Kurumsal

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı


Sayın Ortaklarımız,

Ulu Önder Atatürk’ün bizlere en değerli armağanı olan Cumhuriyetimizin 100. Yaşını, 2023 yılında, hep birlikte büyük bir coşku ile kutladık. Anadolu Grubu da Migros da, Cumhuriyet tarihinin dörtte üçüne şahitlik etti ve bu Cumhuriyet ile birlikte büyüdü. Türkiye ekonomisinin her geçen yıl daha fazla istihdam sağlayan itici güçlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu anlamlı yıla, maalesef Şubat ayında yaşanan, hepimizi derinden etkileyen ve uzun süre hafızalarımızdan çıkmayacak deprem felaketleriyle başladık. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ve çalışanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum. Depremin ilk gününden itibaren bölgede depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduk. Anadolu Grubu olarak birlik ve beraberlik hissiyatı ile bölgenin yeniden gelişmesine katkıda bulunuyor, yatırımlarımızı ve desteklerimizi sürdürüyoruz.

Ekonomik ve Sektörel Değerlendirme

Dünya genelinde 2023 yılında faiz artırımları, enflasyon, büyümede yavaşlama ve jeopolitik gerilimler gündemi işgal etti. Ülkemizde ise; 2023 yılının ikinci yarısından itibaren enflasyonu düşürmek için Merkez Bankası tarafından kademeli faiz artırımları ve parasal sıkılaşma adımları atıldı. Son dönemde Türkiye’nin risk primini gösteren CDS seviyelerinde önemli ölçüde düşüş yaşandı. Uluslararası finans çevrelerinde ülkemize olan güvenin artışı, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife yükseltmesi ve Mart 2024’te Fitch Ratings’in not artışı ile teyit edilmiş oldu.

Türkiye ekonomisi 2023 yılında %4,5 oranında büyüme kaydetti. Gıda perakende sektöründe ise perakendecilerin fiziki mağaza açılışlarının yanı sıra online satış kanallarına yatırımları sürdü ve sektörde rekabet daha da yoğunlaştı. Migros, rekabetçi fiyatlama stratejisini sürdürdü ve müşterilerine yüksek hizmet standardı ile uygun fiyatlı ürün sunma çabalarını artırdı. Migros’un modern hızlı tüketim ürünleri pazar payı yıl içinde 120 baz puan artarak %16,2’ye ulaştı.

Operasyonel ve Finansal Performans

Migros, 2023 yılında konsolide satış büyümesi, yeni mağaza açılışı ve yatırım konularında hedeflerine ulaşarak operasyonel anlamda başarılı bir yılı geride bıraktı. Şirketimiz, geçtiğimiz yıl toplam 6,4 milyar TL yatırım yaptı. Migros, yıl içinde 517 yeni mağaza açtı ve ülkemizin 81 ilinde toplam mağaza sayısı 3.363’e ulaştı. Şirketin online satışları da büyüme kaydetti. Ayrıca 12.000 kişilik yeni istihdam sağlandı.

TMS 29 standardına göre, Migros’un konsolide satışları 2023 yılında yıllık %29,3 artışla 182 milyar TL’ye ulaştı. Tüketicilerin alım gücünü desteklemek için uygulanan fiyat indirimlerine devam edildi. Şirket, 2023 yılında 3,2 milyar TL konsolide FAVÖK yaratırken, yılı 8,9 milyar TL net kar ederek kapattı ve güçlü bir serbest nakit akışı yarattı. Migros’un bilançosu güçlenmeye devam etti ve şirketin özkaynakları 36 milyar TL’yi aştı.

Geleceğe Yatırım ve İyi Gelecek Planımız

Migros, hem fiziki ve online kanallarda büyüyerek, hem de yeni iş kolları geliştirerek hizmet alanını genişletiyor ve müşterilerine sunduğu değeri artırıyor. Finansal teknolojiden, online gıda perakendeciliğine, perakende medyadan, lojistik ve elektrikli araçlara şarj hizmetine kadar yeni bir ekosistem oluşturan Migros, 2024 yılında da yeni yatırımları ile ekonomiye ve paydaşlarına değer katmaya odaklanıyor.

