Politikalarımız

Çevre Politikası

1. Amaç

Migros Ticaret A.Ş., gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla; çevresel etkileri kontrol altında tutarak doğal kaynakların verimli ve tasarruflu kullanımına önem vermektedir. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve biyoçeşitlilikte azalma gibi sorunlarla karşı karşıya olan dünyamıza iyi gelecek çalışmalarla, çevre dostu bir şirket olarak toplumsal duyarlılığımızı ve sorumluluğumuzu gelecek nesillere taşıyoruz. Migros İyi Gelecek Planımız çerçevesinde, bugünün kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak israfı azaltmayı ve tüm paydaşlarımızla ortak değer yaratmayı ve operasyonlarımız sırasında oluşabilecek çevresel etkileri takip ederek bu etkileri en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

2. Uygulamalarımız

Operasyonlarımızın temel hedeflerinden birisi çevresel sürdürülebilirliğin korunmasıdır. TSE EN ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesine sahip bir şirket olarak bütün çevresel faaliyet ve risklerimiz, çevre boyutları ve çevresel etki değerlendirme prosedürlerine göre yönetilmekte, ölçümlenmekte, raporlanmakta ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından doğrulanmaktadır.

Çevre yönetim yaklaşımımız çevresel etkilerin sürekli yönetimi, biyoçeşitlilik değerinin geliştirilmesi için çalışılması, değer zinciri genelinde etkilerin yönetilmesine yönelik olarak tedarikçilerle iş birlikleri oluşturulması ve toplum genelinde farkındalığın artırılması için çeşitli proje ve kampanyaların yürütülmesini kapsamaktadır.

Migros Çevre Politikası; paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, çevre bilincinin geliştirilmesine, çevrenin korunmasına, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını ön planda tutarak onlara temiz bir dünya bırakmamıza yönelik çalışmalar yapılmasını öngörmektedir. Bu bakış açısıyla tüm ekosistemi dikkate alarak ekosistemlerin bütüncül sağlığını gözetecek şekilde faaliyetler planlanmaktadır.

2.1 Paydaş katılımı

Migros olarak, sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmak adına çevreye yönelik çalışmalarımıza çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızı dahil etmekteyiz. Mağazalarımızda yürüttüğümüz atık toplama ve geri dönüşüm projeleri ile müşterilerimizde farkındalık yaratırken tedarikçilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz kalite denetimlerinde operasyonları sonucunda oluşan çevresel etkilerini sorgulamakta, beklentileri karşılamayan tedarikçilerimizden gelişim talebinde bulunmaktayız.

2.2 Eğitim

Migros Çevre Politikası’nı tüm çalışanlarımıza ve organizasyonumuzun sorumluluğunda olan bütün kişilere iletmekteyiz. Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı, tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı taahhüt etmekteyiz.

3. İklim değişikliğiyle mücadele

Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için kaynaklarımızı sorumlu bir şekilde kullanarak operasyonlarımızdan kaynaklanan çevresel etkileri sürekli takip eder, kontrol altında tutar ve azaltır, çevre yasalarına uyum gösteririz.

İklim değişikliğine bağlı risk ve fırsatları, Sürdürülebilirlik Komitesinden ilgili ekiplerle yıllık olarak belirliyor, bu kapsamda değerlendirmelerde bulunuyor ve bu değerlendirmeleri üst yönetime raporluyoruz. Bu risk değerlendirmesi, aynı zamanda İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures-TCFD) gibi küresel girişimlerin dikkat ettiği konular arasında yer alıyor.

İklim değişikliğiyle mücadele alanında çarpan etkisi yaratarak etkimizi büyütmek amacıyla tedarikçilerimize yönelik farkındalık eğitimleri düzenliyor, bu alandaki bilgi birikimimizi şeffaf biçimde paylaşıyoruz.

3.1 Enerji yönetimi

Gıda perakende sektöründeki sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmı soğutma sistemleri kaynaklı oluştuğundan sera gazı salımımızı azaltmak için verimli doğal soğutucuların ve yeni nesil sistemlerin tercih edilmesine özellikle dikkat ediyoruz. Bu kapsamda, dağıtım merkezlerimizde ve mağazalarımızda yer alan soğutma sistemlerinde sulu sistem kullanımı ile hidroflorokarbon (HFC) kullanımımızı  %90 oranında düşürüyoruz, bazı dağıtım merkezlerimizde ise doğal soğutucular kullanıyoruz. Patenti bize ait olan sulu soğutma sistemi kullanarak, mağazalarımızdaki dolaplarda gaz yerine soğuk su dolaştırarak soğutmayı sağlıyoruz. Soğutma sistemlerimizde sulu soğutma sistemleri gibi yenilikçi uygulamalar hayata geçirerek “ülkemizin bulunduğu iklim” ile uyumlu çalışabilen doğal soğutucular ve çevreci sistemlerin kullanımı için çalışıyoruz.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yürüttüğümüz enerji tasarrufu çalışmalarıyla aynı zamanda operasyonel verimliliğimizi de artırıyoruz. Bu doğrultuda yeni açtığımız ve yenilediğimiz mağazalarımızda, iklimlendirme ve sanayi tipi soğutma sistemleri için “değişken akım kontrollü” ve “yüksek oranda otomasyon verimli” sistemleri kullanmayı tercih ediyoruz.

Enerji tüketimimizi günlük, haftalık ve aylık periyotlarda enerji izleme sistemimiz ile ölçüyoruz. Enerji tüketimimizin takibini sağlamak adına kurduğumuz otomasyon sistemiyle soğutma, iklimlendirme ve aydınlatma sistemlerimizi merkezden takip ediyoruz. Gün ışığı aydınlatma sistemlerini verimli bir şekilde kullanabildiğimiz mağazalarımızda bu sistemleri kurarak güneş ışığından maksimum fayda sağlıyoruz. Isı adalarının oluşmasını engellemek için, mağaza çatılarımızda güneş ışınlarını yansıtan ve ısı yalıtımı sağlayan boyaları tercih ediyoruz. Bunun yanı sıra, mağazalarımızın depolarında hareket sensörlü aydınlatma üniteleri kullanıyoruz.

Aynı zamanda eski ve ömrünü tamamlamış klimaların değişimi, otomasyon çalışmaları, donuk ve cam kapaklı dolap dönüşümleri, yeni nesil aydınlatma sistemleri, kullanılmayan saatlerde ışıkların kapatılması gibi enerji verimliliği çalışmaları yürütüyor ve bu alana düzenli yatırım yapıyoruz.

Dağıtım ve lojistik faaliyetlerimizden kaynaklanan enerji tüketimimizi azaltmak adına ise rota optimizasyonu, dağıtım merkezlerinin stratejik noktalara açılması, kapasite optimizasyonu, ürünlerin tam dolu kamyonlarla taşınması, kamyon trafiğini azaltacak çözümler, sanal market dağıtımlarında elektrikli araç ve bisikletlerin kullanılması, meyve sebze ve kırmızı et sevkiyatlarında çoklu kullanıma uygun katlanabilir kasaların kullanılması gibi çalışmalar yürütüyoruz.

Bunların yanı sıra elektrik tüketimimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmek için Dağıtım Merkezlerimize güneş enerjisi panelleri kuruyor, uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası alarak mümkün olduğunca elektrik tüketiminde yenilenebilir kaynakları tercih ediyoruz.

3.2 Sürdürülebilir tarım

İklim değişikliğinin artan olumsuz etkilerine karşı ekosistemin ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanmasının ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacağını biliyor ve bu bilinç ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Verimli ve bereketli topraklarımızı korumak için çiftçi ve üreticilerimizi güçlendirerek sürdürülebilir üretim yöntemlerini ve izlenebilirliği yaygınlaştırmak için girişimlerde bulunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının 2010 yılında meyve ve sebze, 2013 yılında hayvansal gıda ürünlerinde kullanmaya başladığı “İyi Tarım Uygulamaları (İTU)” temeline ve usulüne uygun üretilen ürünleri tüketicileriyle buluşturan ilk perakendeciyiz. Ürünlerin İTU sertifikasına sahip olmaları için Bakanlık tarafından görevlendirilen kuruluşlarca yıllık denetimleri başarıyla tamamlaması, gıda güvenliğinin analizlerle doğrulanması ve izlenebilirlik sistemine sahip olması gerekmektedir.

Migros olarak, İTU sertifikalı bitkisel ve hayvansal ürünleri tedarik etmeyi tercih ediyoruz. Kaliteli ve verimli bir üretim sisteminin oluşmasına, güvenli ve sağlıklı gıda tüketiminin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra, biyoçeşitlilik kaybını önlemek adına zararlılarla alternatif mücadele yöntemleri geliştirmek ve biyolojik mücadele teknikleriyle zirai ilaç kullanımını kaldırmak için çeşitli çalışmalarda bulunuyoruz. Bununla birlikte, İTU kapsamında yapılan toprak analizleri sayesinde yeterli gübre kullanım miktarı da hesaplandığından, gereğinden fazla gübre kullanımının önüne geçiyoruz.

Toprağın organik maddesinin içeriğini yeniden düzenleyen ve toprak biyolojik çeşitliliğini eski haline getirerek iklim değişikliğini tersine çevirmeye katkıda bulunan bir tarımsal uygulamalar bütünü olan rejeneratif (onarıcı) tarım uygulamalarını destekliyor, yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Bu kapsamda sertifikasyon sürecine dahil olan üreticilerin üretim süreci, sosyal, ekonomik ve çevresel uygunlukları bağımsız denetçiler tarafından düzenli olarak denetleniyor. Veriye dayalı sertifikasyon programları ve tarımsal eğitimlerle sistemin devamlılığı sağlanıyor. Tarımın sürdürülebilirliği, üreticinin emeği ve insan hakları gözetilerek gerçekleştirilen üretimde, toprak ve su kaynakları verimli bir şekilde kullanılırken, doğal bitki örtüsü, yaban hayat ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyoruz. Sertifikasyon programlarıyla, ormansızlaşmayla mücadeleyi sağlarken, karbon depolamasını artıran arazi yönetimi yöntemlerini destekliyoruz.

3.3 Biyoçeşitliliğin korunması

Migros, çevre koruma çalışmalarına büyük önem atfetmektedir. Tüm operasyonlarımız kentsel alanlarda bulunmakta ve kamu otoritelerince yetkilendirilmektedir. Yüksek biyoçeşitlilik niteliğine sahip arazi ve sulak alanlarda faaliyet gösteren operasyonel birimimiz bulunmamaktadır. Buna uygun olarak su kaynakları, toprak ve doğal yaşam alanları üzerinde belirgin bir etkimiz de kaydedilmemiştir.

Türkiye 1992 yılında, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından geliştirilen Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni (Convention on Biological Diversity) imzalamış, 1996 yılında onaylamış ve 1997 yılında ülkemizde yürürlüğe koymuştur.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin odaklandığı ana konular;

 • Biyolojik çeşitliliğin korunması;
 • Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı;
 • Genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve hakkaniyete uygun paylaşımı.

Bu sözleşmenin taraflarından biri olarak, devlet tarafından verilen tüm yasal izinler biyoçeşitlilik konusunu da kapsamaktadır. Migros olarak, tüm mağazalarımızı yasal izinler ve ruhsat alındıktan sonra açmaktayız. Bu bağlamda, mağazalarımızın açılmasına çevre kapsamında tüm değerlendirmeler yapıldıktan sonra izin verilmektedir.

Bu konuda ayrı bir politikamız bulunmakta olup, detaylarına “Biyoçeşitlilik Politikası” dokümanından erişilebilmektedir.

3.4 Etkin Atık Yönetimi

Doğal kaynakların korunması ve kaynakların geri dönüşüm girişimlerini gerçekleştirmeye çalışmaktayız. Kullandığımız bütün kaynaklarda “azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm”ü teşvik etmekteyiz. Operasyonlarımız boyunca döngüsel ekonomi yaklaşımıyla çevresel ayak izimizi azaltmaya yönelik uyguladığımız atık yönetimi çalışmalarımızla, tüm iş süreçlerimizde kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak atık oluşumunun engellenmesini veya en aza indirilmesini amaçlıyoruz.

Sıfır atık hedefimiz doğrultusunda, operasyonlarımızdan kaynaklanan tüm atıkların bertaraf edilmesi, enerjiye dönüştürülmesi ve ekonomiye geri kazandırılması için çalışmaktayız. Atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktayız. Etkin atık yönetimi uygulamalarımızla tüm tesislerimiz ve yeni açılan mağazalarımızda Sıfır Atık Belgesi almayı hedeflemekteyiz.

Gıda Geri Kazanım Hiyerarşisini dikkate alarak, gıda kayıp ve imhalarını azaltmak için ölçümleme, kategorizasyon, analiz ve iyileştirme çalışmaları ve çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda tüketicilerin de bilinçlenmesi adına iletişim çalışmaları yürütüyoruz.

‘Daha az plastik dünyamıza iyi gelecek’ mottosu çerçevesinde plastik atıkların azaltılması amacıyla poşetlerin plastik gramajının azaltılması, tedarikçi sevkiyatlarındaki plastik atığın azaltılması, özgün markalı ürün ambalajlarının geliştirilmesi, köpük tabak kullanımının azaltılması, poşetsiz alışveriş hareketi, yeniden dolum ünitesi, self servis jet reyon gibi çalışmalar yürütüyor ve bu alanda azaltım taahhütleri veriyoruz.

Müşterilerimizin elindeki ambalaj atıkları, bitkisel atık yağları, atık pil ve atık elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşüme kazandırılması için mağazalarımızda toplama noktaları oluşturarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlarken, satış özelliğini yitiren oyuncakların onarılarak yeniden satışa dönüştürülmesi, fıstık kabuklarından üretilen kitaplıklarla okullara destek olunması, gıda dışı ürünlerin geri dönüşümü ile elde edilen eko-askı gibi yenilikçi çalışmalarla da sektöre örnek oluyoruz.

3.5 Sürdürülebilir Su Yönetimi

Migros olarak, çevre duyarlılığımızın bir parçası olarak doğal kaynaklarımızın korunması için tüm faaliyetlerimizde su verimliliğini sağlamak üzere çalışmalar yapmaktayız.

Suyun insan sağlığı açısından kritik öneminin farkındayız ve Migros olarak insan haklarına verdiğimiz önem doğrultusunda çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza temiz su tedariki konusuna büyük önem veririz.

Migros genelinde su; mağazalar, Genel Müdürlük, şube direktörlükleri, dağıtım merkezleri, meyve ve sebze depoları ve MİGET ve Gebze Et Üretim Merkezi’nde çalışanların ihtiyaçları ve temizlik amacıyla kullanılmaktadır.

Çevre yönetim prosedürümüzde; suyun verimli kullanımını sağlamak ve faaliyetlerimiz sonucu açığa çıkan atık suyun yasal yükümlükleri yerine getirilerek çevresel etkilerini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Verimlilik çalışmalarımız kapsamında inovatif uygulamaları yakından takip etmekte; mağazalarımız, üreyim tesisleri, dağıtım merkezleri, Genel Müdürlük ve Şube Direktörlerimizde uygulamaları hayata geçirmekteyiz. Bu doğrultuda, tüm iş birimlerimizde kullanılan su aylık olarak kayıt altına alınmakta, izlenmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır.

Operasyonlarımızda kullanılan suyun büyük çoğunluğu belediyelerin su şebekelerinden karşılanmaktadır. Şirketin su kullanımı sonucu önemli ölçüde etkilenen bir su kaynağı bulunmamaktadır. Mağazalardaki atık sular kanalizasyona deşarj edilmektedir.

Bununla birlikte, su tüketimimizde, diğer Migros faaliyetlerinde iyileştirmeye yönelik yapılan aktivitelerden kaynaklanabilecek olumlu ve olumsuz değişimlerin takibini yapmakta ve gerekli aksiyonları almaktayız.

Şirketimiz, ‘satış metrekaresi başına günlük su tüketimini’ azaltma hedefiyle hareket etmekte, bunun için kısa ve orta/uzun hedefler belirlemektedir.

Migros olarak tüm yasal gerekliliklere uyumlu çalışmalar sürdürürken, su tüketimini mutlak olarak azaltmak adına gönüllü çalışmalar yürütmekteyiz. Tüm paydaşlarımızın çevre bilincini ve su tüketim alışkanlıklarını iyileştirmeleri için farkındalık çalışmaları yapmaktayız.

Tedarikçilerimize yönelik düzenlediğimiz yıllık denetimlerde, çevre ve su konuları takip başlıkları olarak yer almaktadır. Tarım faaliyetlerinde, özellikle meyve-sebze üretiminde kullanılan suyun azaltılması ve bilinçsiz sulama ile oluşan su kayıplarının azaltılması amacıyla İyi Tarım Uygulamalarına uygun tarımın yapılmasını teşvik etmekteyiz.

4. Tedarikçi Firmaların Denetimi

Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin yaşam döngüsü genelinde sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi adına tedarikçi performansının daha da artırılması ve böylelikle biyoçeşitliliğin korunmasına önem vermekteyiz. Etki yaratmak isteyen bir kurum olarak amaç odaklı iş birlikleri kurguluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz denetimlerle birlikte tedarikçi firmalarımızın uygulamalarını takip ederek, gelişimlerini izliyoruz.

Tedarikçilerimize yapılan GC Etik Standartları denetimi çerçevesinde; CO2 emisyonları dahil iklim değişikliği etkileri, su kullanımı, toprak ve biyoçeşitliliği de içeren çevresel konular, kirlilik kontrolü, atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında ilgili çalışanların eğitimine ilişkin değerlendirme yapılmaktadır.

Başarısız olan tedarikçilerimizle denetimde belirlenen bulguları, uygunsuzluk olarak paylaşıyor ve gelişime açık alanlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Tedarikçi adaylarımıza uygunsuzlukları gidermeleri adına belirli bir zaman tanıyor ve sonrasında takip denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Denetimleri başarılı sonuçlanmayan tedarikçilerimize maksimum 3 takip denetimi hakkı tanıyoruz. Takip denetimlerimiz sonrasında değerlendirme sistemimiz çerçevesinde beklenen başarıya ulaşılamaması durumunda yapılan değerlendirmeyle ticari ilişkiyi sonlandırıyoruz.

5. Raporlama

Migros olarak, üyesi ve/veya imzacısı olduğumuz kuruluşların gereklilikleri doğrultusunda sürdürülebilirlik stratejimize ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uygun hedefler belirler ve bu yöndeki performansımızı sürdürülebilirlik raporlarımız aracılığı ile her yıl kamuya açıklarız.

Bu kapsamda, karbon salımını azaltmaya yönelik çevresel hedeflerimizi ve planlamalarımızı, Paris Anlaşması başta olmak üzere, gerçekleşen ulusal hedefler ve küresel girişimler doğrultusunda sürdürülebilir ekosistem stratejimize de uygun bir şekilde belirliyoruz. Uzun vadede, operasyonlarımızı bütün bu çerçeveler doğrultusunda yönetiyoruz. Bunların yanında, şirketleri çevresel etkilerini açıklamaları için harekete geçiren uluslararası oluşum Karbon Saydamlık Projesi’ne (Carbon Disclosure Project-CDP) iklim değişikliği ve su yönetimi alanlarında sonuçlarımızı raporlarız.

Sürekli gelişimi desteklemek, periyodik gözden geçirmeleri sağlamak ve tedbirler almak için bir çevre yönetim sistemi uygularız. Bu amaçla TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardını esas alırız.

Sürdürülebilirlik çatısı altında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile 2014 yılından bu yana ‘BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde aralıksız yer alan perakende sektöründen ilk ve tek marka olmayı sürdürmekteyiz.

Biyoçeşitlilik Politikası

1.Amaç

Operasyonlarımızda ve değer zincirimizde faaliyet gösterdiğimiz alanlarda biyoçeşitliliğin korunmasını desteklemek adına çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, gıda perakendecisi olarak gıda üretiminin kesintisiz, doğal kaynakları koruyarak ve verimlilik esasıyla üretiminin devamlılığı amacıyla sürdürülebilir tarım odaklı biyoçeşitliliğin korunması konusu da odak konularımız arasında yer almaktadır.

2.Uygulamalarımız

Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin sağladığı olanaklar, insan yaşamının devamlılığı açısından son derece önem taşımaktadır.  Günümüzde biyolojik çeşitliliğin risk altında olması nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler bulunmaktadır. Yaşam kalitesini ve sağlıklı bir çevreyi korumak için biyoçeşitlilik esastır. Bu çerçevede, Migros olarak çevre koruma faaliyetlerimiz arasında biyoçeşitliliği koruma ve ormansızlaşmaya engel olma önemli bir yer tutmaktadır.

Migros’un operasyonel birimleri yüksek biyoçeşitlilik niteliğine sahip arazi ve sulak alanlarda faaliyet göstermemektedir. Buna uygun olarak su kaynakları, toprak ve doğal yaşam alanları üzerinde belirgin bir etkisi de kaydedilmemiştir. Tüm operasyonlar kentsel alanlarda bulunmakta ve kamu otoritelerince yetkilendirilmektedir. Bu yetkilendirmeler, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin odaklandığı ana konular olan biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını da kapsamaktadır.

Tedarik zincirimiz dahil olmak üzere Migros’un kendi operasyonlarında ve faaliyet gösterdiği alanlardaki biyolojik çeşitliliği korumak için paydaşlarımızla beraber çalışıyoruz.

Migros olarak faaliyetlerimizi kritik alanlar dışında uygulamaya, mevcut operasyonlarımızda ve faaliyet alanlarımızda biyoçeşitliliği korumaya ve ormansızlaşmaya engel olmak amacıyla bu alanlardaki etkimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz.

Bu taahhüdü yerine getirmek için:

 • Biyoçeşitliliğin korunmasını Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi ve kararlarına entegre ediyoruz.
 • Faaliyetlerimiz kapsamında etki gösterdiğimiz alanlarda biyolojik biyoçeşitliliği ve ekosistem risklerini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz.
 • Rejeneratif, organik ve iyi tarım uygulamalarını destekleyerek faaliyet alanlarımızda biyoçeşitlilik üzerinde pozitif etki elde etmeyi amaçlıyoruz.
 • Birincil gıda üretiminde pestisit kullanımının azaltılması, doğru ve dengeli şekilde kullanarak toprak ve doğaya olumsuz etkisini azaltmak için çalışmalar yürütüyoruz.
 • Ormansızlaşma risklerini yönetmek ve ormansızlaşmanın önüne geçmek için paydaşlarımızla ortak çalışmalar geliştiriyoruz. Fidan bağışları ile orman arazilerinin ağaç oranlarının arttırılması için katkı sağlıyoruz.
 • Biyoçeşitliliği korumak için paydaşlarla, yerel topluluklarla, kamu ve ilgili girişimlerle ilişki ve iş birlikleri geliştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik Politikası

1. Amaç

Migros Ticaret A.Ş’nin vizyon, misyon, strateji ve değerlerini çatıya alarak şekillendirilen Migros İyi Gelecek Planı çerçevesinde yürütülen sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz, tüm ekosistemimizi kapsayacak şekilde planlanmakta ve değer odaklı iş modelimizin merkezinde yer almaktadır.

Dünyamıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza, teknoloji ve inovasyona, kısacası tüm ekosisteme “iyi gelecek” çalışmalar yürütülmesi en önemli önceliklerimizdendir. Bu kapsamda farklı odak konular belirlenerek, Yönetim Kurulu onaylı hedef ve taahhütlerle çalışmalar ve yatırımlar planlanmaktadır. Buna göre genel çerçevede odak konular belirlenmiş olmakla birlikte ulusal ve uluslararası gelişmeler, trendler ve regülasyonlar dikkate alınarak düzenli bir şekilde güncellenmektedir.

Şirketimizin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim yaklaşım ve uygulamaları ayrıca Çevre, Etik Kuralları, İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Sağlık ve Gıda, Sorumlu Tedarik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Biyoçeşitlilik gibi kurumsal politikaları ile detaylı olarak açıklanmaktadır.

2. Uygulamalar

Sürdürülebilir büyüme hedefimiz ve hedeflerimizi entegre ettiğimiz sürdürülebilir ekosistem stratejimiz doğrultusundaki iyileştirici faaliyetlerimiz, hedeflerimiz, hedeflerimize yönelik anahtar performans göstergelerimiz ve yol haritamızı Migros İyi Gelecek Planımız ile detaylı bir şekilde paylaşıyoruz.

