlığı ve güvenliği uygunluk gereklilikleri bazında gerçekleştirilen ve 2 gün süren denetimler doğrultusunda takip etmektedir.

Migros, ürün sağlığı konusunda uluslararası ölçekte standartların gereklerini yerine getirmekte ve her ürünün daha ilk alım aşamasından nihai tüketiciye ulaştığı noktaya kadar olan süreçlerini kontrol altına almaktadır.

Saklarken Güvenli

Dağıtım merkezleri ve mağazalara tedarikçi firmalar tarafından sevk edilen ürünler, her mal kabulde kontrol edilmekte, sadece kontrol sonuçları uygun olan ürünlerin mal kabulü yapılmaktadır.

Gıda güvenliği açısından kritik önem taşıyan soğuk zincir, ürünlerin dağıtım merkezlerindeki ilk kabul, depolama, sevkiyatı ile müşterilere sunulduğu ana kadar kesintisiz kontrolü sağlanmaktadır.

Migros tarımsal üretim ve hayvancılık alanlarında güvenli ürünler sunmak için “İyi Tarım Uygulamaları Üretim Modeli” benimsemiş olup, tedarikçilerini sertifikalı tarım yapmaları için teşvik etmektedir. Ayrıca Migros bitkisel üretimde “İyi Tarım Uygulamaları Grup Sertifikasyonuna” sahip ilk perakendeci olarak üretici gruplarının birebir sertifikasyon ve denetim süreçlerini de takip etmektedir.

Satarken Güvenli

Satışımızda yer alan ürünler, yasal mevzuat ve Migros parametreleri kapsamında içerik kontrolleri,kalite analizleri ve tat panelleri kapsamında düzenli olarak takip edilmektedir.

Migros, sahip olduğu yedi kalite yönetim sistemi belgelerine ait mağaza süreçlerini, kendi kalite ekibi ve akredite bağımsız dış kurum tarafından habersiz denetimler gerçekleştirerek kontrol etmektedir.

Denetimler esnasında analiz örnekleri ile temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının kontrolü de sağlanmaktadır.

Mağazalarda kalite, ürün güvenliği ve çevre bilincini artırmak, uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile tüm çalışanlara periyodik eğitimler verilmektedir.

Entegre Kalite Yönetim Sistemleri Politikamız

Migros Ticaret A.Ş. olarak;

• Öncü ve yenilikçi uygulamalarımızla lideri olduğumuz Türk Perakende Sektörü’nde,fark yaratmak ve yüksek tüketici bilinci oluşturarak beklentiyi aşan hizmetler sunmak, yasal mevzuat ve düzenlemeler ile kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kalarak sürekli gelişmeyi sağlamak tartışılmaz ilkemizdir.

• Müşterilerimizin yaşam kalitesini ileriye taşıyacak çağdaş, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmet sunmayı amaçlarız. Müşterilerimize sağlıklı şartlarda, sağlıklı ürünler sunmak hizmet anlayışımızın ödün verilmez esasıdır.

• Sürdürülebilirlik anlayışımızı, iş yapış şekillerimize yansıtmayı başarmış bir şirket olarak büyüme, verimlilik ve karlılıkta sektör liderliğimiz kalite anlayışımızın güvencesidir. Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlar olarak birbirimize karşı dürüst olmayı, güven vermeyi ve etik değerleri korumayı temel alan çalışma anlayışı benimseriz.

• İletişim kanallarımızdan bize ulaşan her türlü iletiyi, hizmet kalitemizi ileriye taşıyacağı bilinciyle kayıt altına alır, izler, raporlar ve sürekli iyileşmeyi amaçlarız. İletileri gizlilik esası doğrultusunda değerlendirir, objektif ve adil çözümler sunarak gelen öneriler doğrultusunda iş yapış biçimimizi güncelleriz.

• İş yeri ortamımızdan kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerine karşı çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı ve müşterilerimizi korumak amacıyla güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler, sürekliliğini sağlamak amacıyla proaktif yaklaşımlar sergileriz.

• Çalışanlarımızın tecrübe ve yaratıcılıklarına önem veririz. Davranışsal ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla gerekli kaynak ve teknolojiyi temin ederek eğitim almalarını ve bilinçlenmelerini sağlarız.

• Sosyal, toplumsal ve kültürel içerikli konulara duyarlılığın ve toplumsal değerlere katkıda bulunmanın sorumluluğunu taşırız.

• Gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla; çevresel etkileri kontrol altında tutarak doğal kaynakların verimli ve tasarruflu kullanımına önem veririz. Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik projelerimizle çevre dostu bir şirket olarak toplumsal duyarlılığımızı ve sorumluluğumuzu gelecek nesillere taşırız.

• Kalite Yönetim Sistemleri’ni kurmaya, sürdürmeye ve geliştirmeye harcadığımız çabayı, Migros Ticaret A.Ş.’yi geleceğe taşımak için en önemli değer olarak görürüz.