Türkiye’nin en çok meyve-sebze satan, cirosunun dörtte üçünden fazlası tarıma dayalı ürünlerden oluşan bir şirket olarak, tarıma verdiğimiz değer aynı zamanda yarınlara olan sorumluluğumuzdur. Tarımda sürdürülebilir üretim yöntemlerini ve izlenebilirliği yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor.

Hem yerel üreticileri desteklemek hem de bölge ekonomisine katkı sağlamak için yerel üreticilerin ürettiği ürünlere ülke genelindeki mağazalarımızda yer açıyoruz. Böylelikle, yerel üreticilerin markalaşma süreçlerini de destekliyoruz. Ayrıca, küçük üreticilerin desteklenmesine, kooperatiflerden alımın artırılmasına, kadın girişimcilerin ve kadın çiftçilerin güçlendirilmesine yönelik desteklerimizi de sürdürüyoruz.

Migros, yatırımlarının önemli bir kısmını 2050 karbon sıfır hedefine yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yapmaktadır. Şirket, uzun vadeli sürdürülebilirlik ve verimlilik hedefleri doğrultusunda, güneş enerjisi yatırımlarına başladı. Bu yatırımlar, karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra, gelecekte Şirketin operasyonel giderlerini etkileyebilecek riskleri de azaltacaktır.

Migros, yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarının sonucunda, 2023 yılında dünyanın itibarlı çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi’nin "İklim Değişikliği" ve "Su Güvenliği" programlarında en yüksek notu alarak ‘Global A Listesi'ne seçildi.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Sayın Ortaklarımız,

Migros, son yıllardaki güçlü finansal performansı ile kur farkı dolayısıyla net zarar kaydedilen dönemlerden net kar kaydedilen dönemlere geldi. Uzun bir aradan sonra ilk defa geçtiğimiz yıl ortaklarımıza temettü dağıttık. Bu yıl ise Yönetim Kurulumuzun önerisinin Genel Kurul toplantımızda hissedarlarımız tarafından kabul edilmesi durumunda 1,25 milyar TL tutarında temettü dağıtımı gerçekleştireceğiz. Şirket olarak ürettiğimiz değerin gelecekte de büyüme ile arasındaki denge gözetilerek hissedarlarımızla paylaşılmasını hedefliyoruz.

Migros önümüzdeki yıllarda da yeni iştirakleri ve yeni iş kolları ile istikrarlı büyümesini sürdürecektir. 2024 yılında da yine yüksek seviyede istihdam sağlamaya, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya ve her zaman toplumu ve çevreyi gözetecek işler yapma sorumluluğuyla hareket etmeye devam edeceğiz.

Tüm paydaşlarımıza Migros’a olan güvenleri ve gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Tuncay Özilhan

Yönetim Kurulu Başkanı

Migros Ticaret A.Ş.

İcra Başkanı Mesajı


Sayın Ortaklarımız,

Geçtiğimiz yılın değerlendirmesine geçmeden önce, Şubat 2023'te yaşadığımız depremlerde hayatını kaybeden çalışanlarımızı ve vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla anmak istiyorum.

Sektörel Değerlendirme

2023 yılı ülkemizde deprem, seçimler, büyüme ve enflasyon ekseninde şekillenen bir yıl oldu. Gıda perakende sektörü ise dinamik kalmaya devam etti. Tüketici talebi, yıl içinde iki kez yapılan asgari ücret artışları ile desteklendi. Zaten yoğun olan rekabet ortamı sektör genelinde yeni mağaza açılışları ve online kanalların gelişimi ile daha da yoğunlaştı. Toplam FMCG (hızlı tüketim ürünleri) perakende pazarı büyürken, organize perakendedeki büyüme organize olmayan perakendenin büyümesinin gerisinde kaldı. Migros olarak bu ortamda daha uygun fiyatlı ürünleri müşterilerimize sunma iradesiyle rekabetçi duruşumuzu güçlendirdik. Yeni açtığımız mağazalar hariç bakıldığında dahi müşteri sayımız arttı. Nielsen verilerine göre, toplam FMCG pazarında bir önceki yıla göre 60 baz puan pazar payı artışı kaydederken, modern FMCG’deki pazar payımız 120 baz puan artarak %16,2’ye ulaştı.

Finansal ve Operasyonel Performans

Migros olarak sektörün üzerinde satış büyümesi performansı göstererek stratejilerimizle ayrıştığımız ve bunu yaparken finansal olarak bilançomuzu daha da güçlendirdiğimiz bir yılı geride bıraktık. Şirketimiz, büyüme ve yatırım hedeflerine ulaşarak güçlü bir operasyonel performans sergiledi. Şirket’in mağaza portföyü yıl içinde açılan 517 yeni mağaza ile birlikte 3.363’e ulaştı. Migros, fiziki mağaza açılışları, online kanallar, lojistik, enerji ve teknolojik altyapı alanlarında yaklaşık 6,4 milyar TL yatırım yaptı ve daha fazla yeni istihdam yarattı.

TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarımıza göre, 2023 yılı konsolide ciromuz 182 milyar TL’ye ulaşarak yıllık bazda reel olarak %29,3 büyüdü. Şirketin online satışlarının konsolide satışlar içerisindeki payı artmaya devam etti. Brüt karlılığımız geçen seneye paralel olarak %18,7 mertebesinde gerçekleşti. Şirketimiz 2023 yılında 3,2 milyar TL konsolide FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) yaratırken, FAVÖK marjı %1,8 oldu. Net kar marjı % 4,9 olurken, net kar tutarı 8,9 milyar TL’ye ulaştı. TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi hariç bakıldığında ise 2023 yılı konsolide satışlarımız %95,7 artışla 146 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı %6,7 oldu. (2022: %8,0). 2023 yılında, TMS 29 etkisi hariç, %131 artış ile 6,0 milyar TL net kar kaydedildi.


Operasyon ve Stratejilerimiz

Değerli Paydaşlarımız,100 yaşındaki Cumhuriyetimizin 70’inde Migros olarak var olmanın, ortaklarımızın ve çalışanlarımızın desteğiyle ülkemize değer katmanın gururunu taşıyoruz. Hizmet kanallarımızı her geçen gün geliştiriyoruz. Müşterilerimizin beklentileri değiştikçe biz de değişiyoruz ve perakendenin bilinen sınırlarının dışına çıkıyoruz. Mağazacılık operasyonlarımızı geliştiriyoruz, mağaza yapılarımızı büyük şehirler yanı sıra küçük ilçelerde de daha fazla mağaza açmamıza imkân verecek şekilde müşteri beklentilerine göre adapte etmeye devam ediyoruz. Tüm formatlarımızdan online hizmet sağlayacak lojistik kabiliyetine ulaştık. Mion gibi MacroKiosk gibi yeni formatlarla kategori özelinde etkin format yönetimi uyguluyoruz. Ana iş kolumuzu destekleyici yeni bir ekosistemi sadece 2 yılda oluşturduk. Bu süreçte, 4 yeni Şirket kurarken 2 şirkete de iştirak ettik ve yurtiçinde iştirak sayımızı 6’ya çıkardık. Migros, tedarik zincirinde sürdürülebilirliği sağlamak, müşterilere daha uygun fiyatlı ürün temin etmek ve verimlilik yaratmak için önem arz eden kuru gıda ve taze ürün kategorilerinde dikey entegrasyona da yatırım yapmaktadır.

Bu kapsamda, Balıkesir Gönen’de 17.000 m2’lik alana kurulu meyve sebze paketleme tesisi, Bursa’da 15.000 m2’lik alana sahip şarküteri ve meyve sebze paketleme tesisi, Edirne Keşan’da çeltik işlemenin yanı sıra bakliyat paketleme ve depolama tesisi son dönemdeki önemli yatırımlarımızdır. Yine 90 bin ton kapasiteye sahip Türkiye’nin en büyük et entegre üretim tesisimiz MİGET yıllardır müşterilerimizin sağlıklı ete ulaşmasının güvencesidir. Ayrıca geçen sene balık kategorisinde tedarik süreçleri iyileştirilmiş ve bu suretle balık üreticilerinden doğrudan alım yapılarak müşterilerimize daha uygun fiyatlı ve daha taze deniz ürünleri sunma imkânı yaratılmıştır. Diğer taraftan, hızla büyüyen mağaza ağımızı göz önünde bulundurarak lojistik kapasitemizi artıran yeni dağıtım merkezlerine yatırım yapmaya devam ediyoruz.

MigrosOne, online satış kanallarımız: Migros Sanal Market, Migros Hemen, Tazedirekt, Migros Ekstra, Macroonline ve Mion ile Migros Yemek platformunu tek bir uygulama altında birleştirdi. Müşterilerle restoranların buluştuğu online yemek platformunu büyütmeye devam eden MigrosOne, aynı zamanda bulut mutfaklara da yatırım yaparak kendi yemek markalarını müşterilerin beğenisine sunmaya başladı. Fintek iştirakimiz Moneypay, B2C ve B2B kanallarda değer yaratan hizmetler sunmaya odaklanırken kısa sürede 1,7 milyon kullanıcıya ulaşarak müşteri tabanını genişletti. Veri, iletişim kanalları ve reklam teknolojisini bir arada kullanan perakende medya firmamız Mimeda hizmet verdiği marka sayısını artırdı. Paket Taxi, hızlı teslimat kapasitesini büyüttü ve mevcut araç filosunu elektrikli araçlarla genişletti. Migen Enerji, elektrikli araçlar için şarj hizmeti veren istasyon sayısını arttırdı. Yeni yatırımımız, paketli yemek üretim şirketi Gurmepack ise, bu alandaki kapasitemizin artışına destek verecektir.

Dijital dönüşüme ve teknolojiye olan yatırımlarımız ise devam etti. İş süreçlerimizde yapay zeka kullanımını arttırıyoruz ve verimlilik artışı sağlıyoruz. Start-up iş birlikleriyle akıllı çözümler üreten projelere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu sayede, start-up şirketlerinin de yapay zeka destekli yenilikçi ve hızlı çözümlerini ekosistemimize entegre ediyoruz.

İyi Gelecek

2024 yılında 250+ yeni mağaza açmayı, online hizmet veren mağazalarımızın sayısını artırmayı, 10.000 yeni istihdam yaratarak yaklaşık 8,5 milyar TL (TMS 29 etkisi hariç) yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Migros, dünyanın en itibarlı çevresel raporlama platformlarından biri olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP)’nin "İklim Değişikliği" ve "Su Güvenliği" programlarının her ikisinde de en yüksek not olan "A" notunu alarak ‘Global A Listesi'ne girdi. Her iki programda da en yüksek nota sahip olan Migros, iklim değişikliğiyle mücadele, su ve enerji tüketiminin verimli hale getirilmesi, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi ve gıda israfıyla mücadele alanlarında 2030 yılı hedeflerine ve 2050 yılı karbon net sıfır hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Migros büyürken istihdamı, çiftçisi, tedarikçisi, hizmet sağlayıcıları ve iştirakleri ile Türkiye perakendesinin ve Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyor. Tedarikçilerimiz, iş yaptığımız kooperatifler, alım yaptığımız çiftçiler ve besicilerimizle birlikte 23 binden fazla iş ortağımızla büyük bir ekosistem oluşturuyoruz. Hep birlikte, ekonomik ve sosyal etkisi olan büyük bir şirketiz. Paydaşlarımız için Migros, önce güven demek, gelecek demek, biz de duyulan bu güvenin sorumluluğunu taşıyoruz.

Migros’un büyüyen perakende operasyonları ve perakendenin ötesinde sunduğu hizmetler, gelecekte de yerimizi almamızı sağlayacak ve paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmamıza katkıda bulunacaktır. Yarınları da müşterilerimizle, çalışanlarımızla ve siz ortaklarımızla birlikte güvenle karşılayacağız.

Saygılarımla,

Ö. Özgür TORT

İcra Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi

Migros Ticaret A.Ş.