Bu doğrultuda şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yürüttüğü ana uygulama ve çalışmalar:

 • İklim değişikliğiyle etkin mücadele için faaliyetlerimiz kaynaklı karbon emisyonlarının Bilimsel Temelli Hedefler (Science Based Targets – SBT) çerçevesinde azaltımını sağlamak.
 • Sürdürülebilir, verimli ve yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaşmasıyla karbon ayak izimizi azaltmak.
 • Sattığımız ürünler kaynaklı emisyonların azaltımı için “Sürdürülebilir İş Ortakları Ağı” aracılığıyla paydaşlarımızla birlikte ortak bir hedef belirleyerek iyileştirme çalışmaları yürütmek ve yaratılan etkiyi büyütmek.
 • Ağırlıklı olarak hijyen amaçlı kullandığımız su tüketimimizi azaltacak ve suyun verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmalar ortaya koymak.
 • Gıda kazanım hiyerarşisine uygun olarak gıda imhalarını minimuma indirmek, gıda israfını önleyici çalışmalar yürütmek ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak.
 • Atıkların etkin yönetimi kapsamında plastik atıklar, atık yağlar ve piller gibi tüm atıkların azaltılmasını sağlamak ve geri dönüşüme kazandırmak.
 • Tarımın sürdürülebilirliği ve biyoçeşitlilik kaybını önlemek amacıyla üreticilere ve çiftçilere daha verimli topraklar ve üretim için destek olunması, yerel tohumlarımıza sahip çıkılması, ormansızlaşmayla mücadele edilmesi, arı popülasyonunun desteklenmesi gibi çalışmalar yürütmek.
 • En önemli paydaşımız olan çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği, refahı ve gelişimi için düzenli çalışma ve yatırımlarda bulunmak.
 • Cinsiyet ve fırsat eşitliği çalışmaları ile hem şirket içinde hem de toplumsal düzlemde dönüşüme katkı sağlamak.
 • Sorumlu iş yaklaşımımız çerçevesinde, ürün ve hizmet tedarikimizi insana ve çevreye saygılı firmalardan gerçekleştirerek, tedarikçilerimizin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında yarattıkları değeri, itibarı, olumlu ve olumsuz etkileri tespit etmek ve tedarikçilerimizi gelişim alanlarıyla ilgili desteklemek.
 • Gerek öz kaynaklarla gerekse paydaşlarla iş birliği içinde toplumsal çalışmalara imza atmak ve toplumun sağlıklı gelişimini teşvik edecek ürün, hizmet ve projeler ortaya koymak.
 • Teknolojiyi yakından takip ederek inovatif çalışmalarla yenilikçi dönüşümü teşvik etmek.

3. Yönetim

Migros Yönetim Kurulu, sürdürülebilirlik konularına yönelik stratejik yaklaşımı yönlendirmektedir. İcra Başkanımız, Yönetim Kurulu üyesi ve icranın başı olarak sürdürülebilirlik konularında en yüksek sorumluluğa sahiptir. Yönetim Kurulu adına İcra Başkanımızın görevlendirmesiyle Şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının yönetimi, uygulanması, takibi ve ölçülmesi Sürdürülebilirlik Komitemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

3.1. Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Esasları:

 • Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, İcra Başkanı tarafından görevlendirilmektedir.
 • Sürdürülebilirlik Komitesinde, şirketin tüm departmanlarının direktör / grup müdürleri doğal üye olarak yer almaktadır. Ayrıca departman üst yöneticilerinin yönlendirdiği, sürdürülebilirlik alanında aktif olarak görev alan kişiler de Komite’ye katılım sağlamaktadır. Bu doğrultuda, Sürdürülebilirlik Komitesi’nde tüm ana fonksiyonlardan en az birer temsilci bulunması ve tartışmaların eşit katılım esasına dayalı bir şekilde, demokratik bir çerçevede gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
 • Komite, şirketin ana stratejileri doğrultusunda kısa ve orta / uzun vadeli hedefleri belirlemekte ve Üst Yönetime sunmaktadır. Ardından Yönetim Kurulu’na sunulan ana hedefler, alınan görüş doğrultusunda son haline getirilerek, Yönetim Kurulu kararı ile taahhüt altına alınmaktadır.
 • Sürdürülebilirlik konusu tüm çalışanlarımızın temel sorumluluğunda ve bu sorumluluk yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yönelen şekilde dağılmaktadır.
 • Tüm departmanların yıllık hedeflerinden en az birinin, şirketin ana hedeflerini destekleyecek şekilde, sürdürülebilirlik alanında olması beklenmektedir.
 • Sürdürülebilirlik alanındaki tüm karar ve çalışmalar ulusal ve uluslararası performans göstergeleri (KPI) doğrultusunda değerlendirmekte ve yıllık performanslar şeffaf bir şekilde paydaşlara ve sürdürülebilirlik endekslerine raporlanmaktadır.
 • Komite üyelerinin tamamı, yılda 2 kere bir araya gelerek büyük değerlendirme toplantısı yapmaktadır. Ayrıca belirlenen konularda kurulan alt komitelerde konu odaklı çalışmalar yapılarak sonuçları Sürdürülebilirlik Komitesine raporlanmaktadır. Alt Komiteler ihtiyaçlar doğrultusunda daha sıklıkla görüşmeler yapabilmektedir.
 • Sürdürülebilirlik Komitesi ve bağlı alt komiteler, şirketin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları, süreç değerlendirmesi ve sonuç analizlerini yılda 4 kez İcra Başkanımıza ve üst yönetime raporlamaktadır.

İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Politikası

1. Amaç
Migros Ticaret A.Ş., Türkiye ve yurtdışındaki iştirakleriyle birçok farklı dil, din ve etnik kökene mensup işgücüyle hizmet vermektedir. Bu doğrultuda, “İnsan Hakları” ve “Fırsat Eşitliği” konuları, Migros İnsan Kaynakları yönetim anlayışımızın ana politikaları arasındandır.

Migros olarak, insan haklarına saygı duyar; iş faaliyetlerimizden doğabilecek olumsuz insan hakları etkilerini proaktif bir şekilde belirlemek ve önlemek için çalışırız.

2. Fırsat Eşitliği
Migros, uluslararası ölçekte tanınmış BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve ILO çalışma standartlarına bağlıdır ve bu bağlılığı tüm faaliyetlerinde gözetir.

İşe alımdan ücretlendirmeye kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu vb. sebeplerle hiç bir şekilde ayrım yapılamaz.

Migros Entegre İnsan Kaynakları Sistemleri ile genel ve objektif kriterlerle çalışanlarımızın yetkinliklerini, kabiliyetlerini ve performanslarını eşitlik ilkesi çerçevesinde ölçümler ve takip ederiz. Migros olarak, tüm çalışanlarımıza, objektif değerlendirme sonuçlarına dayanarak, eşit eğitim, terfi, kariyer gelişimi ve ücretlendirme olanakları sunarız.

Kadınların çalışma hayatına katılımını destekler ve kadın yönetici sayısını artırmak için çalışma ve eğitimler düzenleriz. Engelli ve dezavantajlı kişilerin istihdamı konusunda yasalara uygun hareket ederiz.

3. Toplu Sözleşme ve Sendikalaşma
Migros, sendikalaşma hakkına saygı duyulan bir iş ortamına sahiptir. Çalışanlarımızın sendikalaşmasını destekler ve Sendika ile yapıcı bir diyalog içerisinde toplu sözleşmeler gerçekleştirir ve yapılan sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getiririz.

4. Zorla İşçi Çalıştırılması
Çalışanlarımızın kendi rızaları dışında çalıştırılmasına izin vermeyiz. Hiçbir çalışan, hiçbir konuda baskı altında tutulmaz, tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilir.

Migros, bu kapsamda ayrıca, Tüketici Ürünleri Forumu’nun (CGF) belirlemiş olduğu 3 Öncelikli Endüstri İlkesini kabul eder ve uygular.

 • Çalışanların kimlik belgelerine el konularak hareket özgürlükleri engellenmemelidir.
 • Çalışanlar işe alım için para veya giriş ücreti ödememelidir.
 • Çalışanlar borçlandırılarak veya maaşlarına el konularak zorla çalıştırılmamalıdır.

5. Çocuk İşçi Çalıştırma
Migros, çalışanlarını ilgili usul ve esaslarına uygun şekilde belirler. Mağazalarımızda, genel müdürlüğümüzde ve bölge direktörlüklerimizde çocuk işçi çalıştırılmasına asla müsaade edilmez.

6. Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi
Çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranır, hiçbir çalışana kötü muamelede bulunulmasına izin vermeyiz. Çalışanlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel tacizin gerçekleşmesine izin vermeyiz.

7. Çalışma Saatleri, Ücretler ve Özlük Hakları
Şirket dışı–içi ücret dengelerini baz alarak, adil ve rekabetçi ücret politikalarıyla, performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanlarımızın toplam gelir paketlerini yönetmekteyiz. Operasyonlarımızı ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan yardım hakkındaki geçerli yasalara tam bir uyum içinde yürütürüz. Çalışanlarımızın fazla mesai sürelerini azaltmak için çalışmalar yürütür ve iş – hayat dengesini korumayı destekleriz.

8. İş Sağlığı ve Güvenliği
Migros, TS ISO 45001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahiptir ve belgenin şartlarını yerine getirmektedir. Çalışanlarımıza, güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlar ve yürürlükteki güvenlik ve sağlık kanunları, yönetmelikleri ve kurum içi gerekliliklere uyarız. Tehlikelerin belirlenmesi, sağlık ve güvenlik sorunlarının çözüme kavuşturulması dâhil olmak üzere, işyerlerimizde sağlık ve güvenliği sürekli olarak iyileştirmek için çalışırız.

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi: 18.06.2021

İnsan Kaynakları Politikası

1. Amaç
Migros Ticaret A.Ş.; stratejilerini, faaliyet gösterdiği ülkelerin perakendecilik standartlarını yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile, sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak üzerine yapılandırır. Migros İnsan Kaynakları, Şirketimizin bu stratejilerinin gerçekleştirilmesinde rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının temini, sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler. Şirket strateji ve değerleri ile örtüşen, çalışan mutluluğu ve bağlılığına hizmet eden objektif İnsan Kaynakları sistemlerinin kurulması ve uygulanmasını sağlamayı amaçlar.

Migros İnsan Kaynakları, Şirketin stratejilerinin gerçekleştirilmesinde rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının temini, sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirir ve sistemlerin birbiriyle entegre şekilde uygulanmasını sağlar.

2. İşveren Markamız
Migros Ticaret A.Ş. olarak mevcut ve potansiyel çalışanlarımıza sunduğumuz işveren marka vaadimiz; “İyi İş, İyi Gelecek” olarak belirlenmiştir. Şirket çalışanlarımız ile birlikte belirlediğimiz ve ön plana çıkan Migros işveren ana niteliklerimiz şunlardır:

 • Güvenilir ve kurumsal bir aileyiz
 • Zirveyi hedefliyoruz
 • Sürekli gelişiyoruz
 • Yenilikçiyiz
 • Her çalışanımıza fırsat eşitliği içerisinde güçlü kariyer ve gelişim imkanları sunuyoruz.

3. Seçme ve Yerleştirme
Seçme Yerleştirme’nin temel amacı, kurum stratejilerinin gerçekleştirilmesinde rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının ihtiyaç duyulan zamanda en objektif ve etkin değerlendirme araçları kullanılarak şirkete kazandırılmasını sağlamaktır.

Şirket organizasyonu içindeki tüm insan kaynağı ihtiyacını ve bu ihtiyaçların tamamlanmasını kapsar.

İşe alım sürecimizde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından hiç bir şekilde ayrım yapılamaz ve aday seçim aşamasında adayların deneyim, bilgi, yetenek ile pozisyonun gerektirdiği beceri ve yetkinliklere sahip olmalarına dikkat edilir ve buna göre karar verilir.

4. İç Başvuru Sistemi
İç başvuru sistemimizin amacı, kurum içinde ihtiyaç duyulan insan gücünü iç kaynaklardan karşılamak ve bu sayede kurum içinde görev yapan çalışanlarımıza farklı kariyer fırsatı ve rotasyon imkanı sunarak motivasyonlarını ve kuruma olan bağlılıklarını arttırmayı sağlamaktır.

5. Performans Yönetim Sistemi
Performans Yönetim Sistemimiz ile şirket stratejilerimiz doğrultusunda ulaşılmak istenen hedeflerin tüm çalışanlarımız tarafından sahiplenilmesi ve çalışanlarımızın performanslarının takibinin adil ve verimli bir şekilde yürütülerek değerlendirme sonuçları doğrultusunda kariyer gelişimi/yedekleme, gelir paketi ve gelişim planlarına yön vermesi amaçlanmaktadır.

KPI (Key Performance Indicators) ve OKR (Objectives & Key Results) yapılarının birlikte kullanıldığı Performans Yönetim Sistemimiz, şeffaf ve dinamik özellikleri; anlık geribildirim ve fonksiyonlar arası takım çalışmasını destekleyen alt yapısı ile ortak hedef ve iş birliğini artırmaktadır. Performans Değerlendirme sonucunda elde edilen bireysel performans notları, kariyer gelişimi/yedekleme, gelir paketi ve gelişim planlarına girdi teşkil etmektedir.

6. İş Değerlendirme Sistemi
İş Değerlendirme Sistemimizin amacı, işlerin adil ve metodolojik bir biçimde organizasyonun sonuçlarına göreceli katkılarını belirlemek ve göreceli iş büyüklüklerini değerlendirmektir.

İş değerlendirme metodolojisine göre şirketimizde farklılaşan her pozisyonun iş büyüklüğü bilgi-beceri, sorumluluk ve problem çözme kriterlerine göre değerlendirilmektedir. Vizyon, strateji ve hedefler dikkate alınarak, ortak karakteristik özelliklere sahip işleri yapan rolleri gruplayıp, objektif kriterlere göre bu grupların seviyelendirilmesi ile Şirket’e özgü iş aileleri ve seviye yapısı oluşturulmuştur.

İş Değerlendirme; Performans Yönetimi, Ödüllendirme ve Ücretlendirme, Seçme ve Yerleştirme, Eğitim Geliştirme ve Kariyer Planlama/Yedekleme süreçlerine kritik girdi sağlar. Başta ücretlendirmeyi etkilemek üzere tüm “Entegre İnsan Kaynakları Sistemleri” için alt yapı olarak kullanılabilecek bir platformdur.

7. Ücretlendirme Sistemi
Ücret Yönetimimizin temel amacı, iş değerlendirme sonuçları, şirket dışı–içi ücret dengelerini baz alan, adil ve rekabetçi ücret politikalarıyla, performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanların toplam gelir paketlerinin yönetilmesidir.

Ücretlendirme Sistemi, pozisyonların iş aile/seviyesi bazında, ücret piyasası, şirketin mevcut ücret yapısı ve ödeyebilme gücüne göre yıllık olarak belirlenen ücret politikalarını baz almaktadır. Çalışanların ücret artışları, bu ücret politikaları ile hesaplanan PIR (position in range) ve bireysel performans değerlendirme sonuçlarına göre belirlenir.

Mavi yaka çalışanların ücret ve yan hak değerlendirmeleri, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yapılmaktadır.

Yukarıda belirtilen süreçlerden sonra belirlenen ücretler, Migros İnsan Kaynakları & Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı ve Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürümüz tarafından onaylanmaktadır.

8. Yetkinlik / Potansiyel Değerlendirme / Stratejik İnsan Kaynakları
Yetkinlikler en üst düzey performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır.

Yetkinlik Değerlendirme sürecimizin amacı, Şirket kültürümüz ile uyumlu bireysel yetkinlik profilini belirlemek ve işin gereklilikleri ile nitelikli çalışan eşleşmesini doğru planlamaktır. Ayrıca Şirketimizin stratejik insan kaynakları planlamalarını destekleyecek insan kaynağının yetiştirilmesi ve elde tutulmasını sağlamak, kilit pozisyon yedeklerini ve Potansiyel & Yıldız adayları belirlemek esastır.

Şirketimizin verimli büyüme stratejisini destekleyecek organizasyonel ihtiyaç planlaması doğrultusunda çalışanlarımızın pozisyon profiline uygunluğu değerlendirilir; kritik pozisyon yedekleri, potansiyel & yıldız çalışanlar belirlenir ve yönetim kararı ile Stratejik İnsan Planlama Toplantılarında onaylanarak nihai hale getirilir.

9. Gelişim Planlama
Mağaza Yönetimi için her yıl, İdari Birimler için 2 yılda bir planlanan Gelişim Planlama Süreci, yetkinlik değerlendirme sonuçlarının açıklanması ile başlar. Sistemden değerlendirme sonuçlarını görüntüleyen çalışanlarımız, sistem üzerinden tanımlanan Gelişim Anlaşması’nı doldurup hangi yetkinlikte gelişeceklerini ve hangi gelişim faaliyetlerine (sınıf eğitimi, uzaktan eğitim, makale, kitap, tamamlayıcı faaliyet) katılacaklarını belirleyerek, yapılan değerlendirmelerin gelişim sürecine girdi oluşturmasını sağlarlar. Doldurulan form önce çalışanımızın yöneticisine ve son aşamada Eğitim Departmanının onayına gelir.

Gelişim Planları’nda talep edilen uzaktan eğitim, makale, kitap, tamamlayıcı faaliyet gelişim araçları otomatik tanımlanırken, sınıf eğitimleri “Migros Perakende Akademisi” tarafından organize edilip mail ile duyurusu yapılır.

10. Ödül Sistemleri
Migros Ödül ve Prim Sistemleri ile şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesine paralel olarak; farklılaşan birey/ekip çalışmalarının, müşteri beğeni ve takdirlerinin Ödül Sistemi’nin farklılaşan dalları üzerinden ödüllendirilmesi, çalışanların başarılarının tanınması takdir edilmesi ile şirkete bağlılıklarının, motivasyonunun arttırılması amaçlanmaktadır.

11. Kariyer Planlama Yönetimi (Atama / Terfi Süreçleri)
Kariyer Planlama Sürecimiz; şirketimizin verimli ve karlı büyüme stratejisini destekleyecek şekilde, pozisyon profiline uygun, nitelikli adayların atama/terfilerinin belirli bir standart çerçevesinde, objektif ve şeffaflık ilkesine bağlı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla belli dönemlerde gerçekleştirilen adil ve güvenilir bir süreçtir.

Mağaza çalışanlarımız için terfi süreçlerinde Mağaza Kariyer Tarifleri kitapçığında yer alan yetkinlik & performans değerlendirme sonuçları ve Migros Gelişim Merkezi sonuçlarında başarılı olması dikkate alınır. Her pozisyonda aranan eğitim ve kıdem kriterini sağlamaları ve ikaz/ihtarının olmaması beklenir. Bazı pozisyonlarda aranan sınav sonuçlarında ve görüşmelerde başarılı olmaları gerekir.

Merkez çalışanlarımız için bu süreç; çalışanlarımızın gerçekleştirdikleri iş büyüklüğü nezdinde oluşan iş analiz formları ve kadro durumu çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çalışanlarımızın içinde bulunduğu pozisyonun gereksinimleri ile bağlı olduğu iş ailesinin seviye tanımlarına ve iş büyüklüklerinin değişimlerine göre kariyer gelişimleri etkilenir. İş Değerlendirme; Performans Yönetimi, Ödüllendirme ve Ücretlendirme, Seçme ve Yerleştirme, Eğitim Geliştirme ve Kariyer Planlama/Yedekleme süreçlerine kritik girdi sağlar.

12. Çalışan İlişkileri Yönetimi
Çalışma Hayatını Değerlendirme Anketimiz, bağımsız bir firma tarafından gerçekleştirilerek çalışanlarımızın memnuniyet ve bağlılık düzeylerinin ölçülmesini, iyileştirilmesi gereken alanların tespitini ve önceliklendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırma sonuçları çalışma hayatını iyileştirme faaliyetlerimize yön göstermektedir.

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi: 18.06.2021

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

1. Amaç
Migros olarak, kurumsal sorumluluk anlayışımızın temelini yasalara ve kurumsal yönetim ilkelerine bağlılık oluşturmaktadır. Yüksek etik standartlarına bağlı olarak ve Migros Etik Kuralları ile bütünlük içerisinde rüşvet ve yolsuzluğun oluşmaması için mücadele etmekteyiz.

Migros Etik Kurallarının bütünleyici bir parçası olan bu politika ile rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerimizi ve bu konudaki yaklaşımımızı açık ve net bir şekilde ortaya koymayı hedeflemekteyiz.

2. Kapsam
Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası sadece şirket çalışanlarını değil, şirket adına hareket eden veya şirkete hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.

 • Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tüm şirket çalışanları,
 • Tedarikçi ve yüklenici firmalar,
 • Dış hizmet alınan şirketler ve çalışanları,
 • Temsilci, distribütor, acente gibi şirket adına doğrudan ve dolaylı olarak görev yapan kişiler ve kuruluşlar bu politikanın kapsamına girmektedir.

3. Sorumluluklar

Şirket Yönetimi;
Şirket Yönetimimiz bu politikamızın uygulanması için gerekli ortamı sağlar, rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla iç kontrol sistemlerini oluşturur ve geliştirir. Politikamıza aykırı davranışların bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kurulmasını sağlar ve bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.

Ulaşan şikayet, ihbar ve iddialar hakkında gereken inceleme ve soruşturmaların yapılmasını sağlar. Yasal düzenlemelere, yönetmeliklere, prosedürlere ve politikalara uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.

Yöneticiler, Çalışanlar ve İş Ortakları;

Tüm çalışanlarımız, Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikamızı kabul etmek ve politikamızda belirtilen ilkelere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin, sorumlu oldukları ve idaresi altındaki çalışanlar ile iş ortakları tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlamakla ve kendilerine ulaşan şikayet, ihbar ve iddiaları şirketimiz iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.

Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz. Tüm şirket çalışanları bu politikaya aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları yöneticilerine ve / veya şirket iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.

Migros ile ilişkili kişi ve kuruluşların yasal veya etik olmayan herhangi bir davranışta bulunmaları durumunda şirketimiz de sorumlu olacaktır; bu nedenle tedarikçi ve yüklenici firmalar başta olmak üzere iş ortaklarımızın da kanun ve yönetmeliklere uyumu ile birlikte Migros Etik Kurallarını benimsemesi, ilgili yönetmelik ve prosedürler ile bu politika metnine ve bu kurallara uygun hareket etmesi beklenmektedir.

4. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele
Migros olarak, faaliyet gösterdiğimiz ve temsil edildiğimiz tüm ülkelerde evrensel hukuk kurallarına, rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı prensip edinmekteyiz. Bu politika; tüm faaliyetlerimizin yasalara, yönetmeliklere, prosedürlere, Migros Etik kurallarına ve diğer düzenlemelere uygun; doğru, adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesini destekler niteliktedir. Tüm paydaşlarımızın haklarının korunmasını sağlamak konusundaki hassasiyetimiz doğrultusunda hayata geçirilmiştir.

Migros olarak, tüm ülkelerdeki faaliyetlerimizde rüşvet ve yolsuzluğu açık bir şekilde yasaklamaktayız. Bu politika kapsamındaki kişilerin; şirket lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, faaliyette bulunulan ülkede veya iş kolunda bu tür uygulamalar olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır.

Devlet kurumları, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın yasal haklarını korumaktayız. Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında herhangi bir şey yapılıp yapılmamış olması gözetilmeden, menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemiş olması durumunda dahi Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasına aykırı hareket edilmiş olarak kabul edilmektedir.

Rüşvet ve yolsuzluğun iş etiğine aykırı eylemler olması yanında yasal olarak cezai yükümlülüklerinin de olması sebebiyle çalışanlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi ve bu konuyu çalışma hayatından bağımsız, kişisel ödev ve sorumluluklarının bir parçası olarak değerlendirmesi beklenmektedir.

Açık kapı politikamız sayesinde Migros Etik kurallarının, Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasının ihlali halinde, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız, iletişim kanallarımız aracılığıyla yönetimimiz ile doğrudan iletişime geçebilmektedir. Bu kuralların ihlali nedeniyle şirketimizin kayıp yaşaması durumunda çalışanlarımızla ilgili işlem yapılmasına ve haklarının korunmasına yönelik kurallarımız bulunmaktadır.