Migros Kalite Yolculuğu

Migros, stratejileri ve misyonu doğrultusunda sürdürülebilir kalite ve sektörel öncülüğü sağlamak üzere; müşterilerine daima modern, güvenilir, ekonomik ve yüksek kalitede hizmet sunmaktadır. Migros, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilen yedi Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip İlk Gıda Perakendecisidir. Bu belgeler;

PDF görüntüle

Migros, benimsemiş olduğu kurumsal değerler çerçevesinde, müşteri odaklılık, güvenilirlik, duyarlılık, liderlik, verimlilik ve yenilikçilik ilkeleri çerçevesinde, beklentileri karşılamayı değil, aşmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda da Kalite Yönetim Sistemi süreçleri oluşturarak, ISO 9001 Kalite Yönetim sistemini kurmuştur. Kurulan sistem, 2005 yılında TSE tarafından onaylanarak ‘TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesi alınmıştır.

2017 yılında ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş yapılarak tüm süreçlerde risk ve fırsat bazlı yaklaşım modeliyle geliştirmeler yapılarak değişime öncülük edilmektedir.

PDF görüntüle

Migros yönetmekte olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine ek olarak İç Denetim Direktörlüğü’ne; birimlerimizde hizmet kalitemizi ileriye taşıyacak denetim hizmetleri sunmak için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. Bu belge ile; İç Denetim Direktörlüğümüzün birimlerimizde gerçekleştirmiş olduğu yurtiçi iç denetim, güvence ve danışmanlık faaliyetlerinin standardize ve sürekli gelişen bir yapı kurulması sağlanmıştır.

PDF görüntüle

Gıda güvenliğinde dünya standartlarını kendisine kılavuz edinen Migros’un hedefi; müşterilerinin koşulsuz güvenini sürekli kılmak için tüm ürünlerini sağlıklı bir ortamda sunmak, kalite ve ürün güvenliği ile ilgili tüm süreçlerde “Risk Yönetimi” yaklaşımı sergileyerek, tehlikelerin en aza indirilmesini sağlamaktır. Migros bu kapsamda yürüttüğü çalışmalar sonucu, 2006 yılında “TS EN IS0 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazanmıştır. Sistem odağında, gıda güvenliği kontrollerini etkili ve dinamik bir yaklaşımla gerçekleştirmek, HACCP Tehlike Analizleri, Operasyonel Ön Gereksinim Programları ve Ön gereksinim Programlarının sistematik bir şekilde yönetimi ve kontrolü yer almaktadır.

Migros müşterilerine yüksek kalitede ürün hizmeti sağlamak amacıyla 2018 yılında üretim gerçekleştirdiği et işleme tesislerinde sahip olduğu yönetim sistemlerine ek olarak FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almıştır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminden ve Global Gıda Güvenliği İnisyatifi (GFSI) tarafından tanınan farklı olarak daha fazla koşulun sağlanması ve sıkı takibini gerektiren FSSC 22000, dünyada geçerliliği olan Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminden biridir.

Üretim tesislerimiz Miget ve Gebze Et’te bu yönetim sistemi ile bina altyapısı, hava, su ve enerji kaynakları, atıklar, kullanılan teçhizatın uygunluğu, temizlik, haşere kontrolü, tekrar işleme,alerjen yönetimi, ürün geri çekme usulleri ve biyoterörizm gibi birçok önemli konuda süreçler oluşturularak 2018 yılında TSE tarafından FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği MIGET Sertifikası FSSC 22000 Gıda Güvenliği GEBZE ET Sertifikası FSSC 22000 Gıda Güvenliği Homemade İmalat Atölyesi

Helal Gıda standartları gereği bir ürünün; hammadde girişinden başlayarak tüketiciye sunulma aşamasına kadar bütün süreçlerinin, islami inanış ilkelerine ve insani gereklere uygun olması gerekmektedir. Üretimde kullanılan hammaddelerin kaynağı ve elde ediliş yöntemi bakımından İslami kriterlere uygunluğu değerlendirilir. Migros üretim gerçekleştirdiği et işleme tesislerinde ve Taze Direkt ürünlerinde helal standardına uygunluk içerisinde süreçlerini yürüttüğünü Helal Belgeleri alarak teyit etmiştir. Helal belgesi TSE tarafından denetlenmeler sonucu alınmıştır.

MIGET Taze Et Helal Sertifikası Gebze Et DM Helal Sertifikası Taze Direkt Helal Sertifikası
PDF görüntüle

Migros, sürdürülebilir kalite ve sektörel öncülüğü sağlamak amacıyla edindiği değerler çerçevesinde; toplum ve çevre güvenilirliği açısından faaliyetlerde bulunarak bir ilk olan ETÜDER, GGD ile birlikte yürütülen Tedarik Zincirinin de Güven Programı çerçevesinde, “Güvenilir Tedarikçi Sertifikası” almıştır. Güvenilir gıdaya erişim konusunda önemli bir yer edinen bu belge ile sektördeki başarısını tekrar göstermiş bulunmaktadır.

