Sürdürülebilirlik

Tüm paydaşlarımız için değer yaratma hedefimizin lokomotifi konumunda olan “Sürdürülebilirlik” anlayışımız iş modelimizin merkezinde yer alıyor.

Kilometre Taşlarımız

2014 yılından bu yana karbon ve su ayak izimizi ölçüyor ve sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimizi ve performansımızı ayrı bir rapor olarak paylaşıyoruz. 2016 yılından bu yana Sürdürülebilirlik Raporlarımızı GRI standartlarına uygun hazırlıyoruz. 2021 yılında sektörümüzün ilk Entegre Raporunu, 2022 yılında ise ilk Entegre Faaliyet Raporu’nu hazırladık. 2014 yılından bu yana BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde aralıksız yer alan tek perakendeciyiz. 2022 yılında ilk kez yayınlanan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne de girmeye hak kazandık. CDP İklim Değişikliği ve CDP Su Güvenliği programlarına her yıl raporlama yaparak, 4 kez İklim Liderleri, 2 kez Su Liderleri arasında yer aldık. Ayrıca, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alıyoruz.

Sürdürülebilirlik Komitemiz

Sürdürülebilirlik Komitemizde şirketimizin tüm ana fonksiyonları temsil ediliyor ve tüm departmanlara eşit katılım ve söz hakkı sunan bir tartışma ortamı sunuluyor. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanımız, hiçbir departmana bağlı olmayarak, şirketimizin uluslararası ilişkiler ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının yönetimi için, departmanlar üstü bir görevle özel yetki sahibidir. Şirketimizin tüm ana fonksiyonlarının yıllık hedeflerinden en az birinin sürdürülebilirlik alanındadır.