4.1. Rüşvet ve Yolsuzluk Eylemleri Başlıca Risk Alanları
Migros, rüşvet ve yolsuzluğu risk yönetimi uygulamalarının bir parçası olarak görmekte ve iç kontrol sistemimiz sayesinde bu konular risk odaklı bir bakışla incelenmektedir. Belirlenen riskler ve potansiyel etkileri iç denetimlerimiz süresince değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. Buna ek olarak, şirketimiz, çalışanlarının rüşvet açısından yüksek riskli görevleri kapsamında yolsuzluk risklerini değerlendirmektedir.

4.1.1. Hediyeler ve Ağırlamalar
Çalışanlarımız yasa ve yönetmeliklere uyum göstermekle ve kendi sorumluluk alanları içindeki işin yapılması için değeri ne olursa olsun, şirketimizin tercihlerini ve kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan üçüncü bir şahıstan gelebilecek eşya, hizmet, nakit veya çek gibi hediyeleri reddetmekle yükümlüdür. Çalışanlarımız diğer kurumların şirketimiz hakkında kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan hediye, ağırlama veya diğer armağanları teklif etmez, bu tür taleplerde bulunmaz. Tüm çalışanlarımız hediye ve ağırlamalara ilişkin kurallar ile ilgili şirketimizce yayınlanan bildirilerde belirtilen hususlara dikkat etmek ve Migros Etik Kuralları uyarınca davranmakla yükümlüdür.

4.1.2. Aracılar
Üçüncü kişilerce işlenen bir yolsuzluk eylemi dahi Migros tarafından işlenmiş sayılabileceğinden, aracı kurumların aracılık edeceği göreve ilişkin vasıfları sağladığından emin olunması için yeterli ve itinalı inceleme yapılması, şirket politikalarımıza uygun hareket edecek ve itibarımızı zedelemeyecek kurumlar ile iş ortaklığı kurulması gerekmektedir.

4.1.3. Vekaleten İş Görenler, Tedarikçi ve Yükleniciler
Migros ile ilişki kurarak şirketimiz adına vekaleten iş gören kişilerin, tedarikçi veya yüklenicilerin, yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymayı kabul etmelerini beklemekteyiz.

Migros’a vekil sıfatıyla hizmet veren, yönetim danışmanlığı yapan, muhasebe, bordro, bilgi teknolojileri veya tesis yönetimi gibi işlevlerle ilgilenen vekiller; tedarikçiler ve yükleniciler gibi kişi ve / veya kurumlarla girdiği ilişkilerde, 3.kişilere rüşvet verdiği duyumu alınmış olan veya bundan şüphelenilen kişi veya kurumlarla ilişki kurulmamalı; kurulmuş bir ilişki var ise böylesine bir durumun var olduğu duyumunun alındığı tarih itibariyle, söz konusu ilişki derhal sonlandırılmalıdır.

4.1.4. Siyasi Bağışlar
Migros’ta siyasi partilere, siyasetçilere ya da herhangi bir kuruluşa şirket ile ilgili herhangi bir kolaylaştırıcı işlem yapılması için ödeme yapılmasının yanı sıra maddi ve / veya ayni katkı sağlanması yasaktır.

4.1.5. Yardım Amaçlı Katkılar ve Sponsorluklar
Migros’tan talep edilecek olan yardım amaçlı katkı ve sponsorlukların yasal olmaları, Migros tarafından çıkarılan yönetmelik, politika, yönerge ve düzenlemelere uygun olmaları gerekmektedir. Yardım amaçlı her katkı ve sponsorluğun, açık ve şeffaf bir biçimde yapılması gerekmektedir. Bu durum, alıcıların seçimi için şeffaf kriterler belirlenmesi ve yapılmış olan büyük bağışların, halka açık bir şekilde listelenmeleri yoluyla sağlanmaktadır.

4.2. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Karşılaşılması veya Şüphelenilmesi
Tüm çalışanlarımız, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticilerine ve / veya şirketimiz iletişim kanallarına bildirmekle sorumludur.

Çalışanlar aşağıda listelenen ve benzeri durumlar ile karşılaşıldığında derhal bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

 • Çalışanımızın kendisine veya çalışma arkadaşlarına rüşvet teklif edilmesi
 • Çalışanımızın şahit olduğu veya bildiği menfaat ilişkileri ve / veya çıkar çatışmaları
 • Şirket kayıtlarında fark edilen herhangi bir usulsüzlük
 • İhale ve satın-almalarda karşılaşılan kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar
 • Herhangi bir müşterimiz veya tedarikçimize yasal ve şirket içi düzenlemelerimize aykırı şekilde menfaat sağlanması
 • Şirket dahilinde veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin Migros Etik Kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak üzere çalışanımızı veya çalışma arkadaşlarını zorlaması.

Migros müşterileri ve iş ortakları, etik konuları kapsayan bildirimlerini etik@migros.com.tr adresine mail atarak iletebilir.

4.3. Aykırı Davranış ve Tutumlara İlişkin Yaptırımlar
Tüm görevlerde yönetmelik, prosedür ve talimatların eksiksiz uygulandığı gibi Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası da bu politika kapsamındaki tüm paydaşlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır.

Tedarikçi ve yüklenici firmalar ile diğer iş ortaklarımızın “Rüşvet ve Yolsuzluk Politikasını” ihlali iş sözleşmesinin feshi ile sonuçlanmaktadır.

Çalışanlarımızın bu kuralları ihlalleri İnsan Kaynakları, İç Denetim, Hukuk Departmanı gibi ilgili departmanlarca ele alınmakta ve Migros Yönetimine raporlanmaktadır. Sendika üyesi çalışanlarımız tarafından bu kuralların ihlal edilmesi halinde, toplu iş sözleşmesi kurallarına uygun olarak sendika temsilcilerinin de katıldığı disiplin kurulu toplanmaktadır. Migros Etik kurallarının ve Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasının ihlali durumu çalışanlarımızın iş sözleşmelerinin feshi ile sonuçlanabilir.

4.4. Takip ve Raporlama
Yolsuzluk ve rüşvet konulu iç denetim bulgularının ve etik ilkelerle ilgili konuların değerlendirildiği Migros Etik Komitesi şirket üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yılda dört kez toplanmaktadır. Yüksek düzeyde riskler tanımlandığında, üst yönetimimizin de katılımıyla toplanan Migros Etik Komitesi kapsamında bu riskler değerlendirilir.

Kurumsal yönetimimizin parçası olarak, şirketimizin Denetim Komitesi ve Etik Komitesi, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamız konusunda üst yönetimimize raporlama yapmaktadır.

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi:

Migros Rekabet Hukuku Uyum Politikası

Migros’un Rekabet Hukuku Uyum Politikası’nın (“Politika”) amacı, Migros’un tüm faaliyetlerinin rekabet hukuku mevzuatına uyumlu şekilde yürütülmesine yönelik ilke ve esasları belirlemektir.

1. Genel İlkeler

Rekabet hukukunun temel amacı, serbest ve adil rekabeti korumak ve teşvik etmektir. Rekabet hukuku, rakipler arasında rekabeti önleyen, kısıtlayan veya bozan anlaşmaları ve düzenlemeleri yasaklar. Migros, faaliyetleri kapsamında geçerli olan tüm rekabet hukuku kurallarına sıkı bir şekilde uymayı taahhüt eder. Migros çalışanlarının ve iş ortaklarının işlerini, rekabet hukuku kurallarına ve Migros politikalarına uygun şekilde yürütmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda rekabet hukuku kurallarına uygun bir şekilde hareket etmek, tüm çalışanların görev ve işlerinin önemli bir parçasıdır.

Tüm çalışanlarımızdan hukuka aykırılık oluşturabilecek herhangi bir durumu bilmesini ve sorgulamalarını talep ederiz. Bu kapsamda Migros, faaliyetlerinin rekabet hukuku açısından uyumunu takip eder, olası risklere ilişkin gerekli aksiyonları alır ve tüm çalışanların bilinçlendirilmesi amacıyla gerekli eğitim ve denetim faaliyetlerini süreklilik arz edecek bir biçimde yürütür.

Bu Politika ışığında Migros çalışanları ve iş ortakları; rekabet hukuku kurallarına aykırı olabilecek iletişimlerde bulunmaz, rekabet hukukuna aykırı teşebbüs birliği kararları doğrultusunda hareket etmez ve rakiplerle rekabet hukuku açısından sakınca doğurabilecek bilgileri paylaşmaz.

Bu Politika’nın ihlali, Migros, ilgili çalışanları ve iş ortakları için hukuki, idari ve cezai yaptırımlar da dâhil olmak üzere ağır sonuçlar doğurabilecektir.

2. Politika’nın Uygulanması

2.1 Rakiplerle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Özellikle satış koşullarını etkilemek üzere rakipler arasında doğrudan veya tedarikçiler/üçüncü taraf iş ortakları vasıtası ile dolaylı bir şekilde kurulabilecek temaslar, rekabet hukukunun ihlaline yol açabilecektir. Migros çalışanlarının rakipler ile doğrudan veya tedarikçileri vasıtasıyla dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu yönde etki doğuran veya doğurabilecek nitelikte iletişimlerde bulunması yasaktır. Bu kapsamda;

 • Rakiplerle satış koşullarını etkileyebilecek konularda bir görüşme yapılamaz. Herhangi bir iletişimin doğması halinde, bu durum Migros Hukuk Direktörlüğü’ne derhal bildirilir ve Migros Hukuk Direktörlüğü’nün yönlendirmeleri ile aksiyon alınır.
 • Migros’un faaliyetleri kapsamında ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fiyatlar, fiyatlandırma değişikliklerinin zamanlaması ve oranları, hizmet komisyon oranları, maliyetler, kârlılık, stratejiler, kampanyalar, pazarlama planları ve stratejileri, yatırımlar, geleceğe yönelik satışlar, algoritmalar, veri akışları, ücret ve yan hak bilgileri, ücret zam oranları veya müşteri/tedarikçi bilgileri gibi gizli ticari bilgileri gibi ticari açıdan hassas olarak değerlendirilebilecek herhangi bir bilgi doğrudan veya tedarikçiler/üçüncü taraf iş ortakları vasıtası ile dolaylı olarak rakiplerle paylaşılamaz. Bu durum insan kaynakları uygulamaları bakımından da geçerlidir ve rakiplerle herhangi bir şekilde Migros bünyesinde benimsenen insan kaynakları politikalarına dair herhangi bir bilgi rakiplerle paylaşılamaz. Benzer şekilde rakiplerden de bu hususlara dair bilgi edinilemez.
 • Rakiplerle ticari hayatın olağan akışında herhangi bir iş birliği, iş ortaklığı veya benzeri proje planlanması halinde, sürecin planlanması için Migros Hukuk Direktörlüğü öncelikli olarak bilgilendirilir.
 • Rakiplerin hukuka uygun amaçlarla bir araya geldikleri dernek, birlik veya kamu kurumlarıyla bir araya gelinen toplantılara katılım sağlamadan önce, toplantının gündemi öğrenilir. Toplantı kapsamında toplantının meşru bir amacı ve gündemi olduğunu ve katılımcılar arasında rekabet hukukuna aykırı bir iletişim ortamı doğmadığını gösterir toplantı tutanakları tutulur. Toplantı sırasında rekabet hukukuna aykırı bir iletişim gerçekleştirilmesi halinde Migros temsilcisi bu durumu gerekçesiyle birlikte toplantı tutanağına şerh düşer ve toplantıyı o anda terk eder. Bu tür durumlarda toplantı tutanağı da derhal Migros Hukuk Direktörlüğü ile paylaşılır.
 • Migros çalışanları, kendileri tarafından talep edilmediği halde, rakiplerle ilgili kamuya açık olmayan rekabete hassas bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak öğrenmelerinin rekabet hukuku ihlaline sebep olabileceğinin bilincindedir. Migros çalışanları, bu durumu derhal Migros Hukuk Direktörlüğü’ne raporlar ve Migros Hukuk Direktörlüğü’nün yönlendirmesiyle Politika’yı kaynak göstererek rekabete aykırı herhangi bir faaliyette yer almayacağını açıkça belirttiği bir cevabı, söz konusu bilgiyi sağlayan tarafa yazılı olarak iletir.
 • Pazarda etkin bir şekilde rekabet edebilmek adına gerçekleştirdiğimiz bilgi edinme faaliyetleri kapsamında, yalnızca kamuya açık bilgiler, basın açıklamaları, kamuya açık yıllık raporlar, resmi kayıtlar, ticaret dergileri hukuka uygun hazırlanan pazar araştırma raporları, rakiplerin internet siteleri, Migros yöneticilerinin halka açık yapılan konuşmaları gibi tamamen kamuya mal olmuş kaynaklar esas alınmaktadır. Benzer şekilde, insan kaynakları uygulamaları bakımından da mülakatlar aracılığıyla veya insan kaynakları alanında danışmanlık hizmeti veren şirketler tarafından rekabet kurallarına uygun şekilde hazırlanmış olan raporlardan yararlanılmaktadır. Söz konusu bilgiler, Migros içinde veya dışında paylaşılırken meşru bilgi kaynağı mutlaka belirtilir.

2.2 Tedarikçiler ve Diğer Üçüncü Taraflarla İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Migros, tüm tedarikçileriyle ve paydaşlarıyla ilişkilerinde rekabet hukuku kurallarına uyumlu sözleşmeler ve iletişimler çerçevesinde hareket eder.

Bu kapsamda;

 • Tedarikçilerin ve diğer paydaşların kimi zaman birbirlerinin rakibi olduğunun bilinciyle bu işletmeler arasında rekabete hassas bilgi paylaşımı gerçekleştirilmez.
 • Migros; rakiplerinden, tedarikçilerinden ya da iş ortaklarından Migros’a ait ticari sır niteliğindeki bilgilerin de rakipleri ile paylaşılmamasını talep etmektedir.
 • Tedarikçiler ve iş ortakları, rakiplere ilişkin rekabete duyarlı ve ticari açıdan hassas hiçbir gizli bilgiyi Migros ile paylaşmaz.

2.3 İletişim Mecralarının Kullanımı

Migros çalışanları, Politika’ya uyumun bir parçası olarak Migros içinde veya dışında her türlü iletişimde rekabet hukuku kurallarına uyumlu hareket eder. Bu kapsamda rekabete aykırı olacak şekilde geleceğe yönelik olarak fiyat, stok, kampanya, yatırım, ücret ve yan hak, ücret zam oranları, stratejik kar gibi rekabete hassas bilgiler herhangi bir iletişim mecrasında paylaşılamaz.

Migros çalışanları için kurumsal iletişim araçları, Migros e-posta adreslerinin kayıtlı olduğu Microsoft Outlook, Microsoft Teams ve sesli aramadır. Bu araçlarla kurulan iletişimlerin her zaman rekabet hukuku kurallarına ve Migros kurumsal kimliğine uygun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İş ortaklarımız da dahil olmak üzere üçüncü taraflarla gerçekleştirilecek her türlü iletişimde bu kurumsal iletişim araçlarını kullanması beklenir. Üçüncü taraflar iş ile ilgili konularda yukarıda sayılan kurumsal iletişim araçları dışındaki anlık mesajlaşma programlarından ya da benzer uygulamalardan iletişime geçmezler. Aksi bir halde, söz konusu üçüncü taraflar ile kurumsal iletişim araçları aracılığıyla iletişim kurularak iş ile ilgili konularda kurumsal iletişim araçları dışındaki iletişim kanallarının kullanılmadığı hususu hatırlatılır.

3. Yetki ve Sorumluluklar

Migros çalışanları Migros’un ilgili prosedürlerini ve kontrollerini rekabet hukuku kurallarına ve Politikaya uyumlu olarak yürütmekten sorumludur.

Migros çalışanları Migros’un herhangi bir prosedürünün ya da faaliyetinin bu Politika’ya veya yürürlükteki mevzuata aykırı olabileceğine kanaat getirmesi halinde bu konuyu derhal Migros Hukuk Direktörlüğü bünyesindeki Rekabet Uyum Birimi’ne bildirir.

Bu Politika’nın bir Migros çalışanı tarafından ihlali, işten çıkarılma da dahil olmak üzere önemli disiplin cezalarına neden olabilir. Bu Politika’ya uyumlu hareket etmesi beklenen herhangi bir üçüncü tarafın işbu Politika’ya aykırı hareket etmesi halinde, ilgili sözleşmeler feshedilebilir.

4. Yürürlük Tarihi

Bu Politika 01.02.2022 tarihinden itibaren geçerlidir ve Politika’nın yürütülmesinden Migros Hukuk Direktörlüğü sorumludur.

Politika’ya ilişkin sorularınız için Migros Hukuk Direktörlüğü ile her zaman iletişime geçebileceğinizi anımsatmak isteriz.

Sağlık ve Gıda Politikası

1. Amaç

Migros olarak; yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımızda; müşteri odaklı, insana, topluma ve çevreye duyarlı, güvenilir, yenilikçi ve verimli yapımız ile yaşam kalitesini ileriye taşımada öncü rol üstlenmekteyiz.  Bu doğrultuda, tüm tüketicilerin ihtiyaç duyduğu sağlık ve iyi yaşamı destekleyen geniş bir ürün portföyünü, Migros kalitesinde müşterilerimize sunmaktayız.

2. Sağlıklı Yaşamı Destekleyen Ürünler

Tüketicilerin sağlıklı ve iyi yaşam beklentilerini karşılayabilmek için doğru ve zengin ürün portföyünü müşterilerimizin beğenisine sunmaktayız. Sürekli artan mağaza sayımız ve satışa sunduğumuz gıda seçenekleri, marka çeşidi ve ürün gamımızla iyi yaşamı destekleyen ürünleri günden güne daha erişilebilir kılmayı hedeflemekteyiz.

Reyon yerleşimi uygun olan mağazalarımızda; tüketiciyle birebir buluşturduğumuz iyi yaşam reyonlarımız bulunmaktadır.

Reyonlarımızda marka ve ürün çeşitliliğimiz olup; organik, şekeri azaltılmış, şekersiz, glutensiz, laktozsuz, yağı azaltılmış, tuzu azaltılmış, enerjisi azaltılmış, bir öğünde tüketilme amacıyla porsiyonu ayarlanmış ürünlerimize kolay ulaşma imkanı sağlamaktayız.

Dünya Çölyak günü ve Diyabet Haftası gibi dönemlerde ilgili ürünlerde kampanyalar düzenleyerek tüketici farkındalığı yaratmaktayız.

2.1. Sertifikalı Ürün Uygulamaları

Migros olarak, tüketicilerimize sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmak, gelecek nesillerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak için tedarikçilerimizle ve resmi kurumlarla iş birliği yaparak, insana, çevreye ve hayvan refahına duyarlı üretim modelleri geliştirmeyi hedeflemekte ve tedarikçilerimizi bu yönde teşvik etmekteyiz.

Organik ürün sertifikasyonu, bitkisel ve hayvansal üretimde yapılan İyi Tarım Uygulamaları sertifikasyonları, ekoteks sertifikası, ISO 9001- GMP - ISO 22000 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SA 8000 standartları, FSC sertifikası, Palm yağı ve Soya sertifikası, CE- LVD - EMC sertifikaları ürün güvenliğini sağlamak amacı ile kullanılan standart ve sertifikalara örneklerdir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yürütülen “İyi Tarım Uygulamaları - İTU” projesinde belirtilen kriterlere uygun üretim ve tedarik yapan firmalarla birlikte çalışmayı önceliğimiz olarak görmekteyiz. İyi Tarım’la meyve sebzede; insan, hayvan, çevre sağlığını koruyan tarım modelini ve zirai ilaç analizleri, izlenebilir ürünler gibi konularda güvenilir kriterlere dayalı kontrol sistemini Türkiye’de ilk uygulayan perakende şirketiyiz.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın İyi Tarım uygulamaları kapsamında başlattığı “Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları” projesi ile çevre, insan sağlığı ve hayvan refahına duyarlılığı esas alan kontrollerden geçen ‘İyi Tarım’ logolu beyaz et ve yumurtaları müşterilerimize sunmaktayız.

2.2. Özgün Markalı Ürünler

Müşterilerimizin iyi yaşam kapsamındaki beklentilerini karşılamak amacı ile “Migros, M-Life, Anadolu Lezzetleri” adı altında farklı markalar ile anlaşmalı olduğumuz tedarikçi firmalara özgün markalı ürünler ürettirmekteyiz.

M Life ürün portföyü; organik, sınırlı kalorili, glutensiz gibi farklı alt kategorilerde ürünler sunan, iyi yaşam tarzını destekleyen ürünlerin markası olup hem sağlıklarını korumak isteyen hem de sağlık sorunları bulunan müşterilerimiz için tasarlanmıştır.

2.3. Anadolu Lezzetleri

Anadolu Lezzetleri ürünlerimiz; yöresel veya kültürel özelliği ile ayrışan, geleneksel yöntemlerle üretilen ve “bir hikayesi olan” ürünlerdir. Türkiye’nin tüm yörelerindeki özel lezzetlerin ve yerli tohumların taranması sonucunda hayata geçirilen bu proje sayesinde, Anadolu’nun kültürel zenginliğini sahiplenerek gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda, az sayıdaki usta veya çiftçi tarafından, sadece kendi yöresinde üretilebilen bu özel ürünler için uygun mağazalarımızda özel Anadolu Lezzetleri reyonları tahsis ederek bu lezzetlere müşterilerimizin ulaşmasını sağlamaktayız.

2.4. Kırmızı Et Ürünleri

Gıda perakende sektöründe Türkiye’nin en büyük et işleme tesisi olan MİGET’te tüm kırmızı et ihtiyacımızı kendimiz üretmekte, kırmızı et ürününü çiftlikten sofraya bizzat kontrol ederek müşterilerimize sunmaktayız. Tesisimizde laboratuvar analizleri ve veteriner kontrolleri gerçekleştirilmekte ve tüm üretim süreçlerimiz TSE tarafından belgelenmektedir. Ürünlerimiz hijyenik ortamda ve Türk tüketicilerinin beklentilerine göre şekillendirilmektedir. Bir öğünde tüketilme amacıyla porsiyonu ayarlanmış ürünlerimize tüm mağazalarımızdan ulaşabilirsiniz. Paketli ürünlerimizde, gıdaya uygun, son teknoloji ambalajlama yapmaktayız. Covid dönemiyle hayatımıza daha da giren bağışıklık ve kolajen içeriğini iletişimlerimize taşıdık ve bu ürünlerimizi kampanyalarla destekledik.

3. Ürün Etiketlerindeki Besin ve Enerji Öğeleri

Satışımızda bulunan tüm gıda ürünlerinin ambalajlarında ‘’Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme  Yönetmeliği’’ne uygun olarak enerji ve besin öğelerini içeren bilgiler yer almaktadır. Ayrıca online satış kanallarımız olan Migros Sanal Market, Macro-online ve Taze Direkt’te satışa sunduğumuz tüm gıda ürünlerinin etiket bilgilerinin tamamı (içindekiler, alerjen, enerji ve besin öğeleri, menşei vb.) müşterilerimize sunulmaktadır.

4. Toplum sağlığına yönelik çalışmalar

Migros olarak, müşterilerimizin ve hizmet verdiğimiz toplumun sağlık ve zindeliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktayız. Toplum sağlığına yönelik önemli projeler geliştirmekte, sahip olduğumuz “İyi Yaşam” mottosu altında yürüttüğümüz “dengeli beslenme” ve “harekete geçme” uygulamalarımız ile müşterilerimizin sağlıklı ve iyi yaşamı bir hayat biçimi haline getirmelerini teşvik edici çalışmalar yürütmekteyiz. Sağlıklı yaşam, dengeli beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve enerji dengeleme konularında tüketici farkındalığının artırılmasına destek vermek amacıyla iletişim ve eğitim programları yürütmekteyiz.

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi: 18.06.2021

Gıda Kaybı ve İsrafını Önleme Politikası

1. Amaç

Dünyada 1 milyar tona yakın gıdanın tüketilemeden çöpe gittiği bilinmektedir ve bu da üretilen her 3 gıdadan 1’ine karşılık gelmektedir. Gıda üretiminde hammadde, su, toprak, işgücü ve zaman kullanılmakta ve gıda çöpe atılırken tüm bu kullanılan kaynaklar da çöpe gitmektedir. Gıda kayıp ve israfının azaltılmasının hem insana hem de üzerinde yaşadığımız gezegene yönelik olarak, ekonomi, gıda güvencesi, su tüketimi, iklim değişikliği, sera gazı emisyonu, biyoçeşitlilik, tarım arazilerinin kullanımı ve maliyet azaltımı için çok yönlü kazanımları bulunuyor. Gıda kayıp ve israfının azaltılması konusu, gıda perakendecisi olarak Migros Ticaret A.Ş.’nin öncelikli olarak gündeminde yer almaktadır. Dünyadaki gıda kayıp ve israf sorununun çözümü için tek başına hareket eden herhangi bir kuruluşun çalışmaları yeterli olamayacağından, tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek; sürdürülebilir tarıma olan desteklerimizin yanında üretilen gıda ürünlerinin kayıp ve israfını önlemeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

2. Uygulamalarımız

Birleşmiş Milletler’in 12 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ kapsamında çalışmaları yakından takip ederek, gıda kaybının ve israfının etkileri ve bu konu ile ilgili sorunlara bulunacak çözüm geliştirme bilincinin artırılması, Dünya genelinde gıda kaybı ve israfını azaltma girişimlerinin birlikte ve eşgüdümlü çalışması, politika, strateji ve program geliştirme, özel sektör ve kamu sektörünün gerçekleştirdiği yatırım programları ve projeler için destek çalışmalarını, Food Loss And Waste Accounting and Reporting  Standard (FLW) gerekliliklerine uyarak yürütmekteyiz. Operasyonlarımızdan kaynaklı gıda kaybının önüne geçebilmek ve gıda geri kazanım hiyerarşisine uygun olarak tüketilebilir durumdaki gıdaların yeniden değerlendirilmesini sağlamak adına ölçümleme, analiz, kategorizasyon ve iyileştirme çalışmaları yürütüyor ve değer zincirimiz boyunca iş birliklerinde bulunuyoruz. Bunların yanı sıra, tedarikçi ve müşteriler tarafında yürüttüğümüz çalışmalar ile onları da bu sorunun çözümüne ortak ederek gıda kaybının azaltılması için etki alanını genişletiyoruz. Tedarikçilerimiz ile birlikte çalışmalar yürütüp, gıda kayıplarının azaltılması konusunda teşvik edip, onları bu hususta aksiyonlar almaları için yönlendiriyoruz. Müşterilerimizin de bu konudaki farkındalıklarını artırarak onları bilinçlendiriyor ve israfın önüne geçmek için kendi hayatlarında kolaylıkla uygulayabilecekleri fikirler sunuyoruz.

Kaynağında azaltmayı gıda israfıyla mücadelede en önemli yöntemlerden biri olarak görüyor, gıda imha azaltım hedefimiz doğrultusunda yeni projeler ve çalışmalar ortaya koyuyoruz.

2.1. Kaynağında azaltmaya yönelik operasyonel iyileştirmeler:

Teknolojiyi operasyonlarımıza entegre ederek, fazla stoklamadan kaynaklanan kayıpları önlemek için geliştirdiğimiz sistemde, meyve ve sebzelerin siparişini, önceki siparişleri, stok durumlarını ve satışları hesaplayabilen akıllı algoritma ile otomatik sipariş sistemi kullanarak fazla stoklamanın önüne geçiyor ve doğru sipariş sağlıyoruz. Bu çalışmalarımıza ek olarak, Son Tüketim Tarihi (STT) yaklaşan ürünlerimizi ve olgun meyve, sebzeleri %25-50 oranında indirimli fiyatlarla tüketicilerimizle buluşturarak gıda israfını minimize ediyoruz.

2.1.1. Teknolojik yöntemlerle ürün raf ömrünün uzatılması:

Skinpack Ambalaj Teknolojisi kullanarak kırmızı et ürünlerimizin paketlemesi sırasında vakumlama yöntemiyle içlerindeki havayı tamamen alıyor, bu sayede ürünlerimizi hem çevresel etkilerden koruyor hem de raf ömrünü artırıyoruz.

2.1.2. Gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması:

Besleyiciliğini koruyan ancak satışa dönüşmeyen sağlıklı gıdaların, online bir platform aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle eşleştirilerek ulaştırılmasını sağlıyoruz.

2.1.3. Sokak hayvanların beslenmesi:

İnsan tüketimi için tercih edilmeyen ancak son tüketim tarihi geçmemiş ve tüketilmesi uygun gıdaları, sivil toplum kuruluşları iş birliğinde sokak ve orman hayvanlarına ulaştırıyoruz.

2.1.4. Tarladan tüm mahsulün alınıp değerlendirilmesi:

Hasat sonrası gıda kaybının önlenmesi için tarlalardan tüm mahsullerin alınıp satış kriterlerine uygun olmayanların üretim alanında değerlendirilmesi adına çalışmalar yürütüyoruz.

2.1.5. Organik atıktan enerji üretilmesi:

Atıkların yeniden kazanımının mümkün olmadığı durumlarda çevresel etkileri en aza indirmek için biyogaz ve kompost uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda tüketime uygun olmayan organik atıklardan kompost ve enerji geri kazanımı sağlıyor, gıda atıklarını kaynağında ayrıştırıyoruz.

2.2. Tüketicilerimizin farkındalığının artırılması:

Gıda israfının önüne geçebilmek için sadece üreticilerimizi desteklemekle kalmıyor tüketicilerimizi doğru tercihler yapmaları konusunda bilinçlendiriyoruz. Gıda israfına yol açan tüketici algıları ve davranışları araştırmalarına öncülük ediyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından gıda israfına yönelik kamuoyu farkındalığı yaratmak için başlatılan Gıdanı Koru kampanyasını ilk günden bu yana destekliyoruz. Mağazalarımız ve sosyal medya kanallarımız üzerinden infografik ve video içerikleriyle bilgilendirmeler yapıyoruz. Tüketicilere yönelik düzenlenen mutfak atölyesi çalışmalarına destek veriyoruz. Ayrıca “Sürpriz Kutu” gibi yenilikçi uygulamalarla müşterilerimizin çeşitli birçok ürüne %50 indirimle ulaşmasını sağlıyor, gıda israfını azaltmaya yönelik kılavuzlar hazırlıyoruz.

2.3. Tedarikçilerimizin gıda atıklarının azaltılması:

World Resources Initiative (WRI) tarafından başlatılan ‘10x20x30’ girişimine katılan ilk Türk perakende şirketi olarak 2030 yılına kadar gıda imhalarının %50 oranında azaltılması hedefinin tedarik zinciri boyunca desteklenmesini sağlıyoruz. Bu proje çerçevesinde, WRI ile bir araya gelerek tedarikçilerimize eğitimler sağlıyor ve iyi uygulamaları paylaşıyoruz.

3. Performans ve Hedeflerimiz

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile paralel bir şekilde ve Dünya perakendeciliği ve gıda üretimine yön veren bir platform olan Consumer Goods Forum (CGF) bünyesindeki Gıda İsrafı koalisyonunun üyesi olan tek Türk Perakendecisi olarak gıda imha oranımızı 2030 yılına kadar %50 oranında azaltmayı taahhüt ettik. Gıda kaybı ve israfını en aza indirmek adına Tüketici İş birlikleri, Upstream Gıda kaybı (tarladan perakendeye ulaşana kadar), Karbon Ayakizi Bağlantısı, Harmonize Raporlama ve 10x20x30 konularında projelerimiz ile çalışmalarımıza yön veriyoruz. Migros olarak, dünyamızın limitlerinin ve zamanın öneminin farkında olarak, onu çevreleyen değer alanlarımızla tüm ekosisteme katkı sağlamayı sürdüreceğiz.

Hayvan Refahı Politikası

1. Amaç

Hayvan sağlığı ve refahı konusuna azami özen göstererek gerek Avrupa Birliği gerekse ülkemizde ve globaldeki mevzuatları ve uygulamaları yakından takip ediyor, uygulamalarımızı sürekli bir şekilde geliştiriyoruz.

Hayvan sağlığını ve refahını iyileştirmek hedefiyle değer zincirimiz kapsamında müşterilerimize maksimum fayda prensibiyle çalışan bir şirket olmanın yanı sıra tedarikçilerimizin de eğitim ve denetimler yoluyla farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz.

2. Uygulamalar
2.1. Büyükbaş & Küçükbaş

Hayvanların sağlığını ve refahını iyileştirme sorumluluğumuz olduğu inancıyla bu alanda olumlu bir etki yaratmak için, bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşım sergileyerek günden güne iyi uygulamalarımızı artırmaktayız. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen izlenebilirlik şartını da yerine getirerek; ürünlerin kalite ve gıda güvenliği şartlarını sağlıyor, yetiştiricilere tespitlerimizi bildirerek gelişimlerini destekliyoruz. Kendi faaliyetlerimiz kapsamında gözetilen bu konular aynı zamanda tedarikçilerimize yönelik gerçekleştirilen yıllık denetimlerde de sorgulanmaktadır.

Çiftlik hayvanlarının fizyolojik ve davranışsal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, iklim şartlarını göz önünde bulundurarak uygun aydınlatma ve havalandırma koşullarını sağlamanın yanı sıra, dinlenme sürelerinde yeterliliği göz önünde bulundururuz.

Düzenleme, uygulama ve prosedürleri, hayvanlara zarar vermeyecek ve hayvanların hareket özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde organize ederiz. Yaşama alanlarının temiz ve rahat olmasının yanı sıra, türüne ve yaşlarına uygun altlıkların kullanılmasına dikkat ederiz.

Hayvanların; fizyolojik ihtiyacı, yaşı, ağırlığı ve davranışlarıyla doğru orantılı şekilde uygun ve yeterli miktarda yemlerle beslenerek ve taze suya düzenli erişimlerini sağlayarak sağlıklı bir şekilde besin ve sıvı ihtiyaçlarını karşılamalarını temin ederiz.

Hasta veya yaralı görünen hayvanlara hızlıca bakım sağlar, profesyonel tedavinin gerekliliği halinde en hızlı şekilde veteriner hekim desteği sağlarız.

Resmi kurum belgeli, temiz ve dezenfekte edilmiş araçlarla taşınan hayvanların güvenliğini sağlayacak uygulamaları temin eder, taşıma süresince beslenme ve su ihtiyaçlarını uygun şekilde karşılarız.

2.2. Kümes Hayvanları

Çiftçilerimizin doğaya, çevreye, canlılara zarar vermeden, işlerini verimli bir şekilde devam ettirmelerini hedeflediğimiz uygulamalarımızla üreticilerimizin sürdürülebilir üretim yaklaşımını benimsemesini eğitim, danışmanlık, denetim ve toplu alımlarla destekleriz.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen; tarımın izlenebilir ve sürdürülebilir olması ve gıda güvenilirliğini ön plana alan tarımsal bir uygulama metodu olan İyi Tarım Uygulamalarını (İTU) 2013 yılından bu yana kümes hayvanları için de benimseriz. İTU kapsamında üreticiler denetim, analiz ve izlenebilirlik gerekliliklerini yerine getirerek yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından 317 sorgu kriterine göre ürün belgelendirmeleri almaktadırlar. Satışımızdaki tüm tavuk ve hindiler organik veya İTU sertifikalıdır.

Şirketimiz, Türkiye’de kafessiz üretimle elde edilen yumurtayı ilk satışa sunan perakendecidir. 2018 yılından bu yana özgün markalı yumurtalarımızın (M Life yumurta) %100’ü organik tavuk yumurtasıdır. Ayrıca, Macrocenter mağazalarımızda satılan yumurtalarımızın tamamı kafessiz üretimle elde edilen yumurtalardır. Ordu’da teşviklerimizle kurulan organik yumurta üssünden elde edilen ürünler mağazalarımızda yer almaktadır. Bu dönüşümün yaygınlaşması ve üretim kapasitesinin artırılması için gerekli teşvik ve desteklerimizi sürdürmekteyiz.

2.3. Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Sürdürülebilir balıkçılık yöntemlerini desteklemek ve tüketicilere güvenilir ürün sağlamak için su ürünleri yetiştiriciliğinde de iyi tarım uygulamaları yapan üreticilerimizi destekleyerek ‘İyi Balık Projesi’ni hayata geçirdik.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmiş 193 adet kontrol ve uygunluk kriterinden denetimini tamamlayarak İyi Tarım Uygulamaları sertifikası almaya hak kazanan tedarikçilerle çalışmalarımızı yaygınlaştırmaya özen gösteririz. Satışa sunduğumuz balıkların tamamı mevsiminde ve ilgili yönetmelikler kapsamında belirtilen ölçülerde temin edilir.

Ayrıca, Global G.A.P, ASC gibi sürdürülebilirlik sertifikasına sahip deniz ve su ürünlerinin payını artırma çalışmaları yürütürüz.

2.4. Özgün Markalı Ürünlerimiz

Avrupa Birliği ile uyumlu olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Kozmetik Yönetmeliği kapsamında, diş macunu, kremler, şampuanlar, duş jelleri, kolonya benzeri kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesi yasaklanmıştır. Mevzuatlarımız ile uyumlu olacak şekilde hiçbir özgün markalı kozmetik ürünü hayvanlar üzerinde test edilmemektedir.

MİGROS TİCARET A.Ş TAZE ET ÜRETİM İŞLETMESİ LABORATUVARI KALİTE POLİTİKASI

Mikrobiyoloji ve Kimyasal Gıda   Analizleri konusunda sektörde uzun süredir deney hizmeti sunan Migros Ticaret A.Ş Taze Et Üretim İşletmesi  Analiz Laboratuvarı olarak;

 • Laboratuvar yönetim sistemimizi tüm çalışanların katılımıyla etkin bir biçimde uygulayıp ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş metot ve standartları uygulayarak deney ve/veya laboratuvar hizmetlerini vermeyi,
 • TS EN ISO/IEC 17025 Standardının esaslarına sadık kalıp kendi alanımızdaki yenilikleri sürekli takip ederek, ileri teknoloji donanımımızla en kısa sürede en hassas şekilde kaliteli deney hizmeti vermeyi,
 • Geçerli ve güvenilir teknik sonuçları üretmeyi ve müşterinin kalite olarak tüm beklentilerine yasalar çerçevesinde bağımsızlığımızı koruyarak cevap vermeyi,
 • Profesyonel bir çalışma ortamı oluşturup; müşteri memnuniyetini deney laboratuvarımızın üretmiş olduğu sonuçların hizmet kalitesi, güvenilirliği, tüm dünyada kabul görmesi, dürüstlük ve tarafsızlık ilkesini gözetmesi olarak değerlendirerek müşterinin memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve alanında çalışma yapan diğer laboratuvarlara örnek teşkil etmeyi,
 • TS EN ISO/IEC 17025 standardına uyarak ve sistemin etkinliğini sürekli iyileştirilmeyi,
 • Laboratuvar kalite politikasının tüm çalışanlarımızca benimsenmesi ve tarafsız uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi, taahhüt ederiz.

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi: 15.09.2021

Sorumlu Tedarik Politikası

1. Amaç

Bu politika ile Migros olarak, sorumlu tedarik ilkemiz ışığında, birlikte çalıştığımız tüm tedarikçilerimizden uymasını beklediğimiz kurallar, tedarikçilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz denetim ve uygulamaları sunarız.

Migros, Sorumlu Tedarik Politikası’nı web sitesi haricinde tedarikçileriyle iletişim sağladığı bütün online ve mobil iletişim platformlarında yayınlamaktadır.

2. Tedarikçilerin Uyması Beklenen İlkeler

Migros, hukuki açıdan kurallara uygun şekilde kurulmuş ve hukuka saygılı biçimde faaliyet gösteren firma ve şirketlerden hizmet almakta ve acenteler de dahil olmak üzere temsil/vekalet ve iş ortaklığı ilişkisi içerisinde iş yapılan tüm firmalara kanunen uygun hizmetler karşılığında ödeme yapmaktadır.

 • Migros olarak birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizden;
  • İnsan hakları ilkelerine saygılı olmalarını,
  • Ulusal ve uluslararası etik kurallara uymalarını,
  • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalarını,
  • Çevreyi ve doğal kaynakları korumalarını,
  • Sundukları mal ve hizmetlerin, ticari, lojistik, üretim, mali işler ve insan kaynakları gibi tüm süreçlerinde, ulusal ve uluslararası tüm mevzuatlara uygun hareket etmelerini beklemekteyiz.
  Migros olarak tüm tedarikçilerimizden zorunlu şartlara uymalarının yanı sıra zaman içinde “Migros Kalite Protokolü”  kapsamında kendilerini sürekli geliştirme üzerine çalışmalarını beklemekte ve tedarikçilerinin ihtiyaç duyduğu her konuda bilgi desteği sunmaktayız.

2.1 İnsan Hakları İlkelerine Uyum

Migros olarak, Tüketici Gıda Forumu’nun (Consumer Goods Forum – CGF) Yönetim Kurulu üyesiyiz. CGF yönetim kurulu, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Kaynakları Rehber İlkelerine ve ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’ne paralel olarak, dünya çapında, insan hakları ve makul çalışma şartlarına uyan ve bu ilkeleri teşvik eden sorumlu iş yapış şekillerini kabul etmektedir. Bu kapsamda, Sosyal Sürdürülebilirlik çalışmalarında üyelerinin tedarik zinciri çalışma standartlarının uygunluğuna odaklanmış, üyelerinin tedarik zincirlerinde de zorla çalıştırma ve suistimalin engellenmesi konusuna çözüm önerisi geliştirmiştir. Migros olarak, İnsan Hakları konusundaki uluslararası ilkelere uygunluğumuzun yanı sıra CGF üyesi olarak da sorumluluk almakta ve tedarikçilerimizin bu standartlara uymasını talep etmekteyiz.

2.1.1 Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

Tedarikçilerimiz; çalışanların sendikaya  katılma veya katılmama, sendika kurma gibi sendikal haklara saygı duymalı, örgütlenme özgürlüğü  ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmelidir.

2.1.2 Zorla Çalıştırma ve Suistimalin Engellenmesi

Tedarikçilerimiz; esaret altında çalıştırma, askerde çalıştırma, kölelik veya insan ticareti dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırmayı yasaklamalı, zorla çalıştırma ve çalışanların suistimali ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidir.

2.1.3 Çocuk İşçi Çalıştırmama

Tedarikçilerimiz; çocuk işçi çalıştırılmaması konusundaki tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket etmelidir.

2.1.4 Ayrımcılıkla Mücadele

Tedarikçilerimiz; işyerlerinde ayrımcılığı, sözlü veya fiziksel tacizi önlemelidir. İşe alım, yerleştirme, çalışma, eğitim, ücret yönetimi ve terfilerde, ayrımcılığın önüne geçmeli; yetenek, performans ve tecrübe kriterlerine bağlı süreçler  oluşturmalıdır. Ayrımcılık ve taciz ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidir.

2.1.5 Çalışma Saatleri & Ücretler

Tedarikçilerimiz; ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemelere ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatlara tam bir uygunluk içerisinde hareket etmelidir.

2.2 Etik Kurallara Uyum (Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele)

Tedarikçilerimiz; çalışanlarına, paydaşlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, müşterilerine, rakiplerine, çevreye ve topluma karşı iş ilişkilerinde karşılıklı güveni zedeleyecek davranışta bulunmamalıdır.

Tedarikçilerimiz; iş ilişkisi nedeni ile sahip olduğu Migros ile ilgili bilgileri saklamakla yükümlüdür. Migros Ticaret A.Ş.’nin izni olmadan bu bilgileri hiçbir özel veya tüzel kişi ile paylaşamaz.

Tedarikçilerimizin adının yolsuzluk, kara para aklama veya rüşvet ile anılması kabul edilemez. Tedarikçilerimizin; devlet memurlarına, kamu kurumlarının diğer temsilcilerine, onların tarafsızlığını gölgeye düşürebilecek veya mevcut kanunları ihlal edebilecek hediyeler, parasal menfaatler veya davetler teklif etmemelidirler.

Migros Ticaret A.Ş. çalışanlarına veya birlikte çalışılan diğer tedarikçilere, tarafsızlıklarını gölgeye düşürebilecek ve rüşvet niteliğinde sayılabilecek herhangi bir hediye, menfaat, hak veya yardım sunamaz. Bu nedenle, tedarikçilerimizin çalışanlarımıza iş yemekleri dışında kişiye özel organizasyon, tatil vb. teklif etmesi kabul edilemez. Bayram ve yılbaşlarında gönderilen çikolata ve ajandalar haricinde büyük maliyetli hediyeler sunulması yasaktır.

2.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyum

Tedarikçilerimiz; çalışanlarına, güvenli ve sağlıklı çalışabilecekleri iş ortamını sağlamalıdır. Güvenlik ve sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidir.

2.4 Çevre ve Doğal Kaynakları Koruması

Gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla; tüm tedarikçilerimizden çevresel etkileri kontrol altında tutarak doğal kaynakların verimli ve tasarruflu kullanımına önem vermelerini beklemekteyiz.

2.5 Sürekli Gelişim İlkesi

“Migros sürdürülebilirlik stratejileri” doğrultusunda, tedarikçilerimizin “Kaliteli ve Güvenli Ürün” üretmelerinin yanı sıra; çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, iş etiği, çevresel etkiler ve güvenli üretim ile ilgili performanslarını takip etmekteyiz. Bu doğrultuda tedarikçilerimizi; Migros Protokolünce ürün risk analizi kapsamında oluşturulan planlar dahilinde, haberli veya habersiz olarak ISO 17020 standardına sahip denetim kuruluşları tarafından denetlemekteyiz. Tedarikçilerimizden denetim performanslarını sürekli iyileştirerek yükseltmelerini beklemekte, tedarikçilerimize yardım ve rehberlik sunarak sürekli gelişmelerine katkı sağlamaktayız.

Yerel, ulusal ve uluslararası ürün tedariki esnasında, ürün kalitesi ve ürünün yasal mevzuatlara uyumu konusunda yapılan yönlendirmeler ile tedarikçilerimizin sürekli gelişimine destek vermekteyiz.

Migros, tedarikçilerin ürünlerinin üretimi esnasında sürdürülebilirlik ilkelerine uygun üretim yapmasını desteklemektedir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası sertifikalara sahip olan tedarikçilerimizi belirlemekte, sertifikaya sahip olmayan tedarikçilerimizi sertifikasyon sürecine katılmaları için teşvik etmekteyiz.

Palm yağı (hurma), kakao, soya, kahve, kağıt, ve ahşap ürünlerinde sürdürülebilirlik ilkelerine uygun üretimi desteklemekte ve sertifikasyonların varlığına önem vermekteyiz.

3. Tedarikçi Seçim Süreçleri

Tüm iş ortaklarımızla çalışma kararı almadan önce şirketler ile ilgili finansal, hukuki ve etik risk ve fırsatları ortaya koyan detaylı bir inceleme yapıyoruz. İlgili şirketlerin resmi kuruluşlar üzerinden ticari sicillerini, dijital platformlar üzerinden de rüşvet, yolsuzluk ve etik konularda ticari geçmişlerini araştırıyoruz. Bu çalışmalara ek olarak, tedarikçi adayları, mevcut tedarikçi denetimlerinde uygulanan kalite kontrol kriterleri ve soru listeleri üzerinden ön denetime tabi tutularak, çalışma kararı bu denetimlerin sonucuna göre belirleniyor. Aday tedarikçiler hem ürün güvenliği hem de etik, sosyal ve çevresel uyum denetimlerinden geçiyor. Tüm bu denetimleri başarıyla tamamlayarak, tedarikçi statüsüne geçen şirketlerle çalışmaya başlıyoruz. Bu denetimleri geçemeyen aday tedarikçiler ile çalışılmıyor.

Rüşvet, yolsuzluk ve etik konular kapsamında ulusal kanun ve regülasyonlara, uluslararası normlara, şirketimizin Etik Kuralları ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına uyumsuz davrandığı tespit edilen ve bu sebeple çalışma kararı alınmayan tedarikçi firmaları oluşturduğumuz kara listeye alıyoruz.

4. Tedarikçi Denetimleri ve ürün kontrolleri

Migros olarak, tedarikçi firmalarımıza özel bir denetim programı uygulamakta, bağımsız dış kurumlar aracılığı ile özel olarak hazırlanmış Migros protokolü doğrultusunda tedarikçi firmalarımızın üretim tesislerini denetlemekteyiz.

Tedarikçilerin ürün güvenliği uygulamaları GFSI (Global Food Safety Initiative ) tarafından tanınan ‘IFS Global Market’ denetim kontrol listesi kapsamında yapılmaktadır. Tedarikçilerin operasyonel faaliyetlerini gerçekleştirirken insana ve çevreye etkileri, etik ve sosyal konulara hassasiyetleri denetlenmektedir. Bu doğrultuda, tedarikçilerin çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, etik ve sosyal uygunluk gerekliliklerini SEDEX kriterleri kapsamında denetlenmektedir. Denetimlerdeki başarılarına göre Migros Onaylı tedarikçiler “Gold-Altın”, “Silver-Gümüş”, “Bronze-Bronz” olarak üç kategoride değerlendirilmekte; aynı zamanda GC Portaldan başarılarını duyurma fırsatı yakalamaktadır.

Yapılan denetimler neticesinde yeterli puanı alamayan tedarikçi firmalarımıza eksik görülen konularla ilgili uyarıda bulunmakta ve düzeltme talep etmekteyiz. 3 kez üst üste yapılan denetimlerde gelişim sağlamayan tedarikçilerden ürün satın alımı yapılmamakta ve ticari ilişki sonlandırmaya gidilmektedir.

Ürün güvenliği konusunda kılavuz olarak dünya standartlarını alıyor, müşterilerimizin koşulsuz güvenini sürekli kılmak için sağlıklı şartlarda sağlıklı ürünler sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda üretim tesisleri denetiminin yanı sıra ürünleri, satın alma aşamasından tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşamalarda, Dağıtım Merkezleri bünyesinde kurmuş olduğumuz laboratuvarlarda ve anlaşmalı Akredite Dış Laboratuvarlar aracılığı ile titizlikle kontrol etmekteyiz. Bu kontroller sonucunda, yasal mevzuat ve Migros standartlarını karşılayan ürünler satışa sunulmaktadır. Tüm mağazalarımız, habersiz olarak kendi ekiplerimiz ve yine anlaşmalı Bağımsız Dış Kurumlar aracılığı ile denetlenerek Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığı sağlanmaktadır.

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi: 18.06.2021

İş Sağlığı ve Güvenliği

1. Amaç
Migros, işyeri ortamından kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerine karşı çalışanlarını, iş ortaklarını ve müşterilerini korumak amacıyla güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler; sürekliliğini sağlamak amacıyla proaktif yaklaşımlar sergiler.

Çalışma hayatında sürdürülebilir bir gelecek için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının önemine inanan Migros; tüm çalışanları, iş ortakları ve müşterileri ile birlikte ortak bir ‘güvenlik kültürü’ oluşturmak üzere çalışmalar yürütür.

Çalışanlarına verdiği iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, bilgilendirmeler, saha gözetimi, ekipman ve fiziki şartların iyileştirilmesi gibi çalışmalarıyla daha güvenli bir iş ortamı sağlayarak, kaza ihtimallerini düşürerek, iş günü kaybında iyileşme sağlamayı amaçlar.

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Migros, Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde; iş güvenliği kavramını kalite ve verimlilik ilkeleri ile birlikte oluşturmuştur. Uygulamakta olduğu süreçlerini tüm lokasyonlarında standart hale getirerek, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almıştır.

Migros yönetmekte olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının şartlarını yerine getirmektedir. Çalışanlarına, güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlayarak, yürürlükteki güvenlik ve sağlık mevzuatına, kurum içi gerekliliklere uymaktadır. Kaynakların etkin kullanımını sağlayarak, yönetim ve iletişim etkinliğini arttırmaktadır.

Migros gerçekleştirmekte olduğu dış kurum ve iç denetim süreçleriyle, kurmuş olduğu yönetim sisteminin etkinliğini doğrular, iyileştirilmesi gereken alanlarını tespit ederek, tehlikelerin belirlenmesi, sağlık ve güvenlik sorunlarının çözüme kavuşturulması ve iyileştirmesi için çalışmaktadır.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçleri

3.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu:
Migros, sunduğu çalışma ortamının güvenliği ve sağlığa uygunluğunun takip ve raporlaması amacıyla 2013 yılında, Migros Genel Müdürlüğü’nde üst düzey yöneticilerden oluşan ve doğrudan Şirket Genel Müdürü’ne raporlama yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nu oluşturmuştur. Kurul toplam Migros iş gücünün tamamını temsil etmektedir ve Şirketin tüm faaliyetleriyle ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliğinin tesis ve takibinden sorumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu genel müdürlük bünyesinde mevzuata uygun olarak iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve ilgili departman yöneticilerinin katılımı ile düzenli toplantılar gerçekleştirir, durum değerlendirmesi yapar, karar alır. Kurulda alınan kararların uygulamaları sahada yürütülür. Kurulun değerlendirmeleri ve aldığı kararlar kuruluş seviyesindeki tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

3.2. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri
Migros, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini işbaşı yapmadan önce ve periyodik eğitim olarak verir. Hizmet alınan lokasyonlarda ve işe girişlerde işbaşı ve periyodik İSG eğitimleri, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından, yüz yüze sınıf içi eğitimi olarak gerçekleştirilir. Bununla birlikte, tüm lokasyonlardaki çalışanlara verilen eğitimler uzaktan eğitimler ile desteklenir. Bu kapsamda çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, acil durumlar, çalışan temsilcisi, kurul üyeleri, ekipmanların güvenli kullanımı, ilk yardım ve hijyen eğitimleri verilir.

3.3. İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirmeleri
Migros, tüm iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve yönetim sistemi çalışmaları kapsamında risk değerlendirme ve analiz raporlarını hazırlar, risk değerlendirmelerini yasal süreler ve şartlara göre yeniler.

Risk değerlendirme raporlarını belirlenen düzeltici/önleyici faaliyetler ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapılması takip eder.

3.4. İş Sağlığı ve Güvenliği acil durum eylem planları
Migros, tüm iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve yönetim sistemi çalışmaları kapsamında acil durum eylem planı hazırlar, planları yasal süreler ve şartlara göre yeniler.

Hazırlanan Acil Durum Eylem Planları kapsamında belirlenen yangınla mücadele, arama-kurtarma-tahliye, ilk yardım, enerji kaynakları müdahale ekiplerine mahalli itfaiye teşkilatları, uzman firmalar ve iş güvenliği uzmanları tarafından eğitimler verilerek, yıllık tatbikatlar düzenlenir.

3.5. İş Sağlığı ve Güvenliği ortam ve sağlık gözetimi
Migros tüm işyerlerine, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, serbest danışmanlar İSG süreçlerinin ve uygulamalarının denetlendiği ve gerektiğinde düzeltici/önleyici faaliyetlerin yapıldığı ziyaretler yapar.

İş güvenliği uzmanları tarafından iş kazalarının, ramak kala olayların kayıtları tutulur, incelenir ve raporlanır. İşyeri hekimleri tarafından ortam gözetimi, çalışanlara işe giriş tetkikleri ve periyodik muayeneler yapılır.

3.6. İş Sağlığı ve Güvenliği kontrol ve ölçümleri
Genel müdürlük ve şubeler, mağazalar, dağıtım merkezleri, meyve-sebze depoları ve MİGET’te çalışanların kullanmakta olduğu iş ekipmanlarının İSG şartlarını sağlamaları amacı ile iş ekipmanlarına yetkili kuruluşlar tarafından periyodik kontrolleri yaptırılır. Yapılan periyodik kontroller neticesinde ekipmanlarda iyileştirmeler sağlanır.

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının saha gözetimlerinde yaptıkları tespitler doğrultusunda ortam ölçümleri yapılması sağlanır.

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi: 18.06.2021

Tazminat Politikası

Şirketimizde 4857 sayılı İş Kanununun kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. Hizmet akdi kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirkette en az bir yıllık çalışması bulunan çalışanlara veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına, çalışanın şirketteki hizmet süresi için kıdem tazminatı ödenmektedir.

İhbar öneli tanınması gereken hallerde; 4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesi uygulanmaktadır. Toplu iş Sözleşmesi kapsamında bulunan çalışanlarımız için ise Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. İhbar Tazminatı ödemesi, iş sözleşmesinin fesh edileceği çalışana bildirilmek ve çalışanın kıdemine göre 4857 sayılı İş Kanununda öngörülen sürelerde iş arama izni verilmesi veya ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretinin nakden ödenmesi suretiyle yapılmaktadır.

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi: 18.06.2021

İç Denetim Kalite Politikası

1. Vizyon: Uluslararası standartlara uygun, zamanının ötesinde proaktif faaliyetlerle güvence ve danışmanlık sağlamak.

2. Misyon: Uluslararası standartlara ve mesleki etik değerlere uygun bakış açısıyla güvence ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirerek, tavsiye ve öngörülerle organizasyonel değeri korumak ve geliştirmek.

3. İç Denetim Kalite İlkeleri
Migros Ticaret A.Ş. iç denetim süreçlerini İç Denetim Direktörlüğü üstlenmektedir. Migros olarak, öncü ve yenilikçi uygulamalarımızla lideri olduğumuz perakende sektöründe, fark yaratmak ve yüksek çalışan bilinci oluşturarak iş süreçlerini geliştirmeyi; denetim, güvence ve danışmanlık faaliyetleriyle sağlamak tartışılmaz ilkemizdir.

Yasal mevzuat ve düzenlemeler ile kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kalarak, hizmet kalitemizi ileriye taşıyacak adil, kaliteli, güvenilir ve verimli denetim hizmetleri sunmayı amaçlarız.

Sürdürülebilirlik anlayışımızı, iş yapış şekillerimize yansıtmayı başarmış bir şirket olarak büyüme, verimlilik ve karlılıkta sektör liderliğimiz denetim anlayışımızın güvencesidir. İç müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlar olarak birbirimize karşı dürüst olmayı, güven vermeyi ve etik değerleri korumayı temel alan çalışma anlayışını benimseriz.

İletişim kanallarımızdan bize ulaşan her türlü iletiyi, hizmet kalitemizi ileriye taşıyacağı bilinciyle kayıt altına alır, izler, raporlar ve sürekli iyileşmeyi amaçlarız. İletileri gizlilik esası doğrultusunda değerlendirir, objektif ve adil çözümler sunarak iş yapış biçimimizi güncelleriz.

İç denetim faaliyetlerini gerçekleştiren çalışanlarımız için gerekli eğitimlerin ve kaynakların sağlanmasıyla, Uluslararası Denetim Standartlarına uygun sonuçlar elde ederek sürekli gelişim sağlarız.

Kalite Yönetim Sistemleri’ni kurmaya, sürdürmeye ve geliştirmeye harcadığımız çabayı, Migros Ticaret A.Ş.’yi geleceğe taşımak için en önemli değer olarak görürüz.

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi: 18.06.2021

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. AMAÇ
Hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak; Migros Ticaret A.Ş. (bundan böyle “Migros” veya “Şirket” olarak anılacaktır) yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (“Anayasa”), Uluslararası Sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan yasal mevzuata uygun hareket etmekle mükellef olup, Migros, söz konusu yasal mevzuata uyumu bir yaşam döngüsü haline getirerek kişinin mahremiyetinin korunması ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla kişisel verilerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Migros tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Politikası (Politika) hazırlanmıştır.

Migros hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak, ulusal kişisel veri koruma düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. Kurum işbu Politika ile müşterilerin, potansiyel müşterilerin, çalışanların, çalışan adaylarının, tedarikçilerin, kiracıların, kiraya verenlerin, Şirket hissedarlarının, Kurum yetkililerinin, ziyaretçilerin, hizmet sağlayıcıların, çalıştığı 3. Tarafların, işbirliği içinde olunan özel hukuk ve kamu tüzel kişilerin çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi ile ilgili süreçlerinin mevzuata uyumunu ve bu süreçler hakkında tarafların bilgilendirmesini amaçlamaktadır.

Migros; kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olduğu hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması durumunda ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve açık rıza aranan hallerde de açık rıza ile işlemektedir.

Migros, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir;

 • Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üye ve/veya müşterileri tanımak, iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek ve iyileştirmek, Migros tarafından kurulan kulüplere (Örneğin;Migros Aile Kulübüne) üye kaydetmek, genel veya üyeye özel kişiselleştirilmiş promosyon/tanıtım/kampanya/avantaj ve duyurular hazırlamak ve göndermek, müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi (kümeleme, işbirlikleri çerçevesinde kredi skorlama, modelleme, istatistik hesaplama gibi veri analizi çalışmaları), araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak
 • Otomatik katılımlı kampanyalara katılımı sağlamak, bu kampanyalardan faydalanılması ve kampanya sonucunda kazanım olursa bilgi vermek, kazanımla ilgili iletişime geçmek ve bu kazanımı çeşitli mecralarda duyurmak,
 • Şirketimize ait www.migros.com.trwww.macrocenter.com.tr, Migros Sanal Market mobil uygulaması, Macroonline mobil uygulaması üyelikleriniz ve Program ortaklarımızdan Money Pay ile yukarıda belirtilen Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programları kapsamındaki üyeliklerinizi, Money programındaki avantajları kullanabilmeniz için eşleştirilebilmek
 • Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak
 • Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapmak, yapılmasını kabul etmeniz halinde ticari iletişim faaliyetlerinde bulunmak, internet siteleri ve mobil uygulamalarındaki yeni özellikler, değişikliklere ilişkin bilgilendirme yapmak
 • Genel veya size özel kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturmak, segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmalarını yapmak, mobil Uygulama, internet siteleri, sosyal medya veya diğer 3. parti ortamlarında Migros, tedarikçi ve diğer 3. kişilere ait reklamları ve pazarlama/iletişim faaliyetlerini (mobil uygulama ve internet sitelerindeki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam vs.)  yapmak,
 • Mobil cihazınızda lokasyon paylaşımının açık olması halinde size en yakın ve uygun teklifleri oluşturmak ve size iletmek
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlanmak ve icrasını gerçekleştirmek,
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek
 • web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, , elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak
 • Şirket işe alım ve çalışan süreçlerinin planlanması Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,
 • Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak,
 • Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulama ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak),
 • Migros’un hizmetlerinin usulüne uygun ve düzgün bir biçimde gerçekleştirilmesi;
 • Yasal mevzuat kapsamında bulunan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Web sitemizi ve uygulamalarımızı daha kolay kullanılır hale getirmek,
 • Bilginin denetim şirketlerine, ilgili vekile veya vekil edene, düzenleyici ve denetleyici otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi sağlanması
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve/veya sunumların hazırlanması ve sunulması;
 • İlgili kişinin şikâyet, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması;
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri ile akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 • Üyelerimizi tanımak ve iletişimimizi geliştirmek,
 • Müşterilerimize daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi
 • Migros tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
 • Migros hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezleri veya internet sayfası kullanıldığında, Şirket veya internet sitesinin ziyaret edilmesi, Şirket’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılınması.
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Şirket Genel Müdürlük, Şube müdürlükleri, depolar, mağazalar ve Miget vb. tesislerinin güvenliğinin temini,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Taşeron çalışanlarına ilişkin özlük süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Yapı ve/veya inşaat işlerinin planlanması ve takibi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yetenek / Kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Talep / Şikayetlerin takibi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sendika ile akdedilen Toplu iş Sözleşmesi faaliyetlerinin yürütülmesi

Bu Politikada Migros tarafından, hangi verilerin kişisel veri olduğu, hangi kişisel verilerin saklandığı, kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan idari ve teknik tedbirler ile kişisel verilerin işlenmesinde, muhafaza edilmesinde, ilgili kişilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesinde, üçüncü kişilere aktarılması ve korunmasına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmektedir.

2. KAPSAM
Bu Politika; müşterilerin, potansiyel müşterilerin, çalışanların, çalışan adaylarının, tedarikçilerin, kiracıların, kiraya verenlerin, hizmet sağlayıcıların, çalışılan 3. tarafların ve 3. Taraf çalışanlarının, hissedar ve ortakların, ziyaretçilerin, iş birliği içinde olunan özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişi/kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Migros bünyesinde kişisel veri işleyen ve saklayan aşağıdaki varlıklar ve bu varlıklara ilişkin tüm süreçler bu Politika kapsamındadır;

 • Kişisel veri içeren bütün basılı veya yazılı belgeler, dokümanlar, dosyalar
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Örneğin; isim- soy isim, T.C. Kimlik Numarası, e-posta adresi, telefon bilgileri, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir şekilde kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale getirilmesi.
Çalışan Migros çalışanları
Çalışan Adayı Migros herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Migros’un incelemesine açmış olan gerçek kişiler
Anayasa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
KVK Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Müşteri Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin, Şirketimizin verilerini tutan bulut bilişim firması, müşterilere formları imzalattığı anketörleri, talimatlar çerçevesinde arama yapan çağrı merkezi vb.
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) kuran ve yöneten gerçek veya tüzel kişi veri sorumlusudur. Veri sorumlusu Şirketimiz Migros’tur.
Veri Sorumluları Sicili KVK KANUNU Kurulu gözetiminde, KVK KANUNU Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan ve kamuya açık olan Veri Sorumluları Sicili
Ziyaretçi Kurumun sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler
İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri Migros ile iş ilişkisi içerisinde bulunan kurumların (ifa yardımcısı, iş ortağı, tedarikçi, program ortağı vb. başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) çalışanları, hissedarları ve yetkilileri olan gerçek kişiler
Tedarikçiler Sözleşme temelli Migros’un ürün ve/veya hizmet aldığı üçüncü kişiler
Potansiyel Müşteri Ürün ve hizmetlerimizi satın alma ve/veya kullanma talebinde bulunmuş veya bulunacağı ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler
Politika ve Prosedürler Migros’un Kişisel Verileri Koruma Kanununa Uyum sağlamak üzere hazırladığı Politika ve prosedürler
Şirket Migros Ticaret A.Ş.
Şirket Hissedarları Migros hissedarı gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi Migros yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
Migros Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
Üçüncü Kişi Yukarıda tanımlanan taraflarla Migros arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen tarafların haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu taraflarla ilişki içerisinde olan üçüncü gerçek kişiler

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı baba adı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. tüm bilgiler
İletişim Bilgisi Gerçek kişiye ait olduğu açık olan; telefon numarası, adres, e-mail, faks numarası gibi bilgiler
Özel Nitelikli Bilgiler KVK Kanunu’nun 6. maddesinde “özel nitelikli kişisel veri” olarak belirtilen “Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik” verilerdir.
Lokasyon Bilgisi Müşterilerin kullandıkları uygulamalarla edinilen, Şirket araçlarının kullanımı sırasında edinilen, ziyaretçiler, çalışan ve çalışan adaylarına verilen dijital kartlarla edinilen lokasyon verileri
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Veri kayıt sistemi içerisinde tutulmak üzere, ticari faaliyetlerimizi yürütürken her açıdan güvenliğimizi sağlamak için işlenen kamera kayıtları, parmak izi kayıtları, retna taraması, güvenlik noktasında alınan kayıtlar, fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar vb. kişisel veriler
Müşteri Bilgisi Ticari faaliyetlerimiz ve bu faaliyetler kapsamında ilgili birimlerin operasyonları sonucunda, gerçek kişi müşterilerden elde edilen ve üretilen bilgiler
Müşteri İşlem Bilgileri Veri kayıt sistemi içerisinde yer alan müşterimize ait, ürün ve hizmetlerimizin satın alınmasına yönelik kayıtlar ile satın alma için gereken talimatlar kapsamında elde edilen bilgiler ile ürün ve hizmetlerimizi satın alan ve/veya kullanan kişisel ilgili kişinin beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanım ve satın alma alışkanlıklarının kişiselleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme neticesinde meydana getirilen rapor ve değerlendirmeler
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgileri Migros müşterisi olan ya da olmayan gerçek kişiler tarafından Migros’a ait iletişim kanallarına yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
İtibar ve Olay Yönetim Bilgisi Migros’un ticari itibarını korumak ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak maksadı ile Migros çalışanlarını, hissedarlarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili sosyal medya vb. mecralardan toplanan kişisel veriler, değerlendirmeler (Migros ile ilgili yapılan paylaşımlar vb.)
Finansal Bilgi Migros’un kişisel ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişki çerçevesinde her türlü finansal sonucu gösteren kayıtlar kapsamında işlenen IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, gelir bilgisi vb. kişisel veriler
Pazarlama Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin ilgili kişinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
Risk Yönetimi Bilgisi Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler
İşlem Güvenliği Bilgisi Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri)
Görsel/İşitsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları
Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler
 • Kişisel veri içeren bütün uygulamalar
 • Kişisel veri içeren bütün veri tabanları
 • Kişisel veri içeren bütün sistemler,
 • Kişisel verileri içeren bütün cihazlar,
 • Kişisel veri içeren bütün ses kayıtları,
 • Kişisel veri içeren bütün loglar (denetim izleri),
 • Kişisel veri içeren bütün görüntü kayıtları,

İstatistiki değerlendirmeler veya çalışmalar için elde edilen kişisel veri içermeyen veriler gibi anonim hale gelmiş ve tanımlanamayan veriler ile tüzel kişilere ilişkin veriler ile 6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyen veriler işbu Politika’ya tabi değildir

3. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEMELER
Politika ve prosedürler, Migros tarafından Kurumsal web sitesinde yayımlanarak tüm çalışanların ve kamunun bilgisine sunulacaktır. Başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika ve prosedürlerde yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak işbu Politika ve prosedürlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Politika veya Politika ve prosedürlerdeki hususlarda değişiklik olması veya yeni süreçlerin gündeme gelmesi hali ile mevzuattaki değişiklik durumlarında Politika derhal güncellenecek olup, güncel versiyonu da Kurumsal web sitesinde yayınlanacaktır.

4. TANIMLAR

5. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU Migros tarafından yürütülen veri işleme faaliyetleri kapsamında kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, ait olduğu gerçek kişi belirlenen ve/veya belirlenebilir olan kişisel veri kategorileri ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır:

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Migros, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

Migros’un kişisel veri işleme faaliyeti, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar.

Migros, hizmetlerinin kullanıldığı süre boyunca ve ilişkinin sona ermesinin ardından da aşağıda yer verilen ilkelere uymak suretiyle, bir ilgili kişinin bilgilerini işleme hakkına sahiptir.

Migros, ilgili kişinin veya ilgili kişi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini, almış olduğu işbu tedbirler/aksiyonlar ile korumaktadır;

 • Migros kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasının sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar nezdinde farkındalıklarını arttırmaktadır.
 • Migros’un veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Migros’un tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen 3. taraflara, veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde yükletilmekte ve bu yükümlülüklerinin yerine getirip getirilmediği de denetlenmektedir.
 • Migros, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bununla birlikte Migros, siber güvenlik alanında söz konusu verilerin korunması adına KVK teknik tedbirlerinin yanında güncel tehditlere ilişkin gerekli güvenlik önlemlerini de almaktadır.
 • Migros, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
 • Migros, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişiye ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

6.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Kapsamı
Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı 2. ve 6. başlıklarda yer verildiği şekildedir. Migros hizmetlerinin kullanıldığı süre boyunca ve ilişkinin sona ermesinin ardından Migros, işbu Politikada belirtilen ilkelere uymak suretiyle, ilgili kişinin bilgilerini işleme hakkına sahip olacaktır.

Migros tarafından yapılan kişisel veri işleme, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar. Diğer bir ifadeyle kişisel veri işleme; transfer etme, yayma veya farklı yollarla sunma, gruplama veya birleştirme, bloke etme, silme veya imha etme amaçlarıyla ilgli kişi veya üçüncü taraflardan veri alınması, toplanması, kaydedilmesi, fotoğraflanması, ses kaydı alınması, video kaydı alınması, organize edilmesi, depolanması, değiştirilmesi, eski haline getirilmesi, geri alınması veya açıklanması, verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi anlamına gelir.

6.3. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi
KVK Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca kişisel veriler ancak KVK Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Migros olarak gerek KVK Kanunu gerekse ilgili diğer yasal mevzuat kapsamında belirtilen usul ve ilkelere uygun olarak kişisel veriler işlenmekte olup; KVK Kanunu kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda yer alan ilkelere uyulması gerektiği açıkça düzenlenmiştir.

 • Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmesi

Migros; kişisel verilerin işlenmesi faaliyetini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile KVK Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat başta olmak üzere hukuksal düzenlemelere ve güven ilişkisi esas olmak üzere dürüstlük kuralına uygun olarak yürütmektedir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Doğruluğunu ve Güncel Olmasını Sağlama

Migros; kişisel verileri işleme faaliyetini yürütürken, işlediği kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik sistem ve süreçleri kurgulamış bulunmaktadır. Bu kapsamda Migros, ilgili kişilerin kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeleri amacı ile gerekli önlemleri almaktadır.

 • Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

Migros, KVK Kanunu’nun 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirleyerek ortaya koymakta, açık ve hukuka uygun amaçlar dahilinde işlemektedir (Aydınlatma yükümlülüğü ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Politika bölüm 9.1)

 • Kişisel Verilerin Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olarak İşlenmesi

Migros, kişisel verileri, işleme faaliyetine başlamadan önce belirlediği ve sunduğu hizmetin gerçekleştirilebilmesi amacı ile bağlantılı olarak ve gerektiği ölçüde işlemektedir. Migros, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ileride ihtiyaç duyulması varsayımı ile kişisel veri işleme faaliyeti yürütmemektedir. Kişisel verilerin işlenmesi Migros’un faaliyetleri ve yasal yükümlülükler ile sınırlıdır.

 • Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi

Migros, kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre ile sınırlı olarak muhafaza etmektedir. Bu doğrultuda, Migros kişisel verileri, ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüş ise bu süre ile sınırlı olarak, bir süre öngörülmemişse işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Migros, ileride kullanma ihtimali ile kişisel veri saklamamaktadır.

Migros, sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.

6.4. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olarak, Migros, kişisel verileri ancak kanunda öngörülen hallerde veya açık rıza gerektiği durumlarda ilgili kişinin açık rızası olması halinde işlemektedir. Ancak KVK Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca; Kanun Koyucu, açık rızanın olmadığı hallerde de kişisel verilerin işlenmesine olanak vermiş bulunmaktadır. Buna göre; aşağıdaki ‘’Kanunda Açıkça Öngörülmesi’’ ve “ İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydı ile Migros’un Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması’’ bentlerinde yazan diğer şartlardan birinin ve/veya birkaçının varlığı halinde de kişisel veriler Migros tarafından işlenebilmektedir. Aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca birinin varlığı kişisel veri işleme faaliyeti için yeterli olmakla birlikte; bahse konu şartlardan birden fazla olması da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde uygulanacak şartlara Politika’nın 7.1. Bölümünde ayrıca değinilmektedir.

 • 6.4. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde Migros tarafından hukuka uygun olarak veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecektir. Örneğin; İş Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde çalışanlara ait işyeri sicil dosyası tutulurken kişisel veriler işlenmektedir.

 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Kişisel veri sahibinin rızasını açıklayamadığı veya rızasına geçerlilik tanınamadığı hallerde, kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesi zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin; Migros tarafından işletilmekte olan satış mağazasında kaza geçiren müşterimizin sağlık bilgilerinin ailesi tarafından mağaza yetkililerine verilmesi

 • Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde Migros tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Örneğin Migros’a ait e-ticaret sitesinden alışveriş yapan müşterinin, sipariş ettiği ürünlerin teslimi için ad, soyad, adres ve telefon bilgisinin ürünleri taşıyan firma çalışanlarına bildirilmesi.

 • Migros’un Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi için Veri İşleme Faaliyetinin Zorunlu Olması

Migros’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin kredi kartı sahiplerinin bilgisi dışında kredi kartlarından yapılan harcamalara ilişkin olarak Savcılığa yapılan şikayetler uyarınca Savcılık kararıyla Migros’tan kişisel verilerin talep edilmesi halinde verilerin sunulması.

 • Kişisel Veri Sahibinin Kendisi Tarafından Kişisel Verisini Alenileştirmiş Olması

Veri sahibinin, kişisel verisini bizzat alenileştirilmiş (sosyal medya vb. herhangi bir yol ve şekilde kamuya açıklamış) olması halinde ilgili kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin delil vasfını haiz satış sözleşmesinin saklanması ve gerekli olduğunda kullanılması.

 • İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydı İle Migros’un Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir hak olmakla birlikte; kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Migros’un meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin mali işler departmanı tarafından yapılacak hesaplamalardaki kişisel veri işleme faaliyetleri

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri Kanunun 5. Maddesinde belirtilen istisnaların bulunmaması durumunda, kişisel veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibi, belirli bir konuyla ilgili yeterince bilgilendirilmiş, bu bilgilendirmeye dayalı olarak özgür iradesi ile tereddüde yer vermeyecek açıklıkta kişisel verilerinin işlenmesine onayı olduğunu açıklamalıdır. 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

7.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle KVK Kanunu kapsamında “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel veriler, işbu hassasiyet nedeniyle bu Politika’ da ayrıca belirtilmiştir.

KVK Kanunu’nun 6. Maddesi 1. Fıkrasında tanımı yapılan özel nitelikli kişisel verilerin yine KVK Kanunu’nun 6. Maddesi’nin 2. Fıkrasında belirtildiği üzere veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. KVK Kanunu’nun 6. Maddesinin 3. Fıkrası bu kuralın istisnalarını düzenlemektedir.

Migros tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla yukarıda belirtilen kanun maddesine uygun olarak işlenmektedir.

7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile bir takım kişisel veriler, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle iş bu Politikada ayrıca belirtilmiştir. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi, Politika’ nın 7.1. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik; Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmekte, gizlilik sözleşmeleri yapılmakta, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve sürelerinin net olarak tanımlanmakta, periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirilmekte, görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmakta ve bu kapsamda, veri sorumlusu olarak Migros tarafından çalışana tahsis edilen envanterin iade alınması yönünde gerekli önlemler alınmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise; verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi, kriptografîk anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulması, verilere tüm erişimler ve veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanması, verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, test sonuçlarında ortaya çıkan güvenlik açıklarının en kısa sürede kapatılması, verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması yönünde gerekli önlemler alınmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise; özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olunması, bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi, yetkili kişilerin erişiminin kayıt altına alınması yönünde gerekli önlemler alınmaktadır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Migros’un veri sahibine gerektiği gibi hizmet edebilmesi amaçlarına uygun olarak veri işleme kapsamında, veri sahibiyle ve/veya veri sahibinin işaret ettiği üçüncü taraflarla ilgili verilerin aktarımı/paylaşımı gerekebilmektedir.

Kişisel veriler Migros tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılması için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, Migros ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Migros tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Migros’a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Migros’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarına, tedarikçilere, Kurum yetkililerine, hissedarlara, iştiraklere, bağlı ortaklıklara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, MİGROS Ailesine (Migros'un Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Migros’un bağlı şirketleri, iştirakleri, alt kuruluşları, işletmeleri) hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve GSM Operatörlerine, yurtiçinde ve bilişim teknololijileri, bulut servis sağlayıcıları ve sosyal paylaşım siteleri nedeniyle yurtdışında (ilgili sunucuların yurtdışında olması nedeniyle) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Migros hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere, ilgili kanunlar kapsamında kamu kurumlarına) aktarabilmektedir. Migros bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Migros, bu Politika maddesinde belirtilen aktarma işlemi için istisnaları, KVK Kanunu’nun 8. Maddesi 2. Fıkrasında belirtildiği üzere uygulamaktadır.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

8.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması
Migros’un, kişisel veri sahibine, daha iyi hizmet verebilmesi, taleplerini daha doğru karşılayabilmesi, hizmet ve iletişimini geliştirebilmesi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmesi ve teknik problemleri ortadan kaldırabilmesi vb. amaçlarına uygun olarak, veri işleme faaliyeti kapsamında, veri sahibiyle ve/veya veri sahibinin işaret ettiği üçüncü taraflarla ilgili verilerin üçüncü kişilere aktarımı/paylaşımı gerekli olabilmektedir. Migros, bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. Maddesinde öngörülen düzenlemelere ve bahse konu madde kapsamında işbu Politika’ da yer alan düzenlemelere uygun hareket etmektedir. İşbu Politikanın 8.3. maddesinde yer alan tabloda aktarım amaçları yer almaktadır.

8.1.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması
Migros gerekli özeni göstermek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak sureti ile KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini, bu Politika’ nın 7. bölümünde düzenlenen şartları dikkate alarak üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

8.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Migros, hukuka uygun amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Migros tarafından işlenen kişisel veriler; KVK Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca KVK Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ile yeterli önlemler alınmak kaydıyla KVK Kanunu’nun 6. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde ve de kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkenin KVK Kurulu tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkelerden biri olarak ilan edilmiş olması ya da yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması kaydı ile aktarılabilir.

8.2.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışında Aktarılması
Migros gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini bu Politika’ nın 7. bölümünde düzenlenen şartları dikkate alarak yeterli korumaya sahip ilan edilen veya yabancı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından yeterli koruma taahhüt edilen ülkelere aktarabilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler, e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması, taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması, farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya SFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmesi, verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesi yönünde, bahsedilen yöntemlerin dışından bir yöntem ile aktarım gerekiyorsa da ayrıca gerekli önlem ve tedbirler alınmaktadır.

8.3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları
Migros, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

(i) İş ortaklarına,
(ii) Tedarikçilerine,
(iii) İştiraklerine,
(iv) Bağlı bulunduğu holdinge,
(v) Bağlı bulunduğu holdinge ait diğer şirketlere,
(vi) Hissedarlarına,
(vii) Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
(viii) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
(ix) Veri aktarım şartlarına uygun olarak diğer üçüncü kişilere,
(x) Avukatlar/Hukuk büroları/Danışmanlar

Yukarıda aktarımda bulunduğu belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmekte olup; Migros tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politika’ nın 10. Bölümünde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı
İş Ortağı Migros’un ticari faaliyetlerini yürütürken Migros ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır. İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak Sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılması için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, Sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
Tedarikçi Migros’un ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Şirketimize hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. Migros’un tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Migros’un ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Migros tarafından sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.
İştiraklerimiz Migros’un hissedarı olduğu şirketler Migros’un iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak
Bağlı Bulunduğu Holding Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No. 58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye
34771 İstanbul, TÜRKİYE adresinde mukim Anadolu Grubu Holding A.Ş.
Migros’un ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin planlanması ve denetim amaçlarıyla kullanılmakla sınırlı olarak
Bağlı Bulunduğu Holdinge Ait Diğer Şirketler Anadolu Grubu Holding A.Ş.’nin çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren diğer şirketleri
Hissedarlarımız İlgili mevzuat hükümlerine göre Migros’un ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlarımız İlgili mevzuat hükümlerine göre Migros’un ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Migros’tan tan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre Migros’tan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Avukatlar/Hukuk büroları/Danışmanlar Migros’un hukuki ihtilafların çözümünde destek aldığı özel hukuk kişileri Gerçek kişi müşterilerle /iş ortakları/tedarikçilerle vs oluşabilecek ihtilafların çözümü amacıyla
Veri Aktarım Şartlarına Uygun Olarak Diğer Üçüncü Kişiler Sözleşmeye ve mevzuata uygun aktarım yapılan özel hukuk kişileri Özel hukuk kişileri

Yukarıda aktarımda bulunduğu belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmekte olup; Migros tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politika’ nın 10. Bölümünde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

9. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

9.1.İlgili Kişilerin Migros Tarafından Aydınlatılması Yükümlülüğü
KVK Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca; Migros, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmakla yükümlüdür.

Bu kapsamda Migros, kişisel verilerin toplanması esnasında veri sahiplerine kişisel verilerin kendisi tarafından işleneceğini, kişisel verilerinin hangi amaçlarla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebepleri ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca veri sahibinin haklarının neler olduğunu bildirmekte ve gerekmesi halinde açık rıza almaktadır.

9.2. İlgili Kişilerin Hakları
Kişisel veri sahibi, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Migros’a başvurarak aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinden hangilerinin Migros’ta saklanıp saklanmadığını öğrenme,
 2. Kişisel verilerini işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 5. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 7. KVK Kanunu 7. maddesi kapsamında, KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 9. İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme

9.3. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Dışında Kalan Haller
KVK Kanunu’nun 28. Madde’ sinin 1. Fıkrası’nda belirtilen hallerin varlığı halinde, KVK Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiş olup; bu kapsamda Migros tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin olarak ilgili kişilerin KVK Kanunu’nda sayılan haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir.

KVK Kanunu’nun 28. Maddesi 2. Fıkrası’nda belirtilen hallerde ilgili kişilerin zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere; KVK Kanunu’nda sayılan diğer haklarını ileri süremezler.

9.4. Kişisel Veri Sahibinin Migros’a Başvuru Hakkı
İlgili kişiler, KVK Kanunu’ nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” gereğince, kendilerine kanunen tanınan hakların kullanımına ilişkin taleplerini yazılı şekilde www.migroskurumsal.com adresinde yer alan Migros Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu’nu doldurarak ıslak imzalı veya güvenli elektronik imza ile Migros’a iletmeleri gerekmektedir. Güvenli elektronik imzalı taleplerin migrosticaretas@hs01.kep.tr adresine, ıslak imzalı taleplerin ise Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No:7 Ataşehir-İSTANBUL adresine iletilmesi gerekmektedir. Yine www.migroskurumsal.com adresinde yer alan Migros Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu’nu doldurarak Migros’a daha önce bildirilen ve Migros sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerini kullanmak suretiyle, kisiselverikoruma@migros.com.tr adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Başvuruda;
i) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
ii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
iii) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, iv) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
v) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

İlgili Kişiler adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün olmayıp, üçüncü bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak üçüncü kişi adına düzenlenen özel vekâletname ile yetki verilmiş olması gerekmektedir.

9.5. Migros Tarafından İlgili Kişilerin Başvurularına Cevap Verilmesi
KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca; kişisel veri sahibinin yukarıda yer alan usule uygun olarak ilettiği başvurusunda yer alan talepler, Migros tarafından, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Migros, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Migros cevabı kendisine bildirilen iletişim adresine yazılı veya elektronik ortamda (e-posta yoluyla) bildirir. Talepte bulunan kişinin iletişim bilgisini vermediği, doğrulama yapılamadığı, Migros Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun belirtilen şekilde tam ve eksiksiz olarak doldurulmadığı, bilgilerin eksik verildiği, 9.4. maddesinde belirtilen kanallardan ve belirtilen şekillerde başvuru yapılmadığı durumlarda Migros’un cevap verme yükümlülüğü de bulunmamaktadır. İlgili kişinin vermiş olduğu iletişim adresine ulaşılamadığı durumlarda da ilgili kişiye başvurusuna ilişkin yanıt verilmiş kabul edilecektir.

Yapılacak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Migros tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Başvurunun Migros’un hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Migros, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek, başvuruda yer verilen talepleri netleştirmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir.

Politika’nın 9.4 bölümünde belirtilen usule uygun olarak ve/veya kanunen geçerli tebligat ile iletilmeyen taleplerin Migros’a ulaşmaması veya verilen cevabın başvurucuya ulaşmaması halinde Migros’un sorumluluğundan bahsedilemez.

9.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı
Kişisel veri sahibi, KVK Kanunu’nun 14. Maddesi’nde belirtildiği şekilde kurula şikâyette bulunabilir.

Kişisel veri sahibi, KVK Kanunu’nun 13. Maddesi ve de bu Politika’ nın 9.4. bölümünde düzenlenen başvuru hakkını kullanmadan, KVK Kurulu’na şikâyet yoluna başvuramaz.

10. Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması İle Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi Ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler
Migros, KVK Kanunu’nun 12. Maddesi’ne uygun olarak, güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya üçüncü kişi firmalar ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde yaptırmaktadır. Söz konusu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan uyumsuzluklar ise maliyet, efor, uyumsuzluğun kritikliği…vb. gibi risk analizlerine istinaden en kısa sürede kapatılmaya çalışılmaktadır.

10.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Gizlilik
Migros tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel veriler, veri güvenliğine tabidir. Migros, özel nitelikli kişisel veriler ve web sitelerimiz ve/veya diğer uygulamalarımız üzerinden toplanan kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere tüm gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır.

Migros’un herhangi bir çalışanının bu verilere yetkisiz şekilde erişmesi, bu verileri işlemesi veya özel veya ticari amaçlarla kullanması, bu verileri yetkisiz kişilerle paylaşması veya başka bir yöntemle bu verileri erişilebilir hale getirmeleri yasaktır. Migros’un çalışanları kişisel verilere ancak söz konusu görevlerinin türü ve kapsamı çerçevesinde uygun şekilde erişebilir. Bunun için rol ve sorumluluklar detaylandırılmış ve ayrıştırılmıştır. Migros’un meşru görevi çerçevesinde yetkilendirilmemiş olan herhangi bir çalışanının bu verileri işlemesi yetkisiz işlem anlamına gelmektedir.

Yöneticiler, istihdam ilişkisinin başlangıç aşamasında çalışanlarını veri gizliliğini koruma yükümlülüğü hususunda bilgilendirmelidir. Söz konusu yükümlülük istihdamın sona ermesinden sonra da devam edecektir.

10.2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Güvenlik
Kişisel veriler, yetkisiz erişime, yasa dışı veri işleme veya ifşaya ve verilerin kazara kaybına, değiştirilmesine veya imhasına karşı Migros tarafından korunmaktadır. Kişisel veriler, halka açık olmayan ve sadece yetkili Migros çalışanları (çalışanlarımızla yapılan Gizlilik Sözleşmesi kapsamında), aracılarımız ve yüklenicilerimiz tarafından erişilebilen güvenli çalışma ortamlarında saklanmaktadır.
Kişisel verilere erişmeden önce kişisel verileri saklanan müşterilerimiz açısından (e-ticaret siteleri ve Money programı uygulamaları açısından), veri sahibinin, web sitesi veya uygulama üzerinden kimlik bilgilerinin doğrulanması yapılmaktadır. Yine çalışanlarımızı kullanmış olduğu İK portal üzerinden kimlik bilgilerinin doğrulanması yapılmaktadır.
İşbu hüküm, veriler ister elektronik ortamda ister kâğıt üzerinde işlensin, geçerli olacaktır. Yeni veri işleme yöntemleri, bilhassa da yeni bilgi teknolojisi sistemleri ortaya çıkıncaya kadar, kişisel verileri korumaya yönelik olarak aşağıda teknik ve idari tedbirler tanımlanıp hayata geçirilmektedir. Söz konusu tedbirler mevcut olan en ileri teknolojiyi, veri işleme risklerini ve verileri koruma gereksinimini dikkate alarak tasarlanmıştır.

10.3. Teknik Tedbirler
Migros bünyesinde kişisel veri işleme faaliyetleri ile güvenli ortamda saklanması teknik sistemlerle yürütülmekte, teknik çözüm uygulamaları yapılmaktadır. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta ve risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
Bunun yanında teknik konularda bilgili ve tecrübeli personel istihdam edilmektedir. . Gerektiğinde 3.taraf şirketlerden hizmet alımı yoluyla bilgili ve tecrübeli çalışanlardan da faydalanılmaktadır.
Diğer yandan, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlularının alması gereken teknik tedbirlere ilişkin başlıca yöntemleri “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)” rehberinde yayınlamıştır. Migros bu rehberde yer alan önlemleri almanın yanında, güvenliğe dair yayınlanan diğer standartlar ve güncel tehditleri de baz alarak gerekli güvenlik önlemlerini almaktadır.

10.4. İdari Tedbirler
Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, mevzuata aykırı olarak başkasına açıklanamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

Migros ile çalışanları arasındaki sözleşme ve belgelere, Migros talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar ile taahhütler eklenmektedir.

Çalışanların kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğüne uyumlarının denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler alınmaktadır.

Migros tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ve kişisel verilerin saklanması konusunda üçüncü kişilerden teknik hizmet alınması halinde bu kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasının sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

Migros, iş ortaklarına yönelik kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya ilişkin eğitimler ve seminerler düzenlenmesini sağlamaktadır.

Diğer yandan, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlularının alması gereken idari tedbirlere ilişkin başlıca yöntemleri “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)” rehberinde yayınlamıştır.

10.5. Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Migros, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi ve iş ortakları bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya 3. Kişi firmalar ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tüm tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

10.6. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler
Migros, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenen kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, KVK Kanunu 12. Maddesi 5. Fıkrası uyarınca, belirtilenleri yapmakla yükümlü olup; gerekli tespit ve bildirimin yapılmasını sağlamak amacı ile gerekli sistem oluşturulmuştur. Bu konuda acil durum komitesi görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş olup bu komite olayın meydana gelmesinden sonra olabildiği en kısa sürede acilen toplanacak ve ilk müdahale ve etkinliğini bu toplantıda aldığı kararla yerine getirecektir. Süreç bu komite tarafından takip edilerek yönetilecek en geç 72 saat içerisinde gerekli önlem ve tedbirlerde alınarak KVKK’ya bildirim yapılacaktır.

KVK Kurulu’na yapılan bildirim akabinde, KVK Kurulu, KVK Kanunu’nun 12. Maddesi 5. Fıkrası’ nda belirtildiği şekilde bu durumu ilan edebilir.

11. KAYIT ORTAMLARI

11.1. Mağaza, Genel Müdürlük Binası vb. Girişinde ve/veya İçerisinde Yapılan Kayıt ve Takibi
Migros tarafından sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlarla, mağazalarda, binalarda ve tesislerde güvenlik kamerasıyla izleme suretiyle kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Migros tarafından kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, gerek internet sitesinde Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası’nın yayınlanması gerekse izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmak suretiyle aydınlatılmakta ve elde edilen kişisel veriler bu Politika da belirtilen idari ve teknik tedbirlerle korunmaktadır.

11.2. Mağaza, Genel Müdürlük Binası vb. Yapılan Misafir Giriş/Çıkış Takibi
Migros, güvenliğin sağlanması ve bu Politikada belirtilen amaçlarla, Migros bina ve tesislerinde ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik ziyaretçilere ait kimlik bilgilerini alarak ve Ziyaretçi Programına giriş yaparak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

11.3. Kurum Tesis Güvenliğinin Sağlanması ve İnternet Sitesi Ziyaretçileri
Kurum tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, kurum binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Kurum’un bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerin görüntü kayıtları alınmaktadır. Ayrıca ziyaretçilere ait kimlik bilgileri alınarak, Ziyaretçi Programına girişi yapılmakta ve saklanmaktadır.

Kurum, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, Kurum’un, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

Kurum tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

İnternet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Kurum içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Migros sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Ör. çerez-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir.

Bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili internet sitelerinin “Migros İnternet Sitesi Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası” metinleri içerisinde yer almaktadır.

11.4. Roller ve Sorumluluklar
İşbu Politika’nın Migros'un işleyiş, faaliyet ve süreçlerinde uygulanmasından, Genel Müdür sorumlu olmakla birlikte; bu politikaya uygun hazırlanan yönetmelik, prosedür, kılavuz standart ve eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında, ilgili Genel Müdür Yardımcılıkları ve Direktörler bölümü/birimi/kişisi tavsiye kaynağı ve rehber olacaktır.

Migros genelinde tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız, misafirler, ziyaretçiler ve ilgili üçüncü kişiler bu politikaya uyum ile birlikte, hukuki yönden risklerin ve yakın tehlikenin önlenmesinde, Kişisel Verilerin Korunması Komitesi ekibiyle iş birliği yapmakla yükümlüdürler. Migros'un tüm organ ve departmanları bu politikaya uyulmasını gözetmekle sorumludur, uyulmayan durumlarda Kişisel Verilerin Korunması Komitesi ekibine bilgilendirmede bulunmalıdır.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KAPSAMINDA ŞİRKET İÇİ YÖNETİŞİM
Migros bünyesinde, 6698 sayılı Kanun'a uyum için gerekli aksiyonların takibi ve yönetilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Komitesi ("Komite") kurulmuştur. Komite'nin başlıca görevleri aşağıda belirtilmektedir:

 1. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak,
 2. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içinde gerekli görev dağılımını yapmak ve koordinasyonu sağlamak
 3. 6698 sayılı ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yapılması gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
 4. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirket iş ortakları nezdinde farkındalığı arttırmak,
 5. Migros’un kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak,
 6. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuatı takip etmek, hazırlanmış metinlerde, Politikalarda güncellemeler yapmak,
 7. Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve gerekli onayların alınmasının akabinde eğitimleri gerçekleştirmek,
 8. İlgili Kişilerin başvurularını hızlı şekilde karşılayacak bir mekanizma oluşturarak bunları karara bağlamak,
 9. İlgili kişilerin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek,
 10. Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,
 11. KVK Kurulu ve KVK Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek,
 12. Üst yönetimin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 13. Şirket'in kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini sunmak,

13. GÖZDEN GEÇİRME
Bu politika yılda 1 kez Kişisel Verilerin Korunması Komitesi tarafından gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır. Üst yönetimin onayı sonrası güncellenmiş politika ilgili kişiler/taraflar bilgilendirilerek kullanılmaya başlanır.

14. SON HÜKÜMLER
İşbu Politika Kişisel Verilerin Korunması Komitesi tarafından hazırlanarak onaylanmış ve en son 30.11.2021 tarihinde güncellenmiştir. İşbu politikanın Türkçe dışında başka bir dile çevrilmesi durumunda iki politika arasındaki farklı ifadelerde her zaman Türkçe metni dikkate alınmalıdır. İşbu politika Migros Ticaret A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.

Özgün Markalar Kalite Politikası

Migros Etik Kuralları

1954 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk süpermarketler zinciri olan Migros kurulduğu günden bugüne “Dürüst Satıcı Migros” kimliği ve Türkiye’de perakendenin öncüsü olmayı sürdürmek için tüm iş süreçlerinde doğruluk, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve adilliği öncelikli prensipler olarak kabul etmiş ve “Birlikte Doğru Olanı Yaparız” inancı ile Migros Etik Kurallarını aşağıdaki sorumluluklar çerçevesinde belirlemiştir.

 • Şirketin Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları
 • Çalışanların Şirkete Karşı Sorumlulukları
 • Şirket ve Tedarikçilerinin Karşılıklı Sorumlulukları
 • Şirketin Topluma Karşı Sorumlulukları

1. ŞİRKETİN ÇALIŞANLARINA KARŞI SORUMLULUKLARI

Migros’un mevcut ve potansiyel çalışanlarına sunduğu işveren marka vaadi; “İyi İş, İyi Gelecek” olarak belirlenmiştir.

Migros’un çalışma hayatına yönelik genel prensipleri, çalışanlarının hak ve yükümlülükleri ve çalışma koşulları Turuncu Kitap’ta yer alır. Bu kitabın içeriği, Migros ve iştiraklerinin çalışanlarını kapsar.

Migros ve iştirakleri birçok farklı dil, din ve etnik kökene mensup işgücüyle hizmet vermektedir. Bu doğrultuda, “İnsan Hakları” ve “Fırsat Eşitliği” konuları, insan kaynakları yönetim anlayışımızın ana politikaları arasındadır. Bu doğrultuda Migros bünyesinde çeşitliliğe ve kapsayıcılığa her daim önem verilir.

Migros hiçbir şekilde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrım yapmaz.

Migros, çalışanları ile ilgili kararlar alırken objektiflik ilkesine bağlı kalır, deneyim, bilgi ve yetenek ile pozisyonun gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin göreve uygunluğuna dikkat ederek, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır.

Migros çalışanlarına saygılı ve onurlu davranır, hiçbir çalışana kötü muamelede bulunulmasına izin vermez.

Migros, çalışanlarının itibarını ve onurunu zedeleyen, kişilik ve çalışma haklarının ihlali niteliğindeki davranışların sergilenmesine; fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığın bozulmasına neden olabilecek, çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü taciz (psikolojik, fiziksel, cinsel, sözlü) ve ayrımcılığa karşıdır ve tüm çalışanlar için adaletli ve saygın bir iş ortamının geliştirilmesini hedefler.

Çalışanlarının kendi rızaları dışında çalıştırılmasına izin vermez. Hiçbir çalışanı, hiçbir konuda baskı altında tutmaz, tüm çalışanları eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam eder.

İşyerlerinde çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez. Mesleki eğitim alan ve çalışma iznine sahip öğrenciler dışında 18 yaşın altında işçi çalıştırmaz.

Migros, stratejilerinin gerçekleştirilmesinde rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının teminini, sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler. Şirket strateji ve değerleri ile örtüşen, çalışan mutluluğu ve bağlılığına hizmet eden, objektif insan kaynakları sistemlerinin kurulması ve uygulanmasını sağlar.

Migros, çalışanlarının performans gelişimini desteklemek için herkese eşit şekilde eğitim ve kişisel gelişim olanakları sunar. “Performans Yönetim Sistemi” ile çalışanlarının eşit şartlarda, objektif, adil değerlendirme sonuçları doğrultusunda kariyer gelişimi, yedekleme, gelir paketi ve gelişim planlarının verimli bir şekilde yürütülmesini ve insan kaynakları süreçlerine yön verilmesini amaçlar.

Migros her seviyede çalışana “Gelişim Anlaşması” ile iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda eğitimler düzenler. İnsan kaynakları değerlendirme sistemleri sonuçları “Migros Perakende Akademisi Gelişim Planlama Sürecine” temel oluşturur.

Migros, Anayasa ve kanunlarla güvence altına alınmış olan sendikalaşma hakkına saygı duyulan bir iş ortamına sahiptir. Çalışanlarının örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli bütün yasalara uygun hareket eder.

Migros tüm çalışanlarına karşı yasalara ve toplu iş sözleşmesine bağlı tüm yükümlülüklerini yerine getirir, her ikisinin de yetersiz kaldığı durumlarda iş etiği kuralları çerçevesinde çalışanlarının hakkını gözetir.

Migros, faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğu açık bir şekilde yasaklar. Yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif edilmesi; diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde edilmesi rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilir.

Migros çalışanlarının kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde, güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma prensipleri çerçevesinde işler ve bu faaliyetler dışında kullanmaz.

Migros, çalışanlarının kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini korur ve gerekli güvenlik önlemlerini alır. Çalışanlarının kişisel verilerini hukuka uygun olarak, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak üçüncü kişilere, grup şirketlerine ve ilgili kanunlar kapsamında kamu kurumlarına aktarabilmektedir.

Migros, iş yeri ortamından kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerine karşı çalışanlarını korumayı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler. Güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlar ve yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına, yönetmeliklere ve kurum içi gerekliliklere uyar. Tehlikelerin belirlenmesi, sağlık ve güvenlik sorunlarının çözüme kavuşturulması dâhil olmak üzere, işyerlerinde sağlık ve güvenliği sürekli olarak iyileştirmek için çalışır.

2. ÇALIŞANLARIN ŞİRKETE KARŞI SORUMLULUKLARI

Migros çalışanları, yasal düzenlemeler, şirket politika, prosedür ve talimatları ile temel ahlaki, insani ve etik değerlere uyumlu hareket etmeleri gerektiğini bilirler. Migros’u taahhüt altına sokacak faaliyetlerden ve çalışma ortamını bozacak davranışlardan kaçınırlar.

Migros çalışanları “Migros Ticaret A.Ş. Hizmet Manifestosuna” uygun davranırlar. İşlerini yaparken uymaları gereken şirket talimat, prosedür ve yönetmeliklerine, şirket politikalarına ve etik kurallarına uygun davranırlar.

Migros çalışanları verilen görevi yerine getirirken azami ölçüde dikkat ve özen gösterir ve yapılan işin daha kaliteli, hızlı ve ekonomik olabilmesi için gayret sarf ederler.

Migros çalışanları şirketin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır ve mesai saatleri içinde doğru, dürüst ve güvenilir davranış biçimlerinin dışına çıkmazlar.

Migros çalışanları şirketin tüm demirbaş, alet, teknoloji ve kaynaklarını, amacına uygun, güvenli, ahlaki, yasal ve verimli bir şekilde kullanarak israftan kaçınmakla yükümlüdür. Çalışanlar şirketin sağladığı imkanları özel işleri için kullanmazlar.

Migros çalışanları çalışma saatleri dışında dahi olsa, iş sözleşmesiyle üstlendiği görev dışında hiçbir resmi veya özel kuruluşta görev kabul edemez.  Migros’un faaliyet konusuna dahil olsun veya olmasın, herhangi bir ticari işle bizzat veya dolaylı yoldan meşgul olamaz.  Adli veya idari makamlar tarafından verilen hakemlik, arabuluculuk, bilirkişilik görevleri bu yasağın dışındadır.

Migros çalışanlarının yasayla kurulan kurullardaki ve sivil toplum kuruluşlarındaki temsilcilik veya üyelik görevleri ile mesleğine veya uzmanlığına giren konularda şirket dışındaki bir kurum veya kuruluşta görev alması, yönetim kurulunun onayına bağlıdır.

Yasalara, yönetmelik ve talimatlara, politika ve prosedürlere, ve şirket etik kurallarına uygun olmayan davranışları sergileyen çalışanlar için şirket “Disiplin Uygulamaları Prosedürü” uygulanır. Çalışanların şirket içindeki çalışmalarını huzur içinde yapabilmesi, hizmetlerin iş birliği içinde yürütülmesi, şirketin ve çalışanların tam olarak korunması amacıyla uygulanan şirket “Disiplin Uygulamaları Prosedürü” Turuncu Kitap’ta yer almaktadır.

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdürler.

Çalışma hayatından bağımsız olarak, çalışanların rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleyi kişisel ödev ve sorumluluklarının bir parçası olarak değerlendirmesi beklenmektedir. Tüm çalışanlar, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticilerine ve / veya şirket iletişim kanallarına bildirmekle sorumludur.

Çalışanların şirket lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için devlet kurumlarına, tedarikçilere, müşterilere, çalışanlara ve diğer paydaşlara ödeme veya maddi değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi veya, rüşvet ve yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan davranışta bulunması, verilecek kararları etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan hediye, ağırlama veya diğer armağanları teklif etmesi ve bu tür taleplerde bulunması yasaktır.

Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında herhangi bir şey yapılıp yapılmamış olması, menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemiş olması durumunda dahi “Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası”na aykırı hareket edilmiş kabul edilir.

Siyasi partilere, siyasetçilere ya da herhangi bir kuruluşa şirket ile ilgili herhangi bir kolaylaştırıcı işlem yapılması için ödeme yapılmasının yanı sıra maddi ve / veya ayni katkı sağlanması yasaktır.

Migros çalışanlarının yakın derece akrabalarını işe almak ve çalışanların akrabaları ile iş yapmak ve “çıkar çatışmasına” neden olabilecek kişisel bağı olan kişiler ile iş yapmak yasaktır. Migros çalışanları yakın aile bireylerinin çalıştığı, ortak ya da sahibi olduğu diğer şirketlerle, müşteri, tedarikçi ya da rakip ile birebir iş ilişkisinde bulunurken şirket yöneticilerinin bilgisi dahilinde hareket eder.

Migros çalışanları, Rekabet Mevzuatı, şirket Rekabet Uyum Politikası ve şirket Kurumsal Olmayan İletişim Araçlarına ilişkin Politikası doğrultusunda hareket etmek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Rekabete aykırı olabilecek; rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu yönde etki doğurabilecek nitelikte iletişimlerde bulunmamak, “Rekabet Hukuku” açısından sakınca doğurabilecek bilgileri paylaşmamakla yükümlüdür.

Çalışanlar, şirket politikaları, talimatları ve bilgisi dışında kişisel veri toplamayacağını, bulundurmayacağını, saklamayacağını (işlemeyeceğini) ve paylaşmayacağını kabul ve taahhüt ederler. Çalışanlar yaptıkları iş gereği şirket, müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar hakkında edindikleri kişisel bilgileri iş gereği dışında ve gerekli güvenlik önlemlerini almadan paylaşmazlar.

Çalışanlar pozisyonun ya da yapılan işin gereği olarak öğrenilen gizli ve özel bilgileri şirket dışına sızdırmazlar, şirket yönetiminin onayı olmadan görsel ya da yazılı medya kuruluşlarına röportaj, demeç ya da beyanat vermezler.

Çalışanlar, sosyal medya/ağlarda var olurken ve paylaşımlarda bulunurken Migros çalışanı olmanın getirdiği sorumlulukları göz önünde bulundurarak hareket etmelidirler.

Sosyal medya/ağlardaki paylaşımlar, hukuki düzenlemeler açısından herhangi bir idari veya cezai sonuca sebep olmasa da, bazı hallerde farklı kültür veya örf ve adetler açısından olumsuz algı veya sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle Migros çalışanları sosyal medya/ağ kullanımı ile ilgili uyulması gereken genel prensiplere ve şirket “Sosyal Medya Kullanım Prosedürü”ne uygun hareket etmelidirler.

Migros çalışanları etik kuralların ihlali ile karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumlarda, duyarsız ve tepkisiz kalmayarak ve vakit kaybetmeden yöneticilerine ve / veya şirket iletişim kanallarına bildirmekle sorumludurlar.

3. ŞİRKET VE TEDARİKÇİLERİNİN KARŞILIKLI SORUMLULUKLARI

Migros bir ürünü veya hizmeti satın alma kararını, “Sorumlu Tedarik Politikası” ile saptanmış ve paylaşılmış kriterler doğrultusunda verir.

Migros, hukuki açıdan kurallara uygun şekilde kurulmuş ve hukuka saygılı biçimde faaliyet gösteren firma ve şirketlerden hizmet almakta ve acenteler de dahil olmak üzere temsil/vekalet ve iş ortaklığı ilişkisi içerisinde iş yapılan tüm firmalara kanunen uygun hizmetler karşılığında ödeme yapar.

Migros iş ortaklarının faaliyetlerinde Migros'un imaj ve saygınlığına gölge düşürmemeleri ve iş etiği ilkelerine önem vermelerine dikkat eder. Bu nedenle mal ve hizmet alınan kuruluşların yasalara uygun hareket ettiği kontrol edilir ve gerekli takip yapılır.

Migros tedarikçilerinden kendilerini sürekli geliştirme üzerine çalışmalarını bekler ve tedarikçilerine yardım ve rehberlik sunarak sürekli gelişmelerine katkı sağlar.

Migros kendisine hizmet veren şirketlerin özel bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

“Migros sürdürülebilirlik stratejileri” doğrultusunda, tedarikçilerin kaliteli ve güvenli ürün üretmelerinin yanı sıra; çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, iş etiği, çevresel etkiler ve güvenli üretim ile ilgili performanslarını takip eder ve uluslararası standartlara sahip denetim kuruluşları tarafından denetlenmesini sağlar.

Migros tedarikçileri,

 • İnsan hakları ilkelerine saygılı olmalı,
 • Ulusal ve uluslararası etik kurallara uymalı,
 • Sendikal haklara saygı duyarak, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli bütün yasalara uygun hareket etmeli,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalı,
 • Çevreyi ve doğal kaynakları korumalı,
 • Sundukları mal ve hizmetlerin, ticari, lojistik, üretim, mali işler ve insan kaynakları gibi tüm süreçlerinde, ulusal ve uluslararası tüm mevzuatlara uygun hareket etmeli,
 • Çocuk işçi çalıştırılmaması konusundaki tüm geçerli yasalara ve yönetmeliklere uygun hareket etmeli,
 • Çalışanlarına, paydaşlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, müşterilerine, rakiplerine, çevreye ve topluma karşı iş ilişkilerinde karşılıklı güveni zedeleyecek davranışta bulunmamalı,
 • Migros ile iş ilişkisi nedeni ile sahip olduğu bilgileri Migros’un izni olmadan hiçbir özel veya tüzel kişi ile paylaşmamalı,
 • Tedarikçiler; devlet memurlarına, kamu kurumlarının diğer temsilcilerine, onların tarafsızlığını gölgeye düşürebilecek veya mevcut kanunları ihlal edebilecek hediyeler, parasal menfaatler veya davetler teklif etmemeli,
 • Migros çalışanlarına veya birlikte çalışılan diğer tedarikçilere, tarafsızlıklarını gölgeye düşürebilecek ve rüşvet niteliğinde sayılabilecek herhangi bir hediye, menfaat, hak veya yardım sunmamalıdırlar.

Migros tedarikçilerinin Migros çalışanlarına iş yemekleri dışında kişiye özel organizasyon, tatil vb. teklif etmesi kabul edilemez. Bayramlarda ve yılbaşlarında gönderilen çikolata ve ajanda gibi hediyeler haricinde büyük maliyetli hediyeler sunulması yasaktır.

Migros tüm faaliyetlerinde yasal kurallara uygun hareket eder. Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamaz.

Migros tedarikçilerinin adının yolsuzluk, kara para aklama veya rüşvet ile anılması kabul edilemez.

Migros, faaliyetleri kapsamında geçerli olan tüm rekabet yasalarına sıkı bir şekilde uymayı taahhüt eder. Migros, faaliyetlerin rekabet hukuku açısından uyumunu takip eder, olası risklere ilişkin gerekli aksiyonları ve önlemleri alır, tüm çalışanların bilinçlendirilmesi amacıyla gerekli eğitim ve denetim faaliyetlerini süreklilik arz edecek bir biçimde yürütür, tedarikçilerinden de aynı özeni ve dikkati bekler.

Tedarikçiler şikayet ve önerilerini şirket iletişim kanallarından iletebilirler.

4. ŞİRKETİN TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLARI

Migros, “Migros Size İyi Gelecek” sloganı ile gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla faaliyetlerinde çevresel etkileri kontrol altında tutarak doğal kaynakların verimli ve tasarruflu kullanımına önem verir.

Migros’tan beklenilen hizmet standartlarına ulaşmak için tüm birimler birlikte gayret gösterir, Migros yenilikçi ve öncü projelerle toplumsal duyarlılığı ve sorumluluğu gelecek nesillere taşımayı hedefler. Sürdürülebilir değerler zinciri oluşturmak adına çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer tüm paydaşlar faaliyetlere dahil edilir.

Migros, operasyonlarından kaynaklanan toplumsal ve çevresel etkileri sürekli takip eder, kontrol altında tutar, tüm faaliyetlerinde doğanın, tarihi dokunun korunmasına, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.

Migros, vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler.

Migros, tüketicilere sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmak, gelecek nesillerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak için tedarikçiler ve resmi kurumlarla iş birliği yaparak, insana, çevreye ve hayvan refahına duyarlı üretim modelleri geliştirmeyi hedefler ve tedarikçileri bu yönde teşvik eder.

Migros, toplum sağlığına yönelik önemli projeler geliştirir, “İyi Yaşam” mottosu altında yürütülen “dengeli beslenme” ve “harekete geçme” uygulamaları ile müşterilerin sağlıklı ve iyi yaşamı bir hayat biçimi haline getirmelerini teşvik edici çalışmalar yürütür. Sağlıklı yaşam, dengeli beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve enerji dengeleme konularında tüketici farkındalığının artırılmasına destek vermek amacıyla iletişim ve eğitim programları yürütür.

Migros, gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla; çevresel etkileri kontrol altında tutarak doğal kaynakların verimli ve tasarruflu kullanımına önem verir. Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik projelerle çevre dostu bir şirket olarak toplumsal duyarlılık ve sorumlulukları gelecek nesillere taşır.

Migros, diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı ve rencide edici ifadeler kullanmaz.

Migros, topladığı tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alır. “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ve “Bilgi Güvenliği Politikası”nda belirtildiği şekilde, bilgilerin sunulduğu ve bilgilerin toplanması sırasında açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanır.

5. MİGROS ETİK KURULU ve İHLAL BİLDİRİMİ

5.1. Etik Kurulu

Migros Etik Kurul’u şirket genelinde etik kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine destek olmak ve “Migros Etik Kuralları” çerçevesinde bir ihlalin söz konusu olduğu durumda iddiaları inceleyerek gerekli tedbir, önlem ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapar.

“Etik Kurul” şirketimiz iletişim kanallarından ulaşan bilgi ve ihbarları şirketimiz etik ilkeleri çerçevesinde inceleyip, değerlendirir ve karar verir.  Etik Kurul ihtiyaç halinde ve en az dört ayda bir olmak üzere toplanır ve çalışmalarını raporlar.

“Etik Üst Kurul” Etik Kurul tarafından iletilen şirket içi etik uyuşmazlıkları değerlendirip tüm şirketi ilgilendiren kararlar almak üzere oluşturulmuş özel işlevli kuruldur. Etik Üst Kurul ihtiyaç halinde toplanır.

5.2. İhlallerin Bildirimi

Bir davranışın şirket politikalarına ya da yasalara uygunluğundan şüphelenildiğinde, etik kuralların, şirket politikalarının ya da yasaların ihlal edildiği öğrenildiğinde, ihlal edildiğinden şüphelenildiğinde; şirket menfaatlerine aykırı durumlar tespit edildiğinde duyarsız ve tepkisiz kalınmamalı, söz konusu durum vakit kaybetmeden Migros iletişim kanalları aracılığıyla rapor edilmelidir.

Migros çalışanları “Migros Etik Kurallarında” belirtilen durum ve davranışların ihlali ile karşılaştığında derhal bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Örneğin,

 • Çalışanın kendisine veya çalışma arkadaşlarına rüşvet teklif edilmesi,
 • Çalışanın şahit olduğu veya bildiği menfaat ilişkileri ve/veya çıkar çatışmaları,
 • Şirket kayıtlarında fark edilen herhangi bir usulsüzlük,
 • İhale ve satın almalarda karşılaşılan kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar,
 • Herhangi bir müşteriye veya tedarikçiye yasal ve şirket içi düzenlemelere aykırı şekilde menfaat sağlanması,
 • Şirket dahilinde veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin “Migros Etik Kuralları”na aykırı davranışlarda bulunmak üzere çalışanları zorlaması.
 • Migros çalışanları yardım almak ya da endişelerini bildirmek için aşağıdaki kaynaklardan herhangi biri ile iletişime geçebilir, yapılan bildirimler Etik Kuruluna iletilir, incelenir, gerekli aksiyonlar alınır ve ilgili birimlere raporlamalar yapılır.

Migros İletişim Kanalları:

 • Yönetici,
 • Organizasyon şemasındaki yöneticinin yöneticileri,
 • Etik Kurulu Elektronik Posta Adresi: etikkurul@migros.com.tr,
 • Müşteri Hizmetleri Telefon Hattı: 0850 200 40 00,

Etik ve İK Uyum Departmanı Anadolu Grubu İletişim Kanalları:

Bilgi Güvenlik Politikası

Migros Ticaret A.Ş. Yönetimi;

Bilgi sistemlerinden kaynaklanan güvenlik risklerinin yeterli düzeyde yönetildiğinden emin olmak için, bilgi sistemlerinin ve üzerinde işlenmek, iletilmek, depolanmak üzere bulunan verilerin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini sağlayacak önlemlere ilişkin kontrollerin geliştirilmesini, işletilmesini, güncelliğinin sağlanmasını ve gerekli yönetsel sorumlulukların tanımlanmasını taahhüt eder.

Bilgi güvenliği kontrolleri kapsamında, her kontrol süreci için; süreç sahiplerini, rollerini, faaliyetlerini ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlar ve bu yetki, rol ve sorumlulukları periyodik olarak gözden geçirir.

Bilgi güvenliği kontrollerine ilişkin hedeflenen sonuçların üretilebilmesi için gereken kaynakların ve ortamın sağlanmasını taahhüt eder. Hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti ve sürekli iyileştirilmesi için düzenli kontroller sağlar.

Bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin bilgi güvenliği politikalarını tesis eder, yılda en az bir kez olmak üzere gözden geçirerek iş alanında gerçekleşen değişiklikler veya teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelliğini sağlar ve ilgili tüm paydaşlara duyurur.

Bilgi sistemleri kontrollerine ilişkin etkinlik, yeterlilik ve uygunluk ile öngörülen riskleri ve bu risklerin etkisini azaltmaya yönelik faaliyetleri devamlı bir şekilde takip eder ve değerlendirir. Bilgi sistemlerine ilişkin yaptığı risk analizlerini, yılda en az bir defa veya bilgi sistemlerinde meydana gelebilecek önemli değişikliklerde tekrarlar. Değerlendirme neticesinde tespit edilen önemli kontrol eksikliklerinin üst yönetime raporlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını garanti eder.

Risk önceliklerine göre tüm kritik iş süreçlerinin sürekliliğini sağlamak için iş sürekliliği planlarını hazırlar. İş sürekliliği planlarında, kritik iş süreçlerine ilişkin kabul edilebilir kesinti sürelerini ve kabul edilebilir azami veri kaybını belirler.

Bilgi güvenliği yaklaşımında insan faktörünün öneminin farkındadır. Bu nedenle, Şirket personelinin bilgi güvenliği bilincinin geliştirilmesi ve teknik yetkinliğinin sağlanması için gereken eğitimlerin alınmasını destekler. Bütün personelin Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası’ndan haberdar olması ve buna uygun hareket etmesi için gereken faaliyetleri uygular. Bilgi güvenliği bilinçlendirme çalışmalarına rağmen insan kaynaklı kasıtlı tehditlerin gerçekleşmesi durumunda disiplin sürecinin çalıştırılacağını garanti eder.

Bilgi güvenliği politikasının güncelliği ve güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği sürecine ilişkin rollerin tanımlanması ile bu politika ile ilgili alt prosedürlerin hazırlanması ve yayınlanmasından Bilgi Güvenliği Yöneticisi sorumludur.

Bu kapsamda Migros Ticaret A.Ş.;

 • Migros’un ve Migros ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak, bu bağlamda ilgili mevzuatları temel alarak gerekli önlemleri almak,
 • Migros servislerinin sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak,
 • Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde idari ve teknik güvenlik önlemleri almak,
 • Bilgiye erişimi kontrol etmek için sınırlı yetkilendirme kurallarına uygun olarak erişim hakları atamak, yetkisiz erişimi engellemek ve gerektiğinde erişim haklarını kaldırmak,
 • Yazılım geliştirilirken güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak,
 • Virüs gibi zararlı kodlara ve şirket dışından siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını korumak  için önlemler almak,
 • Bilgi güvenliği olaylarına karşı bir olay müdahale süreci geliştirmek,
 • Çalışanlarına bilgi güvenliği eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile bilgi güvenliği farkındalığını artırmak,
 • Yasa,  yönetmelikler ve  uluslararası kartlı ödeme sistemleri ile ilgili standartlara (PCI DSS) uymak ve belgelendirmek,
 • Migros’un ve Migros ile iş ilişkisi içerisinde olan iş ortaklarının Migros Bilgi Güvenliği Politikalarına uyumunu sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • İç ve dış sızma testleri yaparak gerekli önlemleri almak,
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin amaçlanan sonuçları yerine getirme başarısını periyodik olarak gözden geçirmek, gerekli iyileştirmelerin zamanında hayata geçirilmesini güvence altına almaktır.

Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası ister tam zamanlı ister yarı zamanlı, daimî ya da sözleşmeli olsun, şirket bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm personeli için, coğrafi konumdan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmalara girmeyen üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunların bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır.

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi: 02.05.2023

Ev İçi Şiddet ve İstismara Karşı İş Yeri Politikası


AMAÇ

Migros olarak, İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Politikası ile paralel olarak, bireyler arasında işe alım, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı, performans, ücret, kariyer gelişimi, eğitim ve izin konularında cinsiyet ve fırsat eşitliğine dayalı politikaları benimseriz. Hiçbir şekilde cinsiyet ayrımı gözetmeyiz. İnsan odaklı yaklaşımımızın en önemli göstergelerinden biri olan topluma değer katma anlayışımız kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen projeler hayata geçiririz.

Ev içi şiddet politikasının amacı; tüm çalışanlarımızda ev içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak, şiddetin hiçbir türüne anlayış göstermeyen bir iş ortamı yaratmak, şiddete maruz kalan çalışanların bu durumu fark etmelerine ve gerekli adımları atmalarına olanak sağlamaktır. Şiddet, insan hakları ihlalidir. Şiddet, çalışanın çalışma becerisini etkiler, hem ekonomik sorunlar hem de işe devam sorunları yaratır.

TANIMLAMALAR

Ev İçi Şiddet:
Aynı hane içinde yaşayan bireylerin diğer üyesi veya eski üyesine karşı fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik veya siber olarak hükmetmesi, güç ve kontrol kazanma amaçlı zor kullanıcı davranışta bulunmasıdır.

Fiziksel Şiddet:
Şiddet uygulayan kişinin, mağduru saldırgan davranışlar ile kontrol altına almaya çalışmasıdır. Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere vurmak, itmek, tokat atmak, yumruk atmak, kesici, delici veya yakıcı aletlerle tehdit etme, yaralama, bir obje fırlatma yolu ile mağdurun yaralanmasına veya ölüme yol açma da fiziksel şiddet olarak kabul edilir.

Cinsel Şiddet:
Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere istenmeyen cinsel ilgi ve tecavüz de dahil olmak üzere, zorla cinsel temas kurulmasıdır. Cinsel içerikli taciz, tehdit ve hakaret de cinsel şiddete girer. Bu davranışlar sözlü, yazılı veya siber ortam aracılığı ile yapıldığında da cinsel şiddet olarak değerlendirilir.

Psikolojik Şiddet:
Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, kişinin diğer bir kişi üzerinde kontrol kurmak amacı ile denetlemesi, sınırlaması, küçük düşürmesi, aşağılaması, tehdit etmesi suretiyle duygusal şiddet uygulamasıdır.

Ekonomik Şiddet:
Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, kişinin ekonomik kararlarında bir diğer kişiye sistematik baskı uygulaması, hareket alanını sınırlaması, gelirini kontrol etme, elinden alma, mallarına zarar verme ve varlıklarına el koymadır.

Siber Şiddet:
Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta, metin mesajları, telefon mesajları, sosyal medya hesapları yoluyla gerçekleştirilen kontrol, takip ve tehdittir.

İLKELERİMİZ

Migros, ev içi şiddetin önlenmesi amacı ile çalışanlarına eğitimler verir, ev içi şiddet mağdurlarına bilgilendirme, talep etmeleri halinde anlaşma yapmış olduğu Danışmanlık firması tarafından konunun uzmanlarına yönlendirme desteği sağlar. Ev içi şiddetin bir sonucu olarak mağdurun kronik işe devamsızlığı, geç gelme, iş ile ilgili performans düşüklüğü olabilir. Migros sorunun çözümüne yönelik yaklaşımlar sergiler, mağdur çalışanının haklarını korur, mahremiyetlerini korur, anlaşma yaptığı Danışmanlık Firmasına ait psikolojik destek hatları sayesinde destek verilmek üzere yönlendirilmesini sağlar ve güvenliğini sağlayabilmek amacı ile resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarına başvuru yöntemleri konusunda bilgilendirme yapar.

ANKET ÇALIŞMALARI YAPMAK

Migros, çalışanlarda şiddet algısını ve şiddet durumunda yapılması gerekenler konusundaki bilincin ölçülmesine yönelik (sahada ve genel müdürlük personelleri arasında, yöneticiler veya personellerin katılımı ile) anket çalışmaları yürütür ve sonuçlarını analiz ederek şiddeti önlemeye yönelik yeni aksiyon programları oluşturur.

EĞİTİM PROGRAMLARI OLUŞTURUP GERÇEKLEŞTİRMEK

Migros yapılan anketler sonrasında eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek tüm çalışanlara yönelik şiddet üzerine farkındalık yaratma ve yöneticilere şiddete maruz kalan çalışanlarına nasıl yaklaşacakları ve hangi prosedürleri takip etmeleri gerektiği ile ilgili eğitim verir. Ayrıca şiddeti önlemede ve bilinç oluşturmada önemli bir adım olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak amacı ile “Eşitliğe Değer” eğitim programını tüm mevcut çalışanlarına ve işe yeni başlayan çalışanlara verir.

GİZLİLİK VE ÖZEL HAYATIN MAHREMİYETİ

Şiddete maruz kalanların uğradıkları şiddeti kanıtlamalarının ve bu konuda adım atmalarının zor olacağının farkındayız. Bu nedenle şiddete maruz kalanın ya da tanıklık edenin beyanını esas kabul ederiz. Ancak destek talep edildiğinde adli mercilere yansımız olduğuna dair belge talebinde bulunabiliriz. İstismara maruz kalan çalışanların, Şirketimiz ile paylaştıkları bilgileri gizli tutarız. Bu durum mağdurun iş yerinde kişisel ve mesleki gelişimine, performansına, ücretine ve kariyer gelişimine hiçbir suretle engel olmaz. Şiddet yaşayan mağdurun bu durumu Danışmanlık Firmasına ait psikolojik destek hatları ile paylaşması, mağdura yardım etme fırsatı sunacaktır. Bu sebeple Migros, bu bireylere yaşadığı şiddet konusunda sessiz kalmamalarını tavsiye eder.
Bu süreçte Migros kişisel verilerinizin korunmasına ve yetkisiz kişilerce kullanılmamasına büyük önem verildiğini, ayrıca kişisel verileriniz konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen teknik ve idari tedbirleri ile beraber, işlemekte olduğumuz verilerin güvenliği konusunda son derece hassas koruma önlemleri almakta olduğumuzu da belirtmek isteriz. Migros Ticaret A.Ş. Ev İçi ve İstismara Yönelik İşyeri Şiddet Politikası Hakkında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni için tıklayınız.

GÜVENLİ BAŞVURU

Çalışanın mağdur olması durumunda, çalışan Şirketimizin anlaşma yapmış olduğu Danışmanlık Firmasına ait 0212 8009030 numaralı online danışmanlık hattına başvurabilir.

Ev içi şiddete maruz kalan çalışan, Danışmanlık fırmasından alabileceği psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hukuki bilgi hizmeti haricinde, işbu politikada belirtilen şekilde; maaş hesabında değişiklik/avans verilmesi/idari izin gibi talepleri olması durumunda, bu taleplerini Migros’ta kurulmuş olan Komiteye e-mail yoluyla iletebilir. Komite (Bölge Müdürü, Mağaza Müdürü, Endüstri İlişkileri Sorumlusu, Mağaza İnsan Kaynakları Sorumlusu, Merkez Kadro İnsan Kaynakları Sorumlusu, Hukuk Sorumlusu, Kurumsal İletişim sorumlusundan oluşur. (Komitenin mail adresi: siddetlemucadele@migros.com.tr’dir.) Komite zorunlu ve gerekli ise kişinin sorumlu olduğu ilgili Bölge İnsan Kaynakları Sorumlusu, Bölge Müdürü ve/veya Mağaza Müdürü’ne bilgi verebilir. Komitede yer alan ilgili İnsan Kaynakları sorumlusu bundan sonraki süreçlerin yürüyebilmesi için çalışan ile irtibatta olur. Her bir süreç için çalışanın onayını alarak ilerleme sağlanır.

EV İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN KİŞİ ŞİRKET ÇALIŞANI DEĞİLSE

Şirket dışı şiddete maruz kalan kişinin online danışmanlık hattına başvurması durumunda, Danışmanlık Firmasından alınan hizmet kapsamında bu hattın sadece Migros çalışanlarına ait bir hat olduğu belirtilir. Süreç yürütülmez.

EV İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN ÇALIŞAN

Migros, ev içi şiddete maruz kaldığını beyan eden çalışanına şu konularda destek sağlar.

1. Danışmanlık Firması “Avita”dan alınan hizmet kapsamında Avita’ya ait 0212 8009030 numaralı telefondan 7/24 psikolojik danışmalık ve rehberlik desteği Avita firması tarafından sağlanır.

2. Danışmanlık Firması “Avita”dan alınan hizmet kapsamında Avita’ya ait 0212 8009030 numaralı telefondan 7/24 hukuki bilgi hizmeti desteği Avita firması tarafından sağlanır.

3. Maaşının kendi adına açacağı yeni bir maaş hesabına yatırılması

4. Adli mercilere yansımış belge olması şartı ile çalışanın içinde bulunduğu durumda ihtiyaç duyabileceği öngörülmeyen giderleri için yılda bir defa olmak ve 6 ay içerisinde tahsil edilmek üzere 1 brüt aylık maaşa kadar avans verilmesi

5. Adli mercilere yansımış belge olması şartı ile çalışanın güvenlik, korunma, yeni ev bulma, danışmanlık ve sağlık hizmeti alması amacıyla yılda azami 10 güne kadar ücretli idari izin verilmesi. Bu izin bir takvim yılı olan 01 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında uygulanır. İzin, saatlik olarak tek bir gün veya birden çok günde alınabilir.

Ancak bilinmelidir ki; şirket içi sağlanan destek mekanizmalarına başvuruda bulunan kişinin kasıtlı yalan söylediği ya da yanlış beyanda bulunduğu yönünde kesin deliller oluşması durumunda, durumun tespit edilebilmesi için iç denetim ve disiplin süreci başlatılabilir.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜZDE BAŞVURABİLECEĞİNİZ KURUMLAR

Acil Telefonlar
 1. Polis İmdat 112
 2. Jandarma 112
 3. Acil 112
 4. Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Hizmet Danışma Hattı
 5. Alo Baro 4442618
Destek Alınabilecek Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları
 1. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı: 0212 6569696 / 0549 6569696
 2. Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı: 0212 2925231-32
 3. Sivil Toplum Kuruluşları
 4. Belediyelerin Kadın Dayanışma Merkezleri
Şikayet ve İhbar
 1. Valilikler / Kaymakamlıklar
 2. Polis Merkezleri
 3. Jandarma Karakolları
 4. Adli Makamlar (Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile Mahkemeleri)
 5. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
 6. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
 7. Sağlık Kuruluşları

*Migros, bu politikayı, herhangi bir zamanda önceden bildirim yapmaksızın değiştirme, yerine yeni bir politika uygulamaya ya da geri çekme hakkını saklı tutar.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcılık Politikası

1. Amaç

Migros olarak BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ilkelerini rehber alır ve tüm faaliyetlerimizi uluslararası standartlar doğrultusunda toplumsal fayda gözeterek yürütürüz. Bu ilkeler ve Migros İyi Gelecek Planımız çerçevesinde, toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğini kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak konumlandırırız.

Çalışma hayatında eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik ederken aynı zamanda tüm süreçlerimizi herkesin haklara, fırsatlara ve kaynaklara erişimde eşit olduğu bilinciyle yönetme gayesi taşırız. İşlerin ve yetkinliklerin cinsiyeti olmadığı anlayışını benimser ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık başta olmak üzere her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmayı hedefleriz.

İnsan haklarına saygılı, her açıdan adil, herkesin potansiyelinin tamamını kullanabildiği ve çalışma haklarının sürekli iyileştirildiği bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla tüm paydaşlarımızla beraber çalışır, kapsayıcı ve eşitlikçi adımlar atarız.

2. Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği

İnsan Kaynakları süreçlerimizin her bir aşamasında eşit istihdam fırsatı ilkesini destekleriz. Migros Entegre İnsan Kaynakları Sistemleri kapsamında farklı görüş ve bakış açılarına açık, her türlü fikre eşit düzeyde değer veren, iş ve karar alma süreçlerine cinsiyete dayalı ayrım gözetmeyen bir iş ortamı yaratmayı amaçlarız. Migros’ta yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu vb. sebeplerle hiçbir şekilde ayrım yapılmaz. Çeşitliliği benimser ve her çalışanın kuruma getirdiği benzersiz becerileri, deneyimleri ve bakış açılarını tanır, bireysel farklılıklara değer veren ve saygı duyan bir kültürü teşvik ederiz.

Çalışanların her türlü değerlendirme sürecinde bilgi, beceri, deneyim, yetkinlik ve objektif esaslarla belirlenmiş performans kriterlerinin belirleyici olması esastır. Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından birinin toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunun farkında olarak; yetenek kazanımı süreçleri, eğitim ve gelişim, kariyer gelişimi, terfiler, iş-özel yaşam dengesi, ücretlendirme ve yan haklar konusunda fırsat eşitliğinin sağlanmasına hassasiyetle yaklaşırız. “Eşit İşe Eşit Ücret” yaklaşımı çerçevesinde, tüm çalışanlarımıza, objektif değerlendirme sonuçlarına dayanarak eğitim ve gelişim, performans ve kariyer yönetimi, ücret ve yan haklar dahil tüm uygulamalarımızda eşit olanaklar sunarız.

Adil, şeffaf ve objektif kriterlere dayalı yaklaşımla tüm çalışanlara fırsat eşitliği sağlamayı, cinsiyet kaynaklı dezavantajları önlemeyi ilkesel olarak benimseriz. Fırsat eşitliğine dair farkındalık yaratma amacımız doğrultusunda kadınların çalışma hayatına katılımını destekler, kadın yönetici sayısını artırmak için çalışır ve eğitimler düzenleriz.

Engelli bireylerin ve dezavantajlı kişilerin istihdamı konusunda yasalara uygun hareket eder, şirketimizin imkanlarını bu bireylerin istihdamı konusunda en iyi faydayı sağlayacak şekilde kullanmaya özen gösteririz. Engelsiz Migros kapsamındaki mağazalarımızda dezavantajlı müşterilerimize yönelik özel hizmetler sunarak toplumumuzun her kesimine hizmet etmeye çalışırız. İnternet sitemizi ve Sanal Market mobil uygulamamızı görme engelli bireylerin kullandığı ekran okuyucu programla uyumlu hale getirerek sesli simülasyon teknolojisi ile müşterilerimize sesli anlatım ile işlemler konusunda bilgilendirmelerde bulunuruz.

Aile İçi Şiddet ve İstismarı önleme politikamızı; tüm çalışanlarımızda aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak, şiddete sıfır tolerans yaklaşımıyla iş ortamını şekillendirmek, aile içi şiddete maruz kalan çalışanların bu duruma karşı çıkmalarına ve gerekli adımları atmalarına olanak sağlamak amacıyla yürütürüz.

Migros olarak, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – SDG 5) ve “Kadının Güçlenmesi İlkeleri” doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendiririz.

3. Kurum İçi Uygulamalar ve Bilinçlendirme Çalışmaları

Migros’ta Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği kapsamındaki çalışmaları FarklıyızEşitiz markası altında sürdürürüz, çünkü…

Cinsiyet ve Fırsat eşitliğini çalışma prensibi haline getirmek adına eşitlik konusunda farklı başlıklarda projeleri hayata geçirir, bunların sürdürülebilir olmasını sağlar ve yenilerini üretmeye de devam ederiz. Disiplinler arası kurulan çalışma gruplarıyla cinsiyet ve fırsat eşitliği alanında yapılabilecek çalışmaları çeşitlendirir, bu konuda uzman danışmanlar rehberliğinde yol alırız.

Şirket içinde eşitlik bilincinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla birçok eğitim ve gelişim programını hayata geçirir ve eşitlikçi uygulamalar hakkında bilgiler paylaşırız. İşe giren her Migros çalışanı oryantasyon sürecinde kendisine tanımlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimlerini alır ve Migros hayatına bu farkındalıkla başlar.

Çalışanlarımızın %40’ını kadınların oluşturduğu, ülkemizde en fazla kadın istihdamı sağlayan şirketlerin başında yer almaktayız. Karar alıcı pozisyonlardaki kadınların oranlarını da önemser ve takip ederiz. Yönetimin her aşamasında kadın oranını artırma taahhütlerimiz kapsamında kadın yönetici oranımızı her sene artırırken 2027 sonuna kadar yüzde 35’e yükseltmeyi hedefliyoruz. Kadın çalışanlarımızı yönetsel rollere hazırlamak için düzenlediğimiz “Potansiyelini Keşfet” ve “Lider Kadınlar” isimli özel gelişim programlarımızla kadın çalışanların deneyim kazanarak uzmanlıklarını geliştirmelerine, motivasyon kazanmalarına, iş ve sosyal hayatta özgüvenli adımlar atmalarına destek oluruz.

LEAD Network EU CEO Taahhüdünün imzacıları arasındayız. Direktör ve üzeri pozisyonlarda ve üst yönetimde kadın oranını artırmayı hedefler, her mağazamızda en az bir kadın yöneticimizin olması için çalışmalarımızı sürdürürüz.

Çalışanlarımıza iş ve özel hayat arasındaki dengeyi sağlayabilmeleri için destek programları sunarız. Mutlu Aile markası ile ebeveynlik, hamilelik, doğum sonrası iş hayatına dönüş ve yasal haklar, sağlıklı beslenme, aile içi etkileşim gibi konularda kısa eğitim ve video içerikleriyle tüm çalışanlarımıza ebeveynlik yolculuklarında destek oluruz.

Eşitlik yaklaşımımıza dair yaptığımız tüm çalışmaların bilgilendirmesini aylık olarak hazırladığımız “Haberim Var” isimli dijital bültenlerle yaparız. Şirketimiz içinde yapılan tüm iletişimleri toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğini destekleyici söylemler ile tasarlarız.

Şirket içinde farklı departmanlar ve görevlerden çalışma arkadaşlarımızın katılımları ile oluşturduğumuz cinsiyet eşitliği çalışma grupları sayesinde bir gönüllülük ağı oluşturarak ve eşitlik eğitmenlerimizin de desteği ile toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifimizi genişletmek ve sürekli iyileşmenin önünü açmak amacıyla çalışmalar yürütürüz.

4. Kurum dışı uygulamalar ve bilinçlendirme çalışmaları

İlçe Halk Eğitim Merkezleri ile iş birliği içerisinde kurulan Aile Kulüplerimiz ile her yaştan kadın, erkek ve çocuğun yeteneklerini geliştirmeyi amaçlarız. Aile Kulüplerinde ücretsiz meslek edindirme ve yetenek geliştirme kursları vermemizin yanı sıra benzer ilgi alanlarına sahip kişiler için sosyalleşme ve Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar ile kendi işlerini kurma imkânı sağlarız.

2021’de hayata geçirdiğimiz Migros Kadın Akademisi ile kadınlara yeni beceriler kazandırarak istihdama katılmalarına ve kendilerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlarız. Migros Perakende Akademisi ve Aile Kulüplerinin ortak ürünü olan bu programda, kişisel gelişim ve mesleki eğitimler ve aile içi ilişkilerden marka yaratmaya kadar birçok alanda eğitimler sunarız. Platformun hedef kitlesi kadınlar olmak ile birlikte eğitime ulaşmak isteyen herkese eşit koşullarda hizmet sağlarız.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğindeki “Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı” kapsamında, kadın girişimcilerin kariyer yolculuklarında ihtiyaç duyacakları öğretileri, online ve fiziki kampların yanı sıra mentorluk desteğiyle paylaşırız. Migros standartlarına uygun ürünleri Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarında tüketicilerle buluşturarak kadınların iş dünyasında güçlenmesini destekleriz.

Kadınları güçlendirmek ve dayanışma içinde gelişmelerini sağlamak hedefiyle İyi Gelecek Elçileri programını yürütürüz. Bu program sayesinde Migros’a fikirleri ile ilham veren, deneyimlerini paylaşmaktan keyif alan ve yeni deneyimlere açık olan Migros’un sıkı takipçisi kadınlara aile bütçesine katkı sağlayabildiği online bir platform sunarız.

5. Politikanın Kapsamı

Bu politika, işe alım, seçim, işe alma, eğitim, terfi, tazminat, sosyal haklar ve fesih dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere istihdamın tüm yönleri için geçerlidir. Politika kapsamındaki yaklaşımımız tüm çalışanlarımızı bağlayıcı nitelikte olup, kapsamını tedarikçi ve müşterilerimiz dahil tüm ekosistemimizde yaygınlaştırmak için çalışırız. Sürecin Migros Sürdürülebilirlik Yönetimi ekibi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışma grubu tarafından sıkı takibini sağlarız.

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Migros Ticaret A.Ş. olarak;

Öncü ve yenilikçi uygulamalarımızla lideri olduğumuz Türk Perakende Sektörü’nde, fark yaratmak, yüksek tüketici bilinci oluşturarak beklentinin de üzerinde hizmetler sunmak, yasal mevzuat ve standartlar ile kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kalarak sürekli gelişmeyi sağlayıp Türkiye’nin en beğenilen ve değerli yeni nesil perakendecisi olma vizyonumuz doğrultusunda enerji performansında ve Enerji Yönetim Sisteminde sürekli iyileşmeyi taahhüt ederiz.

 • Enerji Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi hedefleyerek enerji amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını taahhüt etmekte, enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin, yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojik gelişmelerin tedarik edilmesini sağlamaktayız.
 • Enerji Yönetim Sistemi performansının iyileştirilmesi amacıyla çalışanların farkındalığını arttırmak için çalışmalar yapmakta, fikir ve görüşlerini alarak sisteme katılımlarını sağlamaktayız.
 • İş süreçlerimizde Enerji Yönetim Sisteminin etkilerini dikkate alarak faaliyetlerin süreç risklerini ve önemli enerji kullanım alanlarını belirlemekte, etkilerinin asgariye indirilmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik planlı ve enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemekteyiz.
 • Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için Enerji Yönetim Sistemi duyarlılığını esas alan bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt etmekteyiz.

Enerji Yönetim Sistemi uygulamalarımızı; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Gıda Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri dahilindeki Entegre Yönetim Sistemlerimiz ile birlikte geliştirerek Migros Ticaret A.Ş.’yi geleceğe taşımak için en büyük değer olarak görmekteyiz.