PDF görüntüle

Migros’un sahip olduğu “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” tüm müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve paydaşlar için, kılavuzluk prensipleri doğrultusunda müşteri odaklı yaklaşımla iletileri ele alma sürecini tanımlamayı ve uygulamayı taahhüt eden,iletileri ele alma süreci için yeterli kaynak temini ile sürecin etkin ve verimli bir şekilde yöneten,şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik,tarafsızlık, bilgi bütünlüğü,gizlilik,hesap verebilirlik, iyileştirme , yeterlilik ve dakiklik ilkeleri doğrultusunda kurduğu sistemler bütünüdür. İletinin alınması, takip edilmesi, alındığının bildirilmesi, başlangıç değerlendirmesi, iletilerin incelenmesi,iletilere cevap verilmesi, kararın bildirilmesi, iletilerin kapatılması, bilginin toplanması, iletilerin analizi ve değerlendirmesi, memnuniyetin değerlendirilmesi, iletileri ele alma sürecinin izlenmesi, tetkiki ve gözden geçirilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Migros, bu kapsamda 2013 yılında TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini alarak müşteri memnuniyeti yönetim sistemi süreçlerini geliştirerek, sürdürülebilirliliğini sağlamaktadır.

PDF görüntüle

Migros, Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde, İş güvenliği kavramını kalite ve verimlilik ilkeleri ile birlikte oluşturur. Proaktif bir yaklaşım benimseyerek, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini belirler, izler ve kontrol altında tutarak, sürekli iyileşme sağlar. İş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek amacıyla eğitimler düzenler. Migros bu çalışmalarıyla, kalite yolculuğunda bir adım daha atarak 2015 yılında “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almış olup, 2019 yılında ise İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni ISO 45001 versiyonuna dönüştürmüştür.

PDF görüntüle

Migros gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla çevresel etkileri kontrol altında tutarak doğal kaynakların verimli ve tasarruflu kullanımına önem vermektedir. Migros tüm ilgili taraflarıyla birlikte, çevre performansını arttırmak, çevresel sorumluluklarını sürdürülebilmek, çevreye katkı sağlayacak sistematik bir anlayışla yönetimi sağlayabilmek amacıyla Çevre Yönetim Sistemini kurarak, 2016 yılında "TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini" almıştır. Migros, yaşam döngüsü bakış açısıyla faaliyetlerinin çevre boyutlarını ve çevresel risklerini belirleyerek kontrol etmekte ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurları azaltmak için çalışmalarını yürütmektedir. Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik projeleriyle çevre dostu bir şirket olarak toplumsal duyarlılığını ve sorumluluğunu gelecek nesillere taşır, sektörüne örnek teşkil eder.

PDF görüntüle

Migros kullanmakta olduğu Sera Gazlarını ölçer, izler ve azaltmak için hedefler belirler Sera Gazı hesaplaması her yıl bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulanarak ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi belgesi alınmaktadır. Sera Gazı yönetiminde Migros; tutarlı, şeffaf ve güvenilir olmanın yanısıra Sera gazı yönetimi stratejileri geliştirerek gelecek planları oluşturur.

PDF görüntüle

Migros, COVID-19 salgını kapsamında gerekli hijyen koşullarını sağlıyor ve aldığı tedbirler ile çalışanlarının, ziyaretçilerinin, tedarikçilerinin ve tüm paydaşlarının sağlığını gözetiyor. Kalite ,gıda güvenliği ve hijyen ,iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinden ödün vermeden üretim yapan ve hizmet veren Migros normalleşme sürecinde de TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM/HİZMET BELGESİ’ni alarak güvenilir ve hijyen standartlarına uygun üretim yapmaya ve hizmet vermeye devam edeceğini belgelemiş oldu.


Acarkent Satış Mağazası & Taze Direkt Operasyon Merkezi-TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Adana DM TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Akmerkez Macrocenter TSE Covid-19 Alışveriş Merkezleri Güvenli Hizmet Belgesi Ankara 365 AVM TSE Covid-19 Alışveriş Merkezleri Güvenli Hizmet Belgesi Antalya AVM TSE Covid-19 Alışveriş Merkezleri Güvenli Hizmet Belgesi Antalya DM TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Antalya Kipa AVM TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Antalya MS-TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi Antalya Serik Toptan Satış Depo TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Ataşehir MMM Migros TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Balçova AVM TSE Covid-19 Alışveriş Merkezleri Güvenli Hizmet Belgesi Beylikdüzü AVM TSE Covid-19 Alışveriş Merkezleri Güvenli Hizmet Belgesi Bodrum Konacık Toptan Depo Şubesi TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Bursa Asmerkez Toptan Satış Mağazası Depo TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Bursa DM TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Bursa Meyve Sebze Dağıtım Merkezi-TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Çiğli AVM TSE Covid-19 Alışveriş Merkezleri Güvenli Hizmet Belgesi Erzurum DM TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Gebze Dağıtım Merkezi TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Gebze Et-TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi Gebze Pelitli Depo Şubesi-TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Gölbaşı Dağıtım Merkezi-TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi İç Anadolu Bölge Direktörlüğü-TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi İzmir (Miget)-TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi Kemalpaşa DM TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Maslak Eclipse 2 TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi Mersin Hal Toptan Depo TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Mersin MS-TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi Merter Migros Satış, Toptan ve E-ticaret Depo İşletmesi-TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Migros Ticaret A.Ş.-TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Muğla DM TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi Samsun DM